Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Vandringsstig 60:


Rasta och rusta resten

Kom helige Ande …


Men om Israel utropar Jesaja: Om än Israels barn vore talrika

som havets sand, skall bara en rest bli frälst. Ty snabbt och slutgiltigt

skall Herren hålla räkenskap på jorden. Jesaja har också

förutsagt: Om Herren Sebaot inte hade lämnat kvar några efterkommande

åt oss, då hade vi blivit som Sodom, då hade vi blivit

som Gomorra.

Vad skall vi då säga? Jo, att hedningarna, som inte strävade

efter rättfärdighet, vann rättfärdigheten, den rättfärdighet som

kommer av tro. Israel däremot, som strävade efter att uppfylla

den lag som ger rättfärdighet, har inte nått fram till den lagen.

Varför? Därför att de inte sökte rättfärdigheten av tro, utan tänkte

sig kunna vinna rättfärdigheten genom gärningar. De har snubblat

på stötestenen, så som det står skrivet: Se, jag lägger i Sion en

stötesten och en klippa till fall. Men den som tror på honom skall

inte stå där med skam.

Rom 9:27–33

Vi ser hur Paulus sitter där och grubblar över vad som hänt med Israel. Han tar fram sin Jesajarulle och läser: Om än Israels barn vore talrika som havets sand, skall bara en rest bli frälst. Ty snabbt och slutgiltigt skall Herren hålla räkenskap på jorden (Jes 10:22 f).

Gud hade lovat att Abrahams efterkommande skulle talrika bli som stjärnorna på himlen och som sanden på havets strand (1 Mos 22:17, 32:13). Paulus läser också om att Gud skall hålla räkenskap. Det onda, det djävulska och allt vi gör som förstör Guds vackra värld, måste bort och få sin dom. Och Paulus läser också om att domen också skall gå över Israels folk och att bara en rest skall bli frälst.

Tack vare resten, kvarlevan, gick det inte så illa för Israels folk som det gick för Sodom och Gomorra. Jesaja har också förutsagt: Om Herren Sebaot inte hade lämnat kvar några efterkommande åt oss, då hade vi blivit som Sodom, då hade vi blivit som Gomorra.

Vi ska nu låta de här tankarna, som Paulus grubblar över, landa i vår situation. Vi lever i ett land där likgiltigheten, rädslan för Jesus blivit mycket stor. Man kallar det Kristusfobi. Vi känner en förlamningens ande över den svenska kristenheten, en mörkrets stund, en ångestnatt. Sången är svag, bönen tycks stum och Guds församling glesnar (Sv Ps 483:4–5). Eller?

Överskriften på denna Vandringsstig talar om vad som måste ske med kvarlevan av svensk kristenhet: RASTA OCH RUSTA RESTEN.

Vi behöver rasta. Vi jagar och jäktar. Vårt jagande efter lycka och mening driver oss in i jäkt, stress. Stressdemonen driver oss – du måste, du borde … Den gode Herden säger att vi behöver stanna till, tänka till och komma in i vilan. Han vill RASTA och RUSTA RESTEN.

Han hjälper oss att se vad som är vår kallelse just nu. Vår uppgift är att vara resten, kvarlevan i svensk kristenhet. Sodom gick inte under därför att de var så syndiga där. De gick under därför att det fanns så få rättfärdiga. Tio hade räckt (Läs Abrahams bön för Sodom, 1 Mos 18:20–33). Finns i Sverige tio som har sin rättfärdighet i Kristus?

Två och tre som möts inför dig kan få kraft att göra mer

än de många som ej lyssnar, ej blir stilla eller ber.

Genom kyrkans tysta förbön, buren fram i tålig tro,

andas världen, rörs mot enhet, läks dess djupa sår ihop.

Sv Ps 528:3.

Vilken fantastisk uppgift: Att be för kyrkan och för världen. Jesaja talar om en hörnsten, utvald och ärad (Jes 28:16,1 Petr 2:6). Jesus är den hörnstenen. När vi bygger våra liv på klippan Kristus, ja då hittar vi grundtryggheten i våra liv. Där slutar alla våra flyktförsök. Han behöver ej fly, säger Jesaja. Men om jag går där självupptagen och blind för alla andra och försöker vinna rättfärdigheten genom gärningar då blir hörnstenen en stötesten där man snubblar och faller och krossas, snärjes och tas till fånga (Jes 8:14–15, 28:16).

Stanna till, tänk, tala med Gud om det du läst.Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg