Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Evangelium enligt Johannes


Inledning

 Traditionen om Johannes i Efesus
 Vem skrev Johannesevangeliet?
 Den lärjunge som Jesus älskade
 Vem skrev Johannesevangeliet?
 Men det finns också motargument.
 Presbytern Johannes
 Är Johannesevangeliet en mans verk?
 När skrevs Johannesevangeliet?
 Varför skrev Johannes sitt evangelium?
 Hur Johannes berättar.
 Johannes och synoptikerna

Johannes Kapitel 1

 Johannesprologen: Ordet som var av evighet (1:1–5)
 Johannesprologen: Ljuset bebådas (1:6–8)
 Johannesprologen: Ljuset kommer i världen (1:9–13)
 Johannesprologen: Ordet vart kött (1:14)
 Johannesprologen: Så har Gud kommit till oss (1:15–18)
 Döparen vittnar om sig själv (1:19–28)
 Döparen vittnar om Jesus (1:29–34)
 Döparen visar två av sina lärjungar till Jesus (1:35–39)
 Andreas för sin bror till Jesus (1:40–42)
 Filippus blir kallad och för Natanael till Jesus (1:43–51)

Johannes Kapitel 2

 Bröllopet i Kana (2:1–11)
 Tempelreningen (2:12–22)
 Han kände dem alla (2:23–25)

Johannes Kapitel 3

 Samtalet med Nikodemus (3:1–2)
 Födelsen från ovan (3:3–8)
 Människosonens upphöjelse (3:9–15)
 Det är tron på Jesus som frälsar (3:16–21)
 Jesus verkar vid sidan av Döparen (3:22–24)
 Döparens sista vittnesbörd om Jesus (3:25–30)
 Ingen kan jämföras med Sonen (3:31–36)

Johannes Kapitel 4

 Jakobs brunn (4:1–6)
 Det levande vattnet (4:7–15)
 Tillbedjan i ande och sanning (4:16–26)
 Guds skördetid (4:27–38)
 Jesus och samariterna (4:39–42)
 Jesus drar till Galileen (4:43–45)
 Den kunglige ämbetsmannen (4:46–54)

Johannes Kapitel 5

 Den sjuke i Betesda (5:1–15)
 Jesus är lik Gud (5:16–20)
 Att tro på Jesus är att övergå från döden till livet (5:21–30)
 Är detta sanning? (5:31–40)
 Otrons väsen (5:41–47)

Johannes Kapitel 6

 Bespisningen av de fem tusen (6:1–13)
 De avvisade kungamakarna (6:14–15)
 Jesus vandrar över sjön (6:16–21)
 Två slag av bröd (6:22–36)
 Sonens uppgift: att förverkliga det som Fadern vill (6:37–40)
 Det är Fadern som drar människor till Sonen (6:41–50)
 Kristi kropp är det bröd som ger världen liv (6:51–59)
 Ett hårt tal som är ande och liv (6:60–65)
 En sållningstid (6:66–71)

Johannes Kapitel 7

 Jesus och hans bröder (7:1–10)
 Folkets röst om Jesus (7:11–13)
 Guds talesman (7:14–18)
 Judarna och lagen (7:19–24)
 Vad folket inte visste (7:25–36)
 Strömmar av levande vatten (7:37–39)
 Ett tecken som blir motsagt (7:40–52)

Johannes Kapitel 8

 Jesus och äktenskapsbryterskan (8:1–11)
 Världens ljus (8:12–20)
 Sonens hemlighet, det dolda Gudsnamnet (8:21–30)
 Sanningen skall göra er fria (8:31–36)
 Abrahams ättlingar och ändå djävulens barn (8:37–47)
 Jesus är Gud och evig (8:48–59)

Johannes Kapitel 9

 En blindfödd blir botad (9:1–7)
 Vem kan göra sådant? (9:8–12)
 Motståndarna blir oroade (9:13–17)
 Motståndarna söker motbevis (9:18–23)
 Motståndarna försöker undertrycka sanningen (9:24–34)
 Den blinde ser och den seende blir blind (9:35–41)

Johannes Kapitel 10

 Fåren, fållan och herden (10:1–6)
 Dörren in till fåren (10:7–10)
 Den gode herden (10:11–16)
 Jesus ger sitt liv (10:17–21)
 ”Mina får” (10:22–30)
 Motståndarna vill stena Jesus (10:31–39)
 Jesus drar sig undan från Jerusalem (10:40–42)

Johannes Kapitel 11

 Lasarus blir sjuk (11:1–5)
 Jesus vänder åter till trakten av Jerusalem (11:6–16)
 Uppståndelsen och livet (11:17–27)
 Att gråta med dem som gråter (11:28–37)
 Lasarus väcks upp ur graven (11:38–44)
 Dömd till döden för att ha skänkt liv (11:45–54)
 Påsken närmar sig (11:55–57)

Johannes Kapitel 12

 Jesus smörjas av Maria (12:1–11)
 ”Han som är Israels konung” (12:12–19)
 Stunden har kommit (12:20–28)
 Den Upphöjde skall draga alla till sig (12:29–33)
 Ett sista tillbud (12:34–36)
 Allvaret i att förkasta Jesus (12:37–50)

Johannes Kapitel 13

 In i det sista bevisar Jeus sin kärlek (13:1)
 Mästaren tvättar lärjungarnas fötter (13:2–5)
 Den nödvändiga reningen, som bara Jesus kan ge (13:6–11)
 Ett föredöme att följa (13:12–17)
 Förräderiet (13:18–20)
 Förrädaren (13:21–30)
 Nu är Människosonen förhärligad (13:31–35)
 Herre, vart går du? (13:36–38)

Johannes Kapitel 14

 Tryggheten i tron på Jesus (14:1–4)
 Den enda vägen till Fadern (14:5–7)
 Att möta Jesus är att möta Gud (14:8–11)
 Större ting med Andens hjälp (14:12–20)
 Kärlek till Jesus skänker gemenskap med Gud (14:21–24)
 Anden som undervisar (14:25–26)
 Den frid som världen inte kan ge (14:27–31)

Johannes Kapitel 15

 Vinträdet och grenarna 15:1–6)
 Att förbli i Kristus (15:7–11)
 Att älska därför att man är älskad (15:12–17)
 Världens hat (15:18–25)
 Anden som skall vittna om Jesus (15:26–27)

Johannes Kapitel 16

 Beredd att bli förföljd (16:1–4a)
 Hur Anden skall vederlägga världen (16:4b–11)
 Anden leder fram till hela sanningen (16:12–15)
 En liten tid av sorg och en glädje som förblir (16:16–22)
 En ny dag, utan gåtor, utan brist, full av glädje (16:23–28)
 Vad tron och friden vilar på (16:29–33)

Johannes Kapitel 17

 Jesu förbön: förhärligandet (17:1–5)
 Jesu förbön: de som tagits ut ur världen (17:6–8)
 Jesu förbön: bevarandet (17:9–13)
 Jesu förbön: offret som helgar (17:14–19)
 Jesu förbön: enheten (17:20–23)
 Jesu förbön: Guds kärlek i Kristus (17:24–26)

Johannes Kapitel 18

 Jesus går lidandet till mötes (18:1–2)
 Jesus fängslas (18:3–11)
 Jesus förs bort och två lärjungar följer efter (18:12–18)
 Jesus inför Hannas (18:19–24)
 Petrus förnekar Jesus (18:25–27)
 Jesus ställs in för Pilatus (18:28–32)
 Sanningens konung (18:33–40)

Johannes Kapitel 19

 Pilatus låter gissla Jesus (19:1–3)
 Se människan! (19:4–7)
 Den vanmäktiga världsmakten (19:8–11)
 Pilatus ger efter (19:12–16)
 Korsfästelsen (19:17–22)
 Den dyrbara livklädnaden (19:23–24)
 Lärjungarna vid korset (19:25–27)
 Det är fullbordat (19:28–30)
 Blod och vatten (19:31–37)
 Gravläggningen (19:38–42)

Johannes Kapitel 20

 Graven med bindlarna (20:1–10)
 Den uppståndne och Maria Magdalena (20:11–18)
 Den uppståndne och lärjungarna (20:19–23)
 Den uppståndne och Tomas (20:24–29)
 Slutord (20:30–31)

Johannes Kapitel 21

 Vid Tiberias sjö (21:1–14)
 Självprövningen och uppdraget (21:15–18)
 Vägen mot framtiden (21:19–24)
 

Copyrightregler:

Bo Giertz är upphovsman till såväl översättning som kommentar,
Nedladdning och utskrift av såväl översättning som kommentar får endast ske för personligt bruk,
All övrig användning av såväl översättning som kommentar måste godkännas av rättsinnehavarna samt
Stiftelsen bibelskolan.com åtar sig att förmedla eventuella förfrågningar om vidare användning av översättning och/eller kommentar till rättsinnehavarna.Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg