Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Vandringsstig 84:

Svaga och starka

Kom helige Ande …


 

 

 

 

Den som är svag i tron skall ni ta emot utan att sätta er till doms

över hans betänkligheter. En har tro till att äta allt, men en annan

som är svag äter bara grönsaker. Den som äter skall inte förakta

den som inte äter, och den som inte äter skall inte döma den som

äter. Gud har ju tagit emot honom. Vem är du som dömer en annans

tjänare? Det är inför sin egen Herre han står eller faller. Men

han kommer att stå, ty Herren har makt att hålla honom upprätt.

Den ene sätter en dag högre än en annan, den andre håller alla

dagar för lika. Var och en bör vara fullt övertygad i sitt sinne. Den

som lägger vikt vid en viss dag gör det för

gör det för Herren. Han tackar ju Gud. Den som låter bli att äta

gör det för Herren, och även han tackar Gud. Ty ingen av oss lever

för sig själv, och ingen dör för sig själv. Lever vi, så lever vi för Herren.

Dör vi, så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör

vi alltså Herren. Ty Kristus har dött och fått liv igen, för att han

skulle vara Herre över både levande och döda.

Rom 14:1–9

Paulus har i sitt brev skrivit mycket om det som berett honom själv sådan stor glädje. Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnade om, en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus (Rom 3: 21–22).

När Paulus nu stod på den grunden, det fundamentet (1 Kor 3:11), hittade han friheten, Guds barns härliga frihet (Rom 8:21).

Problemet som Paulus nu tar upp är vad denna insikt betyder i praktiken. Hur påverkar den vår syn på sabbaten? Den ene sätter en dag högre än en annan, den andre håller alla dagar för lika. Hur påverkar den vår gemenskap med varandra?

I den kristna församlingen i Rom fanns kristna med hednisk bakgrund och kristna med judisk bakgrund. Det kunde bli både kulturkrockar och motsättningar. Paulus delar upp dem i sådana som är svaga i tron och sådana som är starka i tron.

Vi, som lever nu, blir förvånade, då vi ser hur den som är svag äter bara grönsaker. Vi som trodde att vegetarianer var rätt starka i sin övertygelse. De vågar tacka nej till både julskinka, falukorv och entrecote. Och tycks må bra av det. Men Paulus kallar dem svaga.

Men problemet hade då ingenting med att vara vegetarian eller inte att göra. Problemet var detta: Kristna, som kommer från hednisk bakgrund har haft för vana att äta kött som offrats till avgudar. Därför tog de skarpt avstånd från kött. Det påminde dem om det gamla avgudalivet. Och det gjorde dem oroliga. Om de nu äter köttet som offrats till avgudar, orenas deras samveten. De kan sugas in i det gamla hedniska livet igen. Deras svaga samveten orenas. Paulus tar upp det problemet i 1 Kor kap 8–10. Låt oss först försöka förstå vad Paulus menar med svag och med stark i tron.

DEN SVAGE slits mellan det gamla och det nya livet. Är ofta ängslig i sin tro, vacklar mellan olika åsikter, misstänksam mot dem som tar sig friheter, dömer ut de andra. Den svage är ofta mycket stark i sitt dömande. Han har sin trygghet i vad han själv gör.

DEN STARKE är en svag kristen som har sin styrka i Herren. (En elitkristen är e’ liten kristen som behöver Kristus.) Ingen av oss lever för sig själv, och ingen dör för sig själv. Lever vi, så lever vi för Herren. Dör vi, så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör tillhör vi alltså Herren. Ty Kristus har dött och fått liv igen, för att han skulle vara Herre över både levande och döda.

Om du har din förankring och din styrka i Herren, kan du se på dina svaga syskon tillsammans med Herren och med hans möjligheter. Gud har ju tagit emot honom. Du behöver inte sätta dig till doms över hans betänkligheter och inte se ned på honom och inte förakta honom. Han hör Herren till och är hans tjänare. Det är inför sin egen Herre han står eller faller. Men han kommer att stå, ty Herren har makt att hålla honom upprätt.

Stanna till, tänk, tala med Herren om det du har läsVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg