Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Fjärde söndagen i påsktiden - Om Jesus gjort allt - vad återstår då att göra?

Söndagens ämne:  ”Vägen till livet”

 

Epistel: Hebr 3:12-16

 

Om Jesus har gjort allt – vad återstår då att göra?

 

”Jesus led utanför stadsporten för att med sitt blod rena folket”.

Så börjar episteln idag. Tidigare har Hebreerbrevet förkunnat att Jesus på korset dog för alla människor,

en gång för alla,  och att inga offer mer behövs.  Frälsningen kan bara tas emot som en gåva, i tro.

- Vad återstår då att göra?

 

Episteln  listar tre saker (”offer”), som blir alldeles skäliga om man verkligen tror och tar till sig vad Jesus gjort för oss.

 

1. Stå för tron på Jesus, också utanför trygghetszonen

”Låt oss då gå ut till honom utanför lägret och dela hans smälek”

För att göra det som Jesus kommit till världen för att göra  – försona all världens skulder – var han tvungen att låta sig föras ut ur den heliga staden, under hån och förakt, för att dö för oss på korset.

Om nu hela min frälsning hänger på att Jesus dog för mig – skulle inte jag som han vara beredd att bekänna honom som min Frälsare, också ”utanför stadsporten”. Att visa min tro, inte bara i kyrkan, utan också utanför murarna, bland folk som tycker att detta med Jesus är nonsens. ”Den som bekänner mig inför människorna, skall jag kännas vid i himmelen” säger Jesus i  Matt 10:32.

 

2. Tacka, lova och prisa Gud för frälsningen

”Så vill vi genom honom ständigt frambära lovsång som ett offer till Gud, en frukt från läppar, som prisar hans namn”.

Fattar vi vad det är frågan om, kan vi väl inte låta bli? I himmelen lovprisar den stora skaran ständigt Gud för ”Lammet”. Man fattar ju där, att det var endast tack vare Jesus som porten kunde öppnas och jag  själv kom med (Upp 7:9-12). Skulle vi då inte börja sjunga vårt ”Halleluja” redan nu? För att ära Gud, fröjdas över frälsningen i vårt eget hjärta och visa omvärlden att en kristen har skäl att vara glad! Även om det ibland får börja som ett ”broken Halleluja”… 

 

3. Älska, såsom Kristus har älskat oss

”Men glöm inte att göra gott och dela med er – sådana offer behagar Gud”

Är det något som både Jesus och apostlarna betraktar som en organisk följd av frälsningen, så är det att låta Jesu kärlek gå vidare. ”Såsom jag har älskat er, skall ni älska varandra”, sade ju Jesus.   Göra gott, även  mot dem som står en emot. Dela med sig, även där det inte kunde förväntas. Visst handlar det ofta om ”offer”. Man kan behöva övervinna både blyghet och bekvämlighet. Men det är offer som behagar Gud. Inte så att det kvalificerar min frälsning – den åstadkom Jesus ensam på korset. Men kanske så att någon människa får smaka Guds kärlek genom mig, Ja, kanske därav t om upptäcka Jesus och den frälsning som finns hos honom.  

 

Åke Reinholdsson
Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg