Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Evangelium enligt Matteus


Inledning

 Vad är ett evangelium?
 Hur har vi fått våra evangelier?
 Vem skrev Matteusevangeliet?
 När skrevs Matteusevangeliet?

Matteus Kapitel 1

 Frälsarens släkttavla (1:1–17)
 Frälsarens födelse (1:18–25)

Matteus Kapitel 2

 De vise männen (2:1–12)
 Flykten till Egypten (2:13–15)
 Barnamordet i Betlehem (2:16–18)
 Vägen till Galileen (2:19–23)

Matteus Kapitel 3

 Johannes Döparen (3:1–12)
 Jesu dop (3:13–17)

Matteus Kapitel 4

 Jesus frestas (4:1–11)
 Jesus träder fram i Galileen (4:12–17)
 De första lärjungarna (4:18–22)
 Den första tiden (4:23–25)

Matteus Kapitel 5

 Jesus predikar på berget (5:1–2)
 Saligprisningarna (5:3–12)
 Salt och ljus (5:13–16)
 Jesus och lagen (5:17–20)
 Dråp, vrede och fiendskap (5:21–26)
 Äktenskapsbrott (5:27–30)
 Skilsmässa (5:31–32)
 Eder och bedyranden (5:33–37)
 Självhävdelse och vedergällning (5:38–42)
 Att vara sådan som sin Fader i himmelen (5:43–48)

Matteus Kapitel 6

 Rätt givande (6:1–4)
 Rätt bön (6:5–15)
 Rätt fasta (6:16–18)
 Var har du ditt hjärta? (6:19–23)
 Gud eller Mamon (6:24)
 Att lita på Gud (6:25–34)

Matteus Kapitel 7

 Andras fel och egna (7:1–5)
 Det heliga och hundarna (7:6)
 Gud hör våra böner (7:7–11)
 Den gyllene regeln (7:12)
 De två vägarna (7:13–14)
 De falska profeterna (7:15–23)
 God grund och dålig (7:24–27)
 En lära med makt och myndighet (7:28)

Matteus Kapitel 8

 Den spetälske (8:1–4)
 Centurionen och hans pojke (8:5–13)
 De sjuka i Kapernaum (8:14–17)
 Vad det kostar att följa Jesus (8:18–22)
 Stormen på sjön (8:23–27)
 De besatta i gadarenernas land (8:28–34)

Matteus Kapitel 9

 Den lame på båren (9:1–8)
 En publikan blir lärjunge (9:9–13)
 Brudgummen och det nya vinet (9:14–17)
 Den döda flickan och kvinnan i folkhopen (9:18–26)
 Två blinda och en dövstum blir botade (9:27–34)
 Sammanfattning (9:35–38)

Matteus Kapitel 10

 Jesus sänder ut apostlarna (10:1–4)
 Apostlarnas uppdrag (10:5–15)
 Den ofrånkomliga förföljelsen (10:16–25)
 Ändå alltid i Guds hand (10:26–31)
 Jesus framför allting annat (10:32–39)
 Bakom budbäraren står hans Herre (10:40–42)

Matteus Kapitel 11

 Ett nytt avsnitt börjar (11:1)
 Döparens fråga (11:2–6)
 Vem Döparen är (11:7–15)
 De obotfärdigas förhinder (11:16–19)
 Verop över de obotfärdiga (11:20–24)
 Vägen till Fadern genom Sonen (11:25–30)

Matteus Kapitel 12

 Människosonen är herre över sabbaten (12:1–8)
 Vad man får göra på sabbaten (12:9–14)
 Herrens tjänare, den ringaktade och barmhärtige (12:15–21)
 Guds verk eller Satans (12:22–30)
 Synden mot den helige Ande (12:31–32)
 Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen (12:33–37)
 Otron vill ha tecken (12:38–42)
 Botad till ingen nytta (12:43–45)
 Guds familj (12:46–50)

Matteus Kapitel 13

 Jesus börjar tala i liknelser (13:1–9)
 Varför Jesus talade i liknelser (13:10–17)
 Jesus förklarar liknelsen om såningsmannen (13:18–23)
 Ogräset bland vetet (13:24 30 och 13:36–43)
 Senapskornet och surdegen (13:31–35)
 Jesus förklarar liknelsen om ogräset bland vetet (Matt 13:36–43)
 Skatten och pärlan (13:44–46)
 Noten i havet (13:47–50)
 Jesus blir förkastad i sin hemstad (13:53–58)

Matteus Kapitel 14

 Jesus och Herodes (14:1–2)
 Döparens död (14:3–12)
 Bespisningen i ödemarken (14:13–21)
 Jesus vandrar över sjön (14:22–33)

Matteus Kapitel 15

 Fädernas stadgar (15:1–9)
 Vad är orenhet? (15:10–20)
 Den kananeiska kvinnan (15:21–28)
 Hedningarna blir botade (15:29–31)
 Bespisningen av de fyra tusen (15:32–39)

Matteus Kapitel 16

 Otron inför tidernas tecken (16:1–4)
 Fariséernas och sadducéernas surdeg (16:5–12)
 Petri bekännelse (16:13–20)
 Den första förutsägelsen av lidandet (16:21–23)
 Även lärjungen får lida (16:24–28)

Matteus Kapitel 17

 Vi såg hans härlighet (17:1–8)
 Har profetian uppfyllts? (17:9–13)
 Den månadsrasande pojken (17:14–21)
 För andra gången förutsäger Jesus sitt lidande (17:22–23)
 Lärjungarna och tempelskatten (17:24–27)

Matteus Kapitel 18

 De minsta som är de största(18:1–5)
 Förförelsen till avfall (18:6–9)
 Omsorgen om dem som är i fara att gå förlorade (18:10–14)
 Församlingens ansvar för felande bröder (18:15–20)
 Att få förlåtelse och ge förlåtelse (18:21–35)

Matteus Kapitel 19

 Får man skilja sig? (19:1–12)
 Himmelriket är till för barnen (19:13–15)
 Den rike ynglingen (19:16–26)
 Mångdubbelt igen (19:27–30)

Matteus Kapitel 20

 Arbetarna i vingården (20:1–16)
 Den tredje förutsägelsen om lidande och uppståndelse (20:17–19)
 Främst i Guds rike (20:20–28)
 De blinda vid Jeriko (20:29–34)

Matteus Kapitel 21

 Messias, Konungen, drar in i sin stad (21:1–11)
 Messias renar templet och blir hyllad där (21:12–17)
 Fikonträdet som vissnade. Trons makt (21:18–22)
 På vems uppdrag? (21:23–27)
 Lydnad och olydnad (21:28–32)
 Vingården och dess Herre (21:33–46)

Matteus Kapitel 22

 Konungen som bjöd till bröllop (22:1–10)
 Mannen utan bröllopskläder (22:11–14)
 Revolution eller lojalitet? (22:15–22)
 Den orimliga uppståndelsetron (22:23–33)
 Lagens båda hörnstenar (22:34–40)
 Davids son (22:41–46)

Matteus Kapitel 23

 Hyckleri och andligt högmod (23:1–12)
 Sju verop över förvänd gudsfruktan (23:13–33)
 Guds klagan över sitt folk (23:34–36)
 Ni har inte velat (23:37–39)

Matteus Kapitel 24

 Allt skall brytas ned (24:1–14)
 Regler och råd för den yttersta nöden (24:15–28)
 Människosonens tillkommelse (24:29–31)
 Sommaren är nära (24:32–33)
 Dagen som bara Fadern vet (24:34–36)
 Aningslösa inför katastrofen (24:37–41)
 Att vänta sin Herre var dag (24:42–51)

Matteus Kapitel 25

 För sent (25:1–13)
 Anförtrott kapital (25:14–30)
 Domen (25:31–46)

Matteus Kapitel 26

 Slutet närmar sig (26:1–5)
 Begravningen föregrips (26:6–13)
 Såld för trettio siklar silver (26:14–16)
 Det sista påskalammet och den första nattvarden (26:17–29)
 Lovsången och nederlaget (26:30–35)
 I Getsemane (26:36–46)
 Jesus blir förrådd och överges av alla (26:47–56)
 Stora rådet fäller dödsdomen (26:57–68)
 Förnekaren Petrus (26:69–75)

Matteus Kapitel 27

 Jesus överlämnas till Pilatus (27:1–2)
 Judas tar sitt liv (27:3–10)
 Inför Pilatus (27:11–19)
 Dödsdomen fastställs (27:20–26)
 Den dödsdömde gisslas och skymfas (27:27–31)
 Korsfästelsen (27:32–44)
 Jesus dör (27:45–56)
 Gravläggningen (27:57–61)
 Vakten vid graven (27:62–66)

Matteus Kapitel 28

 Den tomma graven (28:1–7)
 Jesus uppenbarar sig för kvinnorna (28:8–10)
 Det falska ryktet (28:11–15)
 Missionsbefallningen (28:16–20)

Copyrightregler:

Bo Giertz är upphovsman till såväl översättning som kommentar,
Nedladdning och utskrift av såväl översättning som kommentar får endast ske för personligt bruk,
All övrig användning av såväl översättning som kommentar måste godkännas av rättsinnehavarna samt
Stiftelsen bibelskolan.com åtar sig att förmedla eventuella förfrågningar om vidare användning av översättning och/eller kommentar till rättsinnehavarna.Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg