Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Vandringsstig 50:


Den åttonde pärlan: Framtid

Kom helige Ande …


Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa, för

dem som är kallade efter hans beslut.

Rom 8:28

Den åttonde pärlan i Romarbrevet 8 är att Gud ger oss en framtid. Ja, han själv tar hand om vår framtid. Före går Herren med segerns banér (Sv Ps 59:2).

Paulus vet detta. Vi vet, säger han. Och han delar denna visshet med många: VI vet.

Inte ”vi tror”. Inte ”vi hoppas”. Paulus, som vet på vem han tror, vet också av personlig erfarenhet att Gud har makt och möjlighet att föra sin vilja igenom till seger. Paulus vet därför att han vet vad Gud vet. Han har läst Jeremia 29:11–14:

Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herren, nämligen fridens tankar och inte ofärdens, till att ger er en framtid och ett hopp. Och ni skall åkalla mig och gå och be till mig och jag vill höra på er. Ni skall söka mig och ni skall också finna mig, om ni frågar efter mig av hela ert hjärta. Ty jag vill låta mig finnas av er, säger Herren, och jag skall åter upprätta er

Gud kan göra något med dem som älskar honom. Vilken fin beskrivning på en kristen människa. Hon beskrivs inte som den som har de rätta åsikterna, de rätta åtbörderna. Hon beskrivs som den som har det rätta förhållandet: En kristen är den som älskar Gud. Paulus slutar sitt brev till efesierna med dessa ord: Nåd och oförgängligt liv vare med alla som älskar vår Herre Jesus Kristus.

I Jeremiatexten, som vi läste, sade Gud, att han ville att vi skulle fråga efter honom av hela vårt hjärta. Det är tydligt att när Gud vill nå in till oss och göra något för oss, vill han i första hand nå våra hjärtan. Inte i först hand våra hjärnor. Han vill tala från hjärta till hjärta.

I Folkbibeln och i Bibel 1917 sägs det att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Det här är en översättning som sitter i ryggmärgen på alla dem som är uppvuxna med den gamla. Men jämfört med Bibel 2000 verkar den kanske lite opersonlig. Tänk efter!

Allt samverkar, säger Bibel 1917. Bibel 2000 säger: Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda. Vi får hjälp att se Guds personliga ingripande i det som sker. Gud tar det svåra i sina händer. Gud ser till att det onda inte får sista ordet. Gud hjälper oss på allt sätt. Gud ser till att vi inte fastnar i det mörka och svåra utan hjälper oss att komma vidare så att vi når det goda. Läs om Paulus egen erfarenhet av detta i 2 Kor 1:3–11.

Det Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att se är att där finns en framtid och ett hopp. Ty dem som han får tala till från hjärta till hjärta, kan han leda genom allt mörker till sin härlighet. De är dem som är kallade efter hans beslut.

Gud har en plan med oss. Han har kallat oss efter sitt beslut. Denna plan planerade han i förväg. Innan världens grund blev lagd har han utvalt oss i honom (Ef 1:4).

Långt innan världen fanns, så fanns du och jag där i Guds plan. Gud tänkte på dig långt innan någon annan tänkte på dig. Och nu gläder sig Gud över att du söker honom av allt ditt hjärta så att han kan genomföra sin plan med dig. Ty Gud vill ju inte ha oss till robotar. Han förnyar vår vilja så att vi inifrån och av hjärtat kan säga vårt ja till honom.

Men detta att vi kan söka Gud av hela vårt hjärta och älska honom beror på att Gud redan har tänkt på oss och gör det möjligt för oss att komma till honom.

Det som Paulus vill föda fram hos oss är inte ängsliga frågor: Är jag med i Guds plan? Är jag kallad? Har han utvalt mig? Det han vill hjälpa oss till är den verkliga tryggheten: Allt vilar i Guds hand. Vissheten om vår frälsning grundar sig inte i hur vi känner det, utan i vad Gud gör. Detta att vi är kristna och tror på Jesus har sin grund i vad Gud har gjort för oss och med oss. Vi kan inte berömma oss. Allting ligger i Guds hand. I den handen finns också vi.

Stanna till, tänk, tala med Gud om det du läst.Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg