Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Vandringsstig 86:


Frälst genom honom, lycklig och fri …

Kom helige Ande …


Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och

 frid och glädje i den helige Ande. Den som tjänar Kristus på det

 sättet behagar Gud och håller provet inför människor. Låt oss därför

 sträva efter det som tjänar friden och den ömsesidiga uppbyggelsen.

 Riv inte ner Guds verk för matens skull.

 Allt är visserligen rent, men maten blir till skada för den människa

 som hyser betänkligheter, när hon äter. Det är bättre att

 avstå från att äta kött eller dricka vin eller göra något annat som

 din broder tar anstöt av. Den tro som du har, skall du behålla för

 dig själv inför Gud. Salig är den som inte måste döma sig själv för

 det som han har valt att göra. Men den som äter och samtidigt

 hyser betänkligheter är dömd, eftersom det inte sker av tro. Ty allt

 som inte sker av tro är synd.

Rom 14:17–23

Paulus sammanfattar vad han vill ha sagt med ett TY: Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande.

Vi ser fram mot Guds rike och ber varje dag: Tillkomme ditt rike. Låt ditt rike komma. Vi må lägga in en djup längtan här: O, att ditt rike måtte komma …

Mitt i denna bön står Jesus. Det är han som är kung i detta rike. Runt omkring Jesus står nådens barn, rikets medborgare. Han låter dem se in i rikets framtid. De ser att Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande.

Mat och dryck är bra för MAGEN. Äta bör man annars dör man. Därför öppnar vi gärna köksdörren – vår mun – och släpper in den goda maten.

Men mat och dryck är inte alltid bra för HJÄRNA OCH HJÄRTA. Man kan riva ner Guds verk för matens skull, säger Paulus. Man ger hjärnan huvudvärk med en massa betänkligheter. Vi får hjärtbesvär av alla bekymmer. Jesus säger: Gör er inte bekymmer för ert liv, vad ni skall äta eller dricka, inte heller för er kropp, vad ni skall klä er med           (Matt 6:25).

Paulus skriver: Om ni med Kristus har dött bort från världens stadgar, varför uppför ni er då som om ni levde i världen och böjer er under dessa bud: ”Det skall du inte röra, det skall du inte smaka, det skall du inte ta på” (Kol 2:20–21).

Strax före dessa verser talar Paulus om att alla dessa ”bud” är bara som en skugga av det som skulle komma men verkligheten själv är Kristus (Kol 2:16–17). Ordagrant står det: Kroppen tillhör Kristus. Det är mycket i Bibeln som är som en skugga för oss. Det är dunkelt. Men kroppen som kastat skuggan är Kristus. När vi inte längre stirrar på skuggan utan vänder oss om mot Kristus får vi en ny klarsyn. Kristus finns med i Gamla Testamentet (Luk 24:27, 32. Joh 1:45). Därför vänder vi nu om till Kristus och upptäcker vad Guds rike är.

GUDS RIKE ÄR RÄTTFÄRDIGHET – i Guds rike behöver vi inga klädbekymmer. Vi blir klädda i Kristi rättfärdighets kläder, ty ”han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet” (Sv Ps 147:2, 390:2).

GUDS RIKE ÄR FRID – i Guds rike släpper all värk både i huvud och hjärta, ty då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och tankar i Kristus Jesus (Fil 4:7).

GUDS RIKE ÄR GLÄDJE – ty den helige Ande leder oss in i Guds rikes kraftfält – i Kristus. Gläd er i Herren alltid (Fil 4:4). Där tar glädjen aldrig slut. Finns alltid. All tid. Varje nu. Just nu!

Lina Sandell uttrycker det så härligt enkelt: ”Frälst genom honom, lycklig och fri, vill jag hans egen evigt nu bli!” (Sv Ps 45:2). Jesus får leda mig att ta emot och handskas med denna frihet. Jag är fri att äta kött eller dricka vin. Fri att äta bara grönsaker. Men jag är också fri att avstå från denna frihet. Det kan komma situationer då jag får avstå från att äta kött eller dricka vin eller göra något annat som din broder tar anstöt av. Den tro som du har, skall du behålla för dig själv inför Gud. Du får offra din frihet. Inte din övertygelse. Men vad jag än gör ”vill jag hans egen evigt nu bli”. Allt vad ni gör i ord eller handling gör det i Herren Jesu namn och tacka Gud, Fadern, genom honom (Kol 3:17). Låt allt du gör ske av tro.

Stanna till, tänk, tala med Herren om det du läst.Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg