Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Vandringsstig 67:


Israel får vänta

Kom helige Ande …


Vad följer då av detta? Jo, vad Israel strävar efter har det inte uppnått.

De utvalda har nått det, men de andra har blivit förstockade.

Det står skrivet: Gud har gett dem en likgiltighetens ande, ögon

som inte ser och öron som inte hör, och detta ända till denna dag.

Och David säger: Må deras bord bli en snara och ett nät, en fälla

och ett straff för dem. Må deras ögon bli förmörkade, så att de inte

ser, och böj deras rygg för alltid.

Jag frågar nu: Inte har de väl snubblat för att de skulle falla?

Visst inte. Men genom deras fall har frälsningen kommit till hedningarna,

för att detta skulle väcka deras avund. Och om deras

all har varit till rikedom för världen och deras fåtal varit till rikedom

för hedningarna, hur mycket mer skall då inte deras fulla

antal vara det?

Och till er hedningar säger jag: som hedningarnas apostel sätter

jag mitt ämbete högt i hopp om att väcka mina landsmäns avund

och frälsa några av dem. Ty om deras förkastelse betydde världens

försoning, vad skall då inte deras upptagande betyda, om inte liv

från de döda?

Rom 11:7–15

Har Gud förskjutit sitt folk? Visst inte, svarar Paulus mycket bestämt. Gud har inte förskjutit sitt folk. Men nu händer något med detta folk. De får vänta. De ställs på åskådarplats (Matt 8:11–12). De får stå och se hur Guds välsignelser kommer över hedningarna.

Men vad händer då med Israel? När Gud märker att människor kommer i en position, där de inte vill tro, leder han dem till en position där de inte kan tro. Eftersom de inte vill, kan de inte. De ställer sig utanför Guds välsignelse. Vad händer där? Flera otäcka saker.

Livsströmmen från Gud täpps till av människors synder. Dödens krafter börjar verka. De blir förstockade. De blir likgiltiga. När Guds Ande inte får ta hand om dem kommer likgiltighetens ande. Denna makt drar ned en rullgardin för deras ögon och sätter öronproppar i deras öron. De kan inte se och kan inte höra.

Allt det som kan ge friskhet och glädje ser de inte och kan inte ta emot. Bäst de sitter där vid sitt middagsbord och festen skall börja öppnas portar och dörrar och fienden strömmar in som på Belsassars gästabud i Daniel 5. Det de förankrat sina liv vid kraschar. Ljuset slocknar, allt blir mörkt. De famlar och ramlar och snavar och faller.

Men vad gör då Gud? Gud låter sitt folk vänta och gör det som han så länge har längtat efter: Att ge sin kärlek till hedningarna.

Ty detta att judarna snavar och faller blir anledning till att evangeliet sprider sig så snabbt bland hedningarna. När judarna förföljer de kristna, så sprider sig evangeliet var de än går fram. De som blir förföljda, skingras. De hamnar i diasporan, i förskingringen. Dia betyder isär, spora betyder frö. De var ordfrön som sådde ut ordet, var de än kom. De som hade skingrats gick omkring och predikade evangeliet (Apg 8:4). Det var mycket som hände då. Det blev en stor glädje i den staden (Apg 8:8).

När judarna sa nej till Kristus, gjorde de det möjligt för hedningarna att säga ja. Och om deras fall har varit till rikedom för världen och deras fåtal varit till rikedom för hedningarna, hur mycket mer skall då inte deras fulla antal vara det? Vad skulle hända om alla judar kom till tro på Jesus, vilken välsignelse skulle då inte vi få.

Gud har inte förkastat sitt folk. Men när de säger nej till evangeliet, får de vänta. De får se hur Guds välsignelser går förbi dem till hednafolken. Paulus är stolt över att han är jude. Det är inte kört för dem. Gud har inte förkastat dem. Han ser fram mot att också de skall ta emot evangeliet. Deras upptagande kommer att medföra liv från de döda.

När judarna sa nej till Kristus och korsfäste honom kom försoningen för världen. Om deras NEJ fick betyda så mycket för världen, vad ska då inte deras JA betyda då de vänder tillbaka och upprättas! När Israel vänder åter är Guds plan med denna världen fullbordad. Paulus är övertygad om att Israel, som nu får vänta, skall vända tillbaka och hitta hem.

Stanna till, tänk, tala med Gud om detta som du nu läst.Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg