Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Vandringsstig 52:


Den tionde pärlan: Gud för oss

Kom helige Ande …


Vad skall vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara

emot oss? Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade

honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka

oss allt med honom?

Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner.

Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött,

ja, än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds

högra sida och ber för oss.

Rom 8:31–34

Vad skall vi nu säga om detta? Paulus svarar själv på denna fråga genom att ställa fyra andra frågor.

Den första frågan: Är Gud för oss. Vem kan då vara emot oss?

Om Paulus hade frågat: Vem är emot oss? Då hade han fått massor av svar. Vi lever i andemakternas kamp. Vi har stora fiender emot oss. Vi har de icke troende. Vi har kämpande ateister. Men Paulus frågar inte efter dem som är emot. Han frågar vem som KAN vara emot. Vem kan vara emot oss, då Gud är för oss? Inga makter i världen, vilka de än är, har den blekaste chans att stå emot om Gud är på vår sida.

Men hur vet vi det? Gud har lämnat ett bevis på den saken i Jesu korsdöd: Han som inte skonade sin egen Son utan utlämnade honom för oss alla, hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom?

Är du kraftlös, svag, lider nederlag, sök dig ständigt in i korsets kraftfält. Du har ingenting. Kristus har allt. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom?

Den andra frågan: Vem kan anklaga Guds utvalda?

Om Paulus frågat: Vem vill anklaga Guds utvalda? hade han fått mängder av svar. Vårt samvete vill det gärna. Djävulen vill det mer än gärna. Men Paulus frågar inte så: Vem vill? Han frågar: Vem kan anklaga Guds utvalda?

Vi är Guds utvalda. Gud har valt ut oss. Vi är i Guds hand. Och varje anklagelse som riktas mot oss får vi gå med till korset. Gud frikänner oss för Jesu skull. Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner.

Och vem kan stå Gud emot när han för sin frälsningsplan i verket? Det ligger en trygghet i Guds utkorelse. Gud har utvalt. Gud har kallat. Gud gör inget halvgjort arbete. Jag är övertygad om att han som börjat ett gott verk i er också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag (Fil 1:6).

Den tredje frågan: Vem är den som fördömer?

Paulus har redan svarat på den frågan i den första versen av detta kapitel. Så finnes nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Jesus har genom sin död och uppståndelse tagit vår dom på sig. Paulus pekar på att Kristus Jesus är den som har dött, ja, än mer, den som har blivit uppväckt. Den som fördömer oss, fördömer då Kristus själv därför att vi genom tron är i Kristus. Genom dopet och tron tillhör vi honom. Vi är döpta in i hans seger.

Om Satan vill anklaga oss och döma och fördöma så manar Kristus gott för oss. Han gör det inte genom att urskulda oss eller försvara oss och förklara bort våra synder. Han gör det genom att ta vår synd på sig. Om någon syndar, har vi en som för vår talan inför Fadern – Jesus Kristus som är rättfärdig (1 Joh 2:1). Jesus är vår försvarsadvokat inför Gud. Just nu sitter han på Guds högra sida och ber för oss. Han ber för oss hos Fadern. Han manar gott för oss. Vädjar för oss. Ja, just nu ber han för oss!

Stanna till, tänk, tala med Gud om det du har läst.Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg