Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Vandringsstig 55:


Glöm icke alldeles bort vad du har!

Kom helige Ande …


De är israeliter, de har barnaskapet och härligheten, förbunden

och lagen, tempelgudstjänsten och löftena. De har fäderna, och

från dem har Kristus kommit som människa, han som är över

allting, Gud, prisad i evighet, amen.

Rom 9:4–5

Vad har hänt med mitt folk, undrar Paulus. Gud har slösat sina rikedomar och kärlek över dem. Och ändå … Paulus räknar upp nio kärleksyttringar från Gud.

1. De är israeliter:

Bland alla jordens folk har Gud utvalt Israel att vara hans egendom med specialuppdrag till alla andra folk. De skall få ta emot och förmedla ljus och liv till hela mänskligheten.

2. De har fått barnaskap:

Detta folk är tillsammans Guds förstfödde son (2 Mos 4:22, jfr Matt 2:15). De har fått erfara Guds faderskärlek (Psalt 103:13).

3. De har fått se Gud härlighet.

I öknen fick de se Guds härlighet. 2 Mos 16:7, 10. På Sinai berg fick Israels barn se Guds härlighet, 24:16, 40:34.

4. De har tagits upp i Guds förbund.

Gud slöt förbund med Noa. Förbundstecknet var då regnbågen, (1 Mos 8:20–22, 9:14–17). Gud slöt förbund med Abraham. Förbundstecknet var då omskärelsen (1 Mos 15:18, 17:7,13). Gud slöt förbund med dem på Sinai. Förbundstecknet var då Lagen (2 Mos 19:5–6).

5. Lagen

Till lagen räknas inte bara Guds tio bud utan all hans undervisning, befallningar och stadgar, allt Guds tal. Vill man få en känsla av den frommes glädje i Lagen skall man läsa Psaltaren 119. De 176 verserna bubblar glädje över Lagen.

6. Tempelgudstjänsten

I gudstjänsten får man nalkas Gud. Till Herren Sebaots ljuvliga boningar längtar och trängtar man (Psalt 84:1–3). Jag blev glad när man sade till mig: ”Vi skall gå till Herrens hus” (Psalt 122:1).

7. Löftena

Löftena är många. Abraham får höra dem (1 Mos 15:5–6). De upprepas ofta. Sakarias sjunger om dem (Luk 1:68 ff). Många har fått erfarenhet av att löftena kunna ej svika, nej, de stå evigt kvar (Sv Ps 254:1).

8. Fäderna

Här tänker nog Paulus på Abraham, Isak och Jakob, men också på Mose och många andra gudsmän i Gamla Testamentet. De har alla älskat Gud och sett fram mot Kristi ankomst.

9. Kristus

Paulus har fällt tårar över vad han ser som Israels misslyckande. Vi anar en djup smärta hos honom. Men lägg märke till att Paulus inte fastnar i sin sorg. Ett hopp tänds, en lovsång börjar sjunga i honom: från dem har Kristus kommit som människa, han som är över allting, Gud, prisad i evighet, amen.

Men detta brev är ju också Paulus brev till svenskarna. Vi lever, ju i ett av världens mest avkristnade länder. Gud, ditt folk är idag vandringsfolket, som går så vilse …

Detta avsnitt påminner oss om frågan i psalmen 572. Ängsliga hjärta upp ur din dvala! Glömmer du alldeles bort vad du har?” Sätt dig nu ner och gör som Paulus, skriv ned en lista på alla de välsignelser du har och ofta glömmer bort. Läs gärna psalm 572, som hjälper dig att hitta bortglömda rikedomar. Bär sedan fram både sorgesmärtor och glädjeupptäckter till Jesus, han som kommit som människa, han som är över allting, Gud, prisad i evighet, amen. Ja, glöm inte alldeles bort vad du har!! (Sv Ps 572:5)

Stanna till, tänk, tala med Gud om detta som du nu läst.Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg