Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Evangelium enligt Lukas


Inledning

 De båda Lukasskrifterna och deras författare
 Vad vet vi om Lukas
 När skrevs Lukasevangeliet?
 En missionsskrift
 En försvarsskrift
 Vilka källor har Lukas använt?

Lukas Kapitel 1

 Tillägnan (1:1–4)
 Förelöparen bebådas (1:5–25)
 Frälsaren bebådas (1:26–38)
 Maria hos Elisabet (1:39–45)
 Marias lovsång (1:45–56)
 Johannes Döparens födelse (1:57–66)
 Sakarias lovsång (1:67–80)

Lukas Kapitel 2

 Frälsarens födelse (2:1–7)
 Betlehems herdar (2:8–20)
 Namnet Jesus (2:21)
 Jesusbarnet i templet (2:22–38)
 Jesus växer upp i Nasaret (2:39–40)
 Gossen Jesus bland Israels lärare (2:41–52)

Lukas Kapitel 3

 Döparen träder fram (3:1–6)
 Profeten och fursten (3:18–20)
 Jesu dop (3:21–22)
 Jesu ålder och hans släkttavla (3:23–38)

Lukas Kapitel 4

 Jesus avvisar frestaren (4:1–13)
 Jesus predikar i sin hemstad (4:14–30)
 Sabbat i Kapernaum (4:31–44)

Lukas Kapitel 5

 Den stora fångsten (5:1–11)
 Messias både kan och vill (5:12–16)
 Makten att förlåta synder (5:17–26)
 Publikanen Levi (5:27–32)
 Bröllopsgästerna och fastan (5:33–35)
 Gammalt och nytt (5:36–38)

Lukas Kapitel 6

 Konflikt om sabbaten (6:1–11)
 Apostlavalet (6:12–16)
 Evangelium för de fattiga (6:17–23)
 Verop över de rika (6:24–26)
 Kärleken som uthärdar allt (6:27–31)
 Kärleken söker inte sitt (6:32–35)
 Kärleken dömer inte (6:36–42)
 Ett gott träd bär god frukt (6:43–45)
 Att höra och att göra (6:46–49)

Lukas Kapitel 7

 Centurionen med den stora tron (7:1–10)
 Änkans son i Nain (7:11–17)
 Jesus och Döparen (7:18–30)
 Otron blir aldrig nöjd (7:31–35)
 Den kärlek som kommer av förlåtelsen (7:36–50)

Lukas Kapitel 8

 Kvinnorna bland Jesu lärjungar (8:1–3)
 Sådden som ingenting gav, och den hundrafaldiga skörden (8:4–15)
 Ge akt på hur ni hör!(8:16–18)
 En ny släkt (8:19–21)
 Stormen på sjön (8:22–25)
 Den självförstörande ondskan (8:26–39)
 Två exempel på tron som räddar (8:40–56)

Lukas Kapitel 9

 De tolv blir apostlar (9:1–6)
 Vem är han? (9:7–9)
 Den stora måltiden (9:10–17)
 Guds Messias – men kallad att lida (9:18–22)
 Att mista livet och att rädda det (9:23–27)
 På förklaringsberget (9:28–36)
 Den epileptiske pojken (9:37–43)
 Den andra förutsägelsen om lidandet (9:43–45)
 Den verkliga storheten (9:46–48)
 Exorcisten som inte hörde till lärjungarna (9:49–50)
 På väg till Jerusalem (9:51–56)
 Kallelsen som går före allt annat (9:57–62)

Lukas Kapitel 10

 Jesus sänder ut de sjuttio (10:1–12)
 Domen över de obotfärdiga städerna (10:13–16)
 Makten över andarna och tryggheten under Guds beskärm (10:17–20)
 Sonens hemlighet som nu uppenbaras (10:21–24)
 Samariten som älskade sin nästa (10:25–37)
 Marta och Maria (10:38–42)

Lukas Kapitel 11

 Herrens bön (11:1–4)
 Ihärdighet i bönen (11:5–10)
 Förtröstan i bönen (11:11–13)
 Riket som redan är här (11:14–23)
 Förbättring utan bättring (11:24–26)
 Saligare än Maria (11:27–28)
 Profeten Jonas tecken (11:29–36)
 Domen över de obotfärdigas religion (11:37–54)

Lukas Kapitel 12

 Att vara ärlig och orädd (12:1–12)
 Pengarnas makt och vanmakt (12:13-21)
 Trons sorglöshet (12:22–31)
 Den outtömliga skatten (12:32–34)
 Det gäller att hålla sig vaken (12:35–40)
 Förvaltare i husbondens ställe (12:41–48)
 Kristi eld (12:49–53)
 Att tyda tidens tecken (12:54–59)

Lukas Kapitel 13

 Katastrofen som hotar (13:1–9)
 Satan och sjukdomen (13:10–17)
 Två liknelser om Riket (13:18–21)
 Blir bara några få frälsta? (13:22–30)
 Till Jerusalem för att dö (13:31–35)

Lukas Kapitel 14

 Mannen med vattusot (14:1–6)
 Riket där ringheten är störst (14:7–11)
 Gåvor utan gengåvor (14:12–14)
 De som tackade nej (14:15–24)
 Allvaret i efterföljelsen (14:25–35)

Lukas Kapitel 15  

 Det bortsprungna fåret och det tappade myntet (15:1–10)
 De två sönerna (15:11–32)

Lukas Kapitel 16

 Den ohederlige förvaltaren (16:1–8)
 Den ohederlige Mamon skall nödgas tjäna Gud (16:9–15)
 Lagen och evangeliet (16:16–18)
 Den rike mannen och Lasarus (16:19–31)

Lukas Kapitel 17

 Den oundvikliga förförelsen (17:1–3)
 Obegränsad förlåtelse och undergörande tro (17:3–6)
 Oskickliga tjänare (17:7–10)
 De tio spetälska (17:11–19)
 Hur kommer Guds rike? (17:20–25)
 Den stora överraskningen (17:26–37)

Lukas Kapitel 18

 Den onde domaren (18:1–8)
 Fariséen och publikanen (18:9–14)
 Jesus och barnen (18:15–17)
 På tröskeln till Guds rike – utan att komma in (18:18–27)
 En ny släkt (18:28–30)
 På väg mot lidandet (18:31–34)
 Messias möter en blind (18:35–43)

Lukas Kapitel 19

 Sackeus (19:1–10)
 Konungens hemkomst (19:11–27)
 Konungen håller sitt intåg och blir hyllad (19:28–44)
 Tempelreningen (19:45–48)

Lukas Kapitel 20

 Frågan om fullmakten: Hur vågar du? (20:1–8)
 Motfrågan om vinodlarna: Hur vågar ni? (20:9–19)
 Frågan om skatten till kejsaren (20:20–26)
 Frågan om uppståndelsen (20:27–40)
 Alla konungars konung (20:41–44)
 De fromma egoisterna (20:45–47)

Lukas Kapitel 21

 Den största gåvan man kan ge (21:1–4)
 Templet som skulle falla (21:5–6)
 När skall det ske? (21:8–9)
 De stora förföljelserna (21:10–19)
 Jerusalems förstörelse (21:20–24)
 Redan i vår tid? (21:32–36)
 Jesu sista vecka (21:37–38)

Lukas Kapitel 22

 Judas blir förrädare (22:1–6)
 Förberedelserna till påskmåltiden (22:7–13)
 Den sista påskmåltiden (22:14–18)
 Den första nattvarden (22:19–20)
 Förrädaren vid samma bord (22:21–23)
 Samtalen i nattvardssalen (22:24–30)
 Inför provet (22:31–34)
 Vad man får ta med sig (22:35–38)
 Ångestkampen (22:39–46)
 Mörkrets timme (22:47–53)
 På översteprästens gård (22:54–62)
 Jesus smädas och dömes (22:63–71)

Lukas Kapitel 23

 Inför Pilatus (23:1–7)
 Inför Herodes (23:8–12)
 Oskyldig men dömd att korsfästas (23:13–25)
 På Via Dolorosa (23:26-31)
 Korsfästelsen (23:32–34)
 Hånet mot den korsfäste (23:35–38)
 Den botfärdige brottslingen (23:39–43)
 Jesus dör (23:44–49)
 Jesus läggs i en klippgrav (23:50–56)

Lukas Kapitel 24

 Uppståndelsen kring den tomma graven (24:1–12)
 Jesus visar sig för Emmausvandrarna (24:13–35)
 Jesus visar sig för lärjungarna (24:36–43)
 Den Uppståndne förklarar Skriften (24:44–49)
 Jesus välsignar de sina och lämnar dem (24:50–53)

 

Copyrightregler:

Bo Giertz är upphovsman till såväl översättning som kommentar,
Nedladdning och utskrift av såväl översättning som kommentar får endast ske för personligt bruk,
All övrig användning av såväl översättning som kommentar måste godkännas av rättsinnehavarna samt
Stiftelsen bibelskolan.com åtar sig att förmedla eventuella förfrågningar om vidare användning av översättning och/eller kommentar till rättsinnehavarna.

 

Nya TestamentetVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg