Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Vandringsstig 57:


Med dig i ugnen het vandrar en gudason …

Kom helige Ande …


Men inte bara det, Rebecka fick två söner med en och samme fader

Isak. Innan barnen ännu var födda och innan de hade gjort vare

sig gott eller ont, sades det till henne: Den äldre skall tjäna den

yngre. Det blev sagt för att Guds beslut att välja vem han vill skulle

stå fast och inte bero på gärningar utan på honom som kallar. Det

står ju skrivet: Jakob älskade jag, men Esau hatade jag.

Vad skall vi då säga? Att Gud är orättfärdig? Naturligtvis inte!

Han säger till Mose: Jag vill vara barmhärtig mot den som jag

är barmhärtig mot, och jag vill förbarma mig över den som jag

förbarmar mig över. Alltså beror det inte på någon människas

vilja eller strävan utan på Guds barmhärtighet. Skriften säger ju

till farao: Just därför lät jag dig träda fram, att jag på dig skulle

visa min makt och att mitt namn skulle förkunnas över hela jorden.

Alltså är han barmhärtig mot vem han vill och vem han vill

förhärdar han.

Rom 9:8–18

Paulus kommer nu in i ugnen het. Det går varmgång på ”hjärnkontoret”. Tankarna går i krok. Han brottas med svåra frågor. Vi gör det också när vi läser detta avsnitt. Är Gud orättfärdig? Är han orättvis? Varför får Jakob fjäsk? Varför hatar han Esau? Är Gud nyckfull? Har Gud bestämt i förväg vem som ska bli frälst?

När vi hamnar i ”ugnen het” får vi göra som Sadrak, Mesak och AbedNego, de som hamnade i den brinnande ugnen, därför att de inte ville göra som alla andra och böja knä för statens gudar (Daniel 3). I sådana svåra situationer är det lätt att svika sin tro. Men Guds löften kan inte svika. Och Gud själv kan inte svika. Jag vet ju du aldrig kan svika, men att jag från dig ej må vika, o Fader, sänd till mig din Son (Sv Ps 272:9).

De tre männen i den brinnande ugnen fick besök av en gudason härlig (Daniel 3:25, Sv Ps 254:4). Gud sänder sitt ljus också in i vårt mörker och svåra prövningar. Guds innersta vilja är att alla skall bli frälsta (1 Tim 2:4). Alla Guds egenskaper berättar om vad han vill: Gud är kärlek – hans kärlek är i ständig rörelse mot oss. Gud är helig – hans helighet utstrålar helande, äkthet, läkedom … Han längtar efter att förmedla detta friska liv till oss. Gud är rättfärdig – han vill att det skall gå rätt till i hans värld och griper in för att hjälpa oss hitta en rätt färd genom livet. När Guds vilja sker blir det såsom i himlen på jorden.

Vad vill Gud? Han är barmhärtig mot vem han vill och vem han vill förhärdar han. Han vill vara barmhärtig mot dig och mig. Han tänkte på oss före världens grund var lagd (Ef 1:4). Men frågan är om vi vill. Gud kan inte tvinga sin kärlek på oss.

Gud vill välsigna oss men vad händer om vi vänder ryggen till Gud? Vi hamnar på andra sidan välsignelsen, utanför Guds beskydd. Vi missar den personliga relationen med Gud. Vi får inte ögonkontakt. Vi ser inte hur hans ansikte lyser emot oss. Vi missar nåden och friden.

Esau föraktar välsignelsen och säljer den för en linssoppa (1 Mos 25: 27–34). Hans efterkommande – Edoms barn – ställer sig i vägen för Israels barn då de vill vandra in i Kanaan (4 Mos 20:14–21). De hamnar utanför välsignelsen.

Jakob däremot längtar efter välsignelsen. Men han är ett mycket besvärligt barn. Gud måste ta itu med honom. Gud möter honom i nattmörkret (1 Mos 32:22–32). Det var där Jakob ropade ut den bönen: Jag släpper dig inte förrän du välsignar mig (1 Mos 32:26). Gud ger honom där ett nytt namn. Du skall inte mer heta Jakob, utan Israel, ty du har kämpat med Gud och med människor och vunnit seger. Israel betyder: Gudskämpe. Han har kämpat med Gud och vunnit seger. En underlig seger. Ja, det är en seger att i kamp med Gud ha blivit så besegrad att det hädanefter inte är min vilja, min lycka, det gäller, utan Guds vilja.

Är Gud orättfärdig? Naturligtvis inte! säger Paulus. Är Gud orättvis? Kanske det. Hur skulle det gå för dig och mig om Gud vore alldeles rättvis? Men när vi möter honom i ugnen het, kan han överraska oss med HUGSVALELSE! Det blir svalt i hugen, tanken.

Stanna till, tänk, tala med Gud om detta som du nu läst.Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg