Stiftelsen Bibelskolan.com
 

15 e Tref - Bekymmer

Matt 6:31-34 

Bekymmer

Det finns olika slags bekymmer. Texten ger oss anledning att fundera över detta. Och då bör vi komma ihåg, att de här Jesusorden är en del av bergspredikan där viktiga bitar i kristenlivet tas upp. Men man måste också tänka på, att de ofta starka maningarna är omöjliga att förverkliga i egen kraft och utan Jesu förlåtelse och hjälp. Det är sannerligen inte fråga om någon slags Jesu enkla lära, som det ibland har talats om.

1.Allmänna bekymmer. Jag tänker på sådant som vi alla brottas med mer eller mindre, kanske varje dag. Kommer jag i tid, hur ska jag klara den där uppgiften i morgon, nej inte en sak till det orkar jag inte. Vardagsbekymmer, som man kan göra hur stora som helst. Jag tror, att det är tre saker vi måste fundera över just nu, när tillvarons alla hjul tycks snurra fortare än någonsin tidigare. För det första, det går inte att ta ställning till allt, vara uppdaterad på alla plan, man måste prioritera. För det andra, ge tid för återhämtning också rent fysiskt. Och för det tredje, regelbundet prata med någon förtrogen om hur man har det, särskilt om det har kört ihop sig rejält. Och inte minst ta med sina vanliga, till synes små och vardagliga bekymmer in i sina samtal med Gud.

2.Onödiga bekymmer. De går lite djupare. Och de är resultat av, att Gud inte helt och hållet är centrum i mitt liv, den som får forma, styra och ge bärighet åt mina dagar och nätter. I stället är det trender i tiden, en anpassning till vad andra människor ska tycka och tänka, pengar och framgång eller att söka leva upp till en idolbild som någon har format. Allt det här har en sak gemensamt, det är nyckfullt. Opålitligt, glänser ena dagen och raserar nästa eftermiddag. För en kort tid kan det skapa glans och ro, för att sedan när förutsättningarna och konjunkturen vänder ge mörker och ogenomträngliga bekymmer.

3.Nödvändiga bekymmer. Man kan uttrycka det så eller också citera början på den fjärde versen i psalmen 344 i den gamla psalmboken. Kanske är det ett tidens tecken, att den versen inte finns med i samma psalm i vår nuvarande psalmbok, där psalmen i övrigt har nummer 565. Hur som helst, den gamla fjärde versen började så: ”Bekymmer hav städs om din dyrbara själ.” Och det är nödvändiga bekymmer. Att leva i tro på Jesus och ha Gud som centrum i sitt liv är förvisso att komma från mörker till ljus. Men det är inte alltid att segla fram på en räkmacka, för att använda ett modernt uttryck. Det kostar på och det kräver daglig omvändelse. I första versen på den nyss citerade psalmen står det: ”Gå varsamt min kristen, giv akt på din gång.” Eller – vi kan citera Jesus i dagens text: ”Sök först Guds rike och hans rättfärdighet.” - Om jag går in i dessa nödvändiga bekymmer, då får jag dock ett ovärderligt löfte, Jesus fortsätter:” så skall ni få allt det andra också.” Bekymret kommer att bottna i en tidlös bekymmerslöshet.

Det är ju valdag i dag. Mycket koncentreras till vilket parti som bäst svarar mot mina värderingar. I våra förböner får vi be att rättfärdighet, medmänsklighet, fred och frihet åt alla ska få prägla framtiden. Men det viktigaste valet gäller min egen livsinriktning. Jesu alternativ  är odiskutabelt.

Svante EnanderVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg