Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Skärtorsdag Johannesserien - Det nya förbundet

Bibelskolan.com, betraktelse Skärtorsdag 2019     av Staffan Fredin

 

”Det skall komma en tid, säger Herren, då jag skall sluta ett nytt förbund med Israel och med Juda…” (Jer 31:31). Den tiden var inne den där kvällen i nattvardssalen, när Jesus vid måltiden säger: ”Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod som utgjuts för er.” (Luk 22:20).

Den kvällen i nattvardssalen gick profetorden i uppfyllelse. Herren slöt då ett nytt förbund med lärjungarna. Vad innebar detta nya förbund?

  1. Jag skall lägga min lag i deras bröst och skriva den i deras hjärtan (inrista dem i deras sinnen).

  2. Jag skall vara deras Gud och de skall vara mitt folk.

  3. De skall inte längre behöva undervisa varandra, ty de skall alla känna mig.

  4. Jag skall förlåta dem deras skuld, och deras synd skall jag inte längre minnas.

    (Se Jeremia 31:31-34 och Hebreerbrevet 10:12-18)

När nu Jesus hade tvättat deras fötter hade de blivit delaktiga i det nya förbundet med Jesus, som innebar att den helige Ande nu påbörjade en förvandling inifrån som kom att leda till att de fyra punkterna ovan successivt växte fram i dem och de blev alltmer förvandlade – lika Jesus. Därför säger Jesus till Petrus: ”Vad jag gör förstår du inte nu, men senare skall du fatta det”. Se t.ex. på:

  1. Jakob och Johannes som förvandlades från ”åskans bröder” till andliga ledare i Jerusalem och Efesus.

  2. Petrus, denne fiskare, handlingens man men också gudsförnekare, som blev ledare för den kristna kyrkans judiska mission och biskop i Rom (räknas därför i den Romersk-katolska kyrkan som den förste påven).

  3. Paulus, en laglärd och synnerligen rigid och sträng farisé, som blev en levande varm kristen, ledare för den kristna kyrkans hednamission och den störste kristne teologen.

Denna livsförvandling kunde den helige Ande låta ske i dem därför att de höll fast vid Jesus i fortsättningen på samma sätt som de gjort tidigare, i samtal, undervisning och (nattvards)måltid.

Dopet är badet till ny födelse, till en livsvandring med Jesus. Genom dopet blir vi helt och hållet rena, men på vandringen genom livets ”varjedag” blir vi nersmutsade med synd och skuld eftersom vi inte är fullkomliga (ännu). Därför behöver vi låta Jesus tvätta våra fötter i nattvardsmåltiden och samtidigt försäkra oss om att vi fortfarande är delaktiga i det nya förbundet som är grundat just i hans blod.

Om vi liknar Herrens nya förbund med ett äktenskapsförbund så kan man säga att dopet är bröllopet och nattvarden är vigselringen. Liksom vigselringen sitter där på fingret som ett synligt tecken på de löften makarna avgett till varandra, så är nattvardsmåltiden varje gång den firas det synliga tecknet på det förbund Herren har ingått med oss.

Vigselringen brukar vara av guld. Nattvardsmåltiden är Kristi kropp och blod. Äktenskapet varar ”tills döden skiljer oss åt”. Herrens nya förbund varar längre än så eftersom Jesu uppståndelse innebär att ”döden är uppslukad och segern är vunnen”.

”Nådig och barmhärtig är Herren, han ger föda åt dem som fruktar honom, han minns för evigt sitt förbund.” (Psalt 111:5)Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg