Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Evangelium enligt Markus


Inledning

Vem skrev Markusevangeliet?
Hur arbetade Markus?
När skrev Markus?
Vilket syfte hade Markus?

Markus kapitel 1

 Överskrift (1:1)
 Döparen röjer vägen (1:2–8)
 Jesus döpas och frestas (1:9–13)
 Jesus träder fram (1:14–15)
 Jesus kallar de första lärjungarna (1:16–20)
 En dag i Kapernaum (1:21–34)
 Vidare genom Galileen (1:35–39)
 Den spetälske (1:40–45)

Markus kapitel 2

 Den lame (2:1–12)
 Jesus och syndarna (2:13–17)
 Jesus och fastan (2:18–22)
 Jesus och sabbaten (2:23–3:6)

Markus kapitel 3

 Alla söker sig till Jesus (3:7–12)
 Jesus utser tolv apostlar (3:13–19)
 Sinnesförvirrad, besatt – eller vad? (3:20–30)
 Jesu sanna syskon (3:31–35)

Markus kapitel 4

 Liknelsen om såningsmannen (4:1–9)
 Liknelsernas mening (4:10–12)
 Jesus uttyder liknelsen om såningsmannen (4:13–20)
 Det gäller att höra! (4:21–25)
 Säden som växer av sig själv (4:26–29)
 Liknelsen om senapskornet (4:30–32)
 Sammanfattning om liknelserna (4:33–34)
 Stormen på sjön (4:35–41)

Markus kapitel 5

 Den besatte i gerasenernas land (5:1–20)
 Jairi dotter och kvinnan med blödningar (5:21–43)

Markus kapitel 6

 Jesus blir förkastad i Nasaret (6:1–6)
 Jesus sänder ut apostlarna (6:7–13)
 Johannes Döparens död (6:14–29)
 Jesus drar sig förgäves undan (6:30–34)
 Bespisningen av de fem tusen (6:35–44)
 Jesus går på vattnet (6:45–52)
 Tillbaka i arbetet (6:53–56)

Markus kapitel 7

 Vad som gör en människa oren (7:1–23)
 På hednisk mark. Den syrofeniciska kvinnan (7:24–30)
 På hednisk mark. En döv blir botad (7:31–37)

Markus kapitel 8

 På hednisk mark. Bespisningen av de fyra tusen (8:1–10)
 Fariséerna begär ett tecken men får inget (8:11–13)
 Fariséernas surdeg och lärjungarnas blindhet (8:14–21)
 Den blinde vid Betsaida (8:22–26)
 Petri bekännelse (8:27–30)
 Den första förutsägelsen om lidandet (8:31–33)
 Om allvaret i efterföljelsen (8:34–9:1)

Markus kapitel 9

 På förklaringsberget (9:2–8)
 Ned från förklaringsberget (9:9–13)
 Pojken som lärjungarna inte kunde bota (9:14–29)
 Den andra förutsägelsen om lidandet (9:30–32)
 Störst i Guds rike (9:33–37)
 Främlingen som använde Jesu namn (9:38–41)
 Faran av att förleda och att förledas (9:42–50)

Markus kapitel 10

 Jesus bryter upp från Galileen och går mot Jerusalem (10:1)
 Frågan om skilsmässa (10:2–12)
 Barnen och Guds rike (10:13–16)
 De rika och Guds rike (10:17–27)
 Lärjungalönen (10:28–31)
 För tredje gången förutsäger Jesus sitt lidande (10:32–34)
 De främsta platserna i Guds rike (10:35–45)
 Den blinde Bartimeus (10:46–52)

Markus kapitel 11

 Jesu intåg i Jerusalem (11:1–11)
 Det döda fikonträdet (11:12–14)
 Jesus renar templet (11:15–19)
 Den undergörande tron (11:19–26)
 På vems uppdrag? (11:27–33)

Markus kapitel 12

 De onda vingårdsmännen (12:1–12)
 Skatten till kejsaren (12:13–17)
 Hur blir det vid uppståndelsen? (12:18–27)
 Det främsta av alla bud (12:28–34)
 Vem är Messias? (12:35–37)
 Domen över de skriftlärde (12:38–40)
 Änkans skärv (12:41–44)

Markus kapitel 13

 Templet skall falla (13:1–2)
 Början till slutet (13:3–8)
 Den stora förföljelsen (13:9–13)
 Den svåraste hemsökelsen (13:14–23)
 Kristi återkomst (13:24–27)
 Fikonträdet skjuter blad (13:28–29)
 Ingen vet när (13:30–32)
 Håll er vakna! (13:33–37)

Markus kapitel 14

 Motståndarna smider planer (14:1–2)
 Jesus smörjes (14:3–9)
 Förräderiet (14:10–11)
 Förberedelser för påsken (14:12–16)
 Påskalammet och förrädaren (14:17–21)
 Nattvarden (14:22–25)
 Alla skulle komma på fall (14:26–31)
 I Getsemane (14:32–42)
 Jesus grips och lärjungarna överger honom (14:43–52)
 Jesus inför Stora rådet (14:53–59)
 Dödsdomen (14:60–65)
 Petrus förnekar Jesus (14:66–72)

Markus kapitel 15

 Dödsdomen fastställs av Pilatus (15:1–15)
 Jesus blir gisslad och förhånad (15:16–20)
 Korsfästelsen (15:21–32)
 Jesus dör (15:33–41)
 Begravningen (15:42–47)

Markus kapitel 16

 Den tomma graven (16:1–8)
 Tillägget till Markus (16:9–20)

Copyrightregler:

Bo Giertz är upphovsman till såväl översättning som kommentar,
Nedladdning och utskrift av såväl översättning som kommentar får endast ske för personligt bruk,
All övrig användning av såväl översättning som kommentar måste godkännas av rättsinnehavarna samt
Stiftelsen bibelskolan.com åtar sig att förmedla eventuella förfrågningar om vidare användning av översättning och/eller kommentar till rättsinnehavarna.Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg