Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Vandringsstig 47:


Den femte pärlan: Barnaskap

Kom helige Ande…


Ty alla som drivs av Guds Ande är Guds söner. Ni har inte fått

slaveriets ande, så att ni på nytt skulle leva i fruktan. Nej ni har

fått barnaskapets Ande, i vilken vi ropar ”Abba! Fader!” Anden

själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn är

vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst

som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom.

Rom 8:14–17

Vilken fin beskrivning på en kristen människa! Alla som drivs av Guds Ande är Guds söner. Tecknet på att man är Guds barn är att man drivs av Guds Ande.

Guds barn blir vi genom att ta emot Jesus. Ty åt dem som tog emot honom (Jesus) gav han rätt att bli Guds barn (Joh 1:12). Vi blir Guds barn genom att ta emot Jesus. Vi förblir Guds barn genom att låta oss drivas av Guds Ande.

En del reagerar inför uttrycket Guds söner. Bibel 1917 har ju Guds barn. Men både enligt Bibel 2000 och Folkbibeln blir vi Guds söner. Uttrycket Guds barn kan få oss att känna oss små och obetydliga. Uttrycket Guds söner är ett ärenamn. Jesus är Guds Son. I Jesus är vi – män och kvinnor – Guds söner. Vi är söner i Sonen. Ärenamnet Guds söner utmanar oss och säger, att vi måste växa upp från barnatron och mogna så att Gud kan använda oss och sända oss ut med bud om liv bland smärtorna och nöden.

Guds söner har inte fått

SLAVERIETS ANDE.

Slaven är rädd. Rädd för straff. Rädd för att bli upptäckt. Rädd för att inte ha gjort tillräckligt. Slaven älskar inte sin herre. Han gör allt av plikt. Han känner sällan glädje i det han gör. Den som fått en sådan slaveriets ande i sig, måste få denna ande utdriven. Det är Jesu fullkomliga kärlek som driver ut slaveriets ande. Läs 1 Joh 4:18. Slaveriets andemakt drivs ut och Guds söner får i stället

BARNASKAPETS ANDE.

Vi har fått himmelska privilegier. Vi vet att Gud är vår far och vi är stolta över det. Vi har en glädje i att leva i ett förtroligt förhållande till far. I hans närhet behöver vi inte stelna till eller bli högtidliga och konstlat allvarliga. VI ROPAR: ABBA! FADER! Ett glädjerop och ett kärlekssprång!

Paulus säger att också Anden ropar: Gud har i våra hjärtan sänt sin Sons Ande som ropar: Abba! Fader! (Gal 4:6) Anden själv vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Anden vittnar genom att tala om Jesus. Det är för hans skull du är ett Guds barn. Anden kan peka på vår synd men aldrig för att få oss att förtvivla utan för att ge oss ”stynget som blir vår själ till liv” (Sv Ps 161:1). Fattar du inte, ropar Anden, att det är Jesus du behöver?

Men Anden hjälper oss inte bara att se att vi har barnarätt utan också arvsrätt. Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar. Fadern säger till sina barn när de kommer till honom: Allt mitt är ditt (Luk 15:31). Jesus säger till oss det som Fadern säger till honom: Allt mitt är ditt (Joh 17:10). Vi har samma ställning och förmån som Jesus, Guds Son. Vi får dela med Kristus allt det han ärver. Kristus sitter nu på Guds högra sida. Han har tagit arvet i anspråk. Han väntar på oss för att han skall få dela det med oss.

Hur fick Kristus detta arv? Genom lidande! Om Jesus Guds Son måste gå genom lidandet till härligheten, så måste Guds söner göra samma sak. Kärleken, det nya livet, segern, måste lidas fram. Allt liv födes fram under stor smärta. Lika visst som vi lider med honom, för att också bli förhärligade med honom.

Men när vi lider med honom och vågar gå ned i nöden, då blir vi förhärligade med honom. Jesus talar om detta för Petrus den sista gången han träffar honom. Genom sin död skulle Petrus få förhärliga Gud (Joh 21:19). De första kristna såg detta lidande som en förmån. För Kristi skull har ni fått nåd, inte bara att tro på honom, utan också att lida för hans skull (Fil 1:29).

Stanna till, tänk, tala med Gud om det du har läst.Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg