Stiftelsen Bibelskolan.com
 

8 e. Tref. årg 1 - Andlig klarsyn

 

De viktigaste ägodelar man har och det man är mest rädd om vill man förvara så säkert som möjligt, skyddade från t.ex. stöld och brand. Lås på fönster och dörrar, kassaskåp, bankfack osv. Men det allra viktigaste för både tid och evighet är inte materiella ting utan tron på Jesus Kristus som världens och min Frälsare. Denna tro och relation behöver också skyddas mot intrång, förvillelse och stöld. Hela mitt eviga väl står och faller med att jag håller mig till Jesus och inte väljer att välja bort honom eller att prioritera ner relationen.

Villfarelser är luriga. Dels har de ett sken av sanning och ser ut att stämma överens med Guds ord. Att de falska profeterna kommer i fårakläder betyder att de har så stor likhet med de riktiga fåren att man lätt kan förväxla dem. Dels har villfarelsen en säregen dragningskraft på oss eftersom den riktar in sig på sådant som vi i oss själva innerst inne tänkt, tyckt och önskat.

Evangelisten Johannes uppmanar oss att pröva andarna och Jesus lär oss att de är av två slag: vargar och lejda herdar.

Vargarna leder vilse med sin lära. I Bibeln kallas de också för "falska profeter", "falska apostlar" och "antikrister". De kommer med ett i grunden annat evangelium och går ofta mycket systematiskt tillväga. De lejda herdarna leder vilse med sitt liv. Till dem hörde de skriftlärda och fariseerna på Jesu tid.

Man kan använda tre bra frågor som hjälp:

1. Stämmer budskapet överens med klassisk kristen tro, framför allt med Bibelns budskap om Jesus Kristus som försonaren som vi ska sätta all vår tillit och allt vårt hopp till utan några egna gärningar eller prestationer av något slag?

2. Är det Herdens röst jag hör i budskapet? Jesus säger ju: Mina får känner mig… mina får hör min röst… men en främmande följer de inte. I ett budskap som drar till den gode Herden, pånyttföder och fostrar för honom, gör människor till nya, levande och troende människor som hör Herden till - där hörs Herdens röst även om annorlunda ord eller uttryck används ibland.

3. Bär budskapet någon frukt - och i så fall vilken slags frukt? Den goda frukt som på sikt växer fram av Evangelium om Jesus Kristus finns samlad i Galaterbrevet 5.

Den allra viktigaste prövningen är dock att vi prövar och övar oss själva i vårt eget liv med Kristus och ber om den helige Andes ledning. Vi behöver mycket av saktmod och ödmjukhet i frågan om att pröva andarna, för det är ju andarna vi ska pröva - inte personerna.

"Fäll därför ingen dom i förtid, innan Herren kommer. Han ska låta ljus falla över det som ligger dolt i mörkret och avslöja allt som människorna har i sinnet. Och då får var och en sitt beröm från Gud" (1 Kor 4:5)Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg