Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Vandringsstig 45:


Den tredje pärlan: En ny vilja

Kom helige Ande …


De som lever efter sin köttsliga natur tänker på det som hör till köttet,

men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden.

Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid. Köttets

sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag

och kan det inte heller. De som följer sin syndiga natur kan inte

behaga Gud. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter Anden,

eftersom Guds Ande bor i er. Den som inte har Kristi Ande tillhör

inte honom.

Rom 8:5–9

Det stora tecknet på att den helige Ande är å färde med oss är att vi får en ny vilja. 1878 års Katekes, nr 150, frågar: ”Huru helgar den helige Ande människan i tron?” och ger svaret: ”Den helige Ande giver människan genom tron liv i Kristus och gör henne till en ny människa med nytt sinne, ny håg och ny kraft att göra Guds vilja”.

Vi behöver en ny vilja eftersom vår fria vilja hade blivit bunden, förlamad, fångad av människor och makter och hänsyn. ”Jag skulle gärna vilja men vad ska folk säga…? Den var trälbunden, säger Luther. Jag var fånge hos syndens lag, säger Paulus (Rom 7:23).

När den helige Ande förnyar vår vilja målar han upp för oss två kontraster, som vi får välja mellan. Han gör som tvättmedelsfirmorna: Se på din vittvätt och jämför. Paulus ställer mot varandra köttets sinne och Andens sinne. Köttet är i bibeln ett uttryck för människan sådan hon är i sig själv, vårt stora, lilla, duktiga, stackars, märkliga och ömtåliga JAG.

En människa utan Guds Ande är köttslig. Och köttsligheten sitter inte i någon lägre del av människan. Hela människan med kropp och själ, förnuft och alla sinnen är köttslig. Köttets sinne är att jag är behärskad av mig själv. Jag är egotrippad. Jag vill synas. Jag framhäver mig själv. Jag ställer mig i centrum. Jag jagar efter lyckan, framgång, njutning, applåder. Men jag kan ju också framhäva mig själv genom att utplåna mig själv. Det är så synd om mig, ingen ser mig, ingen bryr sig om mig.

Ju mer jag är inriktad mot detta, känns livet meningslöst. Jag uppfylls av tomhet. Och jag måste uppfylla denna tomhet med ännu mera tomhet. Men tomhet är tyngd, en tyngd som drar neråt. Ned i synd och död. Köttets sinne är död. När man fyller sina tankar med orenhet, avundsjuka och onda tankar föder detta fram död. Jag blir andligen okänslig för Gud, ja, kanske t.o.m. fientlig mot Gud. Jag tycker inte om att läsa bibeln och gå i kyrkan. Jag vill inte böja mig för Gud och vad han säger. Köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller.

När vi lever kvar i denna köttsliga natur förstör vi Guds mening med livet. Han ville ju att vi skulle likna honom, han som ser vår nöd och ger sig åt oss. Men om jag vill leva bara för mig själv och låta allt snurra runt omkring mig själv, kan jag inte behaga Gud. De som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud.

Som kontrast till detta köttets sinne målas nu upp för oss Andens sinne. Men de som lever efter Anden tänker på det som hör till Anden.

Man är inriktad mot vad Anden säger. Man lyssnar till Ordet, som är ande och liv. Man gläder sig över att få vara hos Herren. Man sträcker upp sin inre bägare mot honom så att han kan fylla den. Man räknar med Herren, ser till honom, lyssnar till honom. Man böjer sig för vad Gud säger. Andens sinne är liv och frid.

Sedan Paulus målat upp dessa två kontraster mellan köttets och Andens sinne, riktar han sig mycket personligt till dem han skriver till. Ni däremot lever inte efter köttet utan efter Anden, eftersom Guds Ande bor i er.

Det som gör det möjligt för oss att leva andligt är Guds Ande. Lagen arbetar utifrån. Han visar på tavlor av sten. Anden arbetar inifrån. Han kommer själv in i oss, ger oss ett nytt hjärta, fyller vår inre bägare med kärlek. Anden – det är Kristi Ande. Att Anden bor i oss och att Kristus bor i oss är samma sak (se v 9). Kristus vill regera oss inifrån. Den som inte har Kristi Ande tillhör inte honom. Till detta sista påstående säger vi: Kom helige Ande …

Stanna till, tänk, tala med Gud om det du nu har läst.Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg