Stiftelsen Bibelskolan.com
 

21 e Tref, årg 1 - Samhällsansvar


Det är lätt hänt att man inför denna söndags ämne och texter faller in i moraliserande och ”bör”-tänkande, ”man borde göra si och vara så” osv. Det dåliga samvetet frodas och man känner hur man kommer till korta, för det är ju så mycket man borde men inte orkar med, hinner med eller kan förmå sig till. Särskilt för en kristen kan det vara lätt att känna hur dålig kristen man är genom att inte leva upp till det man tänker sig att det innebär att vara en förebild.

När Jesus i söndagens evangelietext säger att vi ska ge kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud kan man faktiskt läsa in det han säger en annan gång: ”Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så skall allt det andra tillfalla er.” Detsamma betonar Paulus i Rom 13: ”Kärleken är alltså lagen i dess fullhet.” Kärlek innebär alltså lagens uppfyllelse, och eftersom kärlek är en av Andens frukter (Gal 4) är den verkliga kärleken inget vi kan skaffa oss genom att anstränga oss och försöka hinna med lite till, utan något som växer fram inifrån när vi före allt annat söker Guds rike.

Vi ska inte, som Jesu motståndare ville få honom till, spela ut det andliga mot det världsliga, våra jordiska plikter mot det andliga livets behov, kejsaren mot Gud. Gud har satt oss här i en världslig värld, där vi är kallade att leva som andliga människor, att förvalta den här världsliga jorden efter Andens ledning och i Andens kraft. För att klara det behöver vi söka Gud och hans rike först, så att vi dels får veta hur vi ska göra och dels får ta emot den kraft vi behöver för att kunna göra det.

När det gäller arbetet för att utbreda Guds rike i världen vet Gud bäst själv hur detta bör göras. Därför ska vi söka honom och lyssna in hans närvaro i vårt inre, hans tilltal i Ordet och nattvarden samt krafthämtningen i bönen och gemenskapen med andra kristna. Vi är till mycket större glädje för honom när vi låter oss fyllas av hans Andes strömmar av levande vatten och låter oss ledas steg för steg i mötet med andra människor, i lösandet av olika uppgifter osv. än om vi vimsar runt i egen kraft och efter egna uttänkta planer.

När vi går i egen kraft kan det se ut och kännas som om vi får mycket gjort, men som egentligen kanske är av ringa värde och utgörs av sådant som vem som helst kan ordna. Men när vi låter vår egen duktighet (även vår kristna duktighet) fastna på korset hos Jesus och istället låter oss fyllas av hans förlåtelse, rättfärdighet och frid kan en enda gärning, ett enda ord få effekt och betydelse av evig kvalitet därför att genom oss kan Jesus då synas och Fadern prisas.

”Varken genom styrka eller makt, utan genom min Ande, säger Herren Sebaot.” (Sak 4:6)

 

”På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himmelen.” (Matt 5:16).

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg