Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Apostlagärningarna


Inledning

 Boken
 Författaren
 Historikern Lukas
 Tiden
 Syftet
 Texten

Apostlagärningarna Kapitel 1

 Tillägnan och förord (1:1–3)
 Början till något nytt (1:4–11)
 Urförsamlingen (1:12–14)
 Fyllnadsval efter Judas (1:15–26)

Apostlagärningarna Kapitel 2

 Anden utgjuts över kyrkan (2:1–13)
 Petrus första missionspredikan (2:14–36)
 Det kristna dopet (2:37–40)
 Den apostoliska kyrkan (2:41–47)

Apostlagärningarna Kapitel 3

 Undret vid Vackra Porten (3:1–10)
 Talet i Salomos pelargång (3:11–26)

Apostlagärningarna Kapitel 4

 Apostlarna blir anhållna, förhörda och hotade (4:1–22)
 Hotelserna och frimodigheten (4:23–30)
 Livet i urförsamlingen (4:31–37)

Apostlagärningarna Kapitel 5

 Gud låter icke gäcka sig (5:1–11)
 Apostlarnas ställning (5:12–16)
 Apostlarna fängslas och befrias (5:17–21)
 De mäktigas vanmakt (5:21–26)
 Att lyda Gud mer än människor (5:27–33)
 Gamaliels råd (5:34–39)
 Äran att vanäras (5:40–42)

Apostlagärningarna Kapitel 6

 Apostlarna delegerar en del av sitt uppdrag (6:1–6)
 Framgång och motstånd (6:7–15)

Apostlagärningarna Kapitel 7

 Abraham trodde på löftena (7:1–8)
 Den utlämnade som räddats för att rädda (7:9–16)
 Den förkastade som blev en förlossare (7:17–36)
 Den ödesdigra otron (7:37–43)
 Den rätta gudstjänsten (7:44–53)
 Stefanus stenas (7:54–60)

Apostlagärningarna Kapitel 8

 Den första förföljelsen (8:1–3)
 Mission i Samarien (8:4–8)
 Trollkarlen Simon (8:9–13)
 Den första visitationen (8:14–25)
 Den etiopiske hovmannen (8:26–40)

Apostlagärningarna Kapitel 9

 Saulus blir omvänd (9:1–9)
 En apostel från Kristus, inte från människor (9:10–19)
 Paulus i Damaskus och Jerusalem (9:19–30)
 Fred och tillväxt (9:31)
 Petrus i Lydda och Joppe (9:32–43)

Apostlagärningarna Kapitel 10

 Centurionen Kornelius (10:1–8)
 Gud förklarar det ”orena” för rent (10:9–23)
 I Kornelius hus (10:23–33)
 Evangelium för hedningarna (10:34–43)
 Anden och dopet ges åt hedningarna (10:44–48)

Apostlagärningarna Kapitel 11

 Hednadopet godtas i Jerusalem (11:1–18)
 Genombrott för hednamissionen i Antiokia (11:19–26)
 De hednakristna visar sin samhörighet med Jerusalem (11:27–30)

Apostlagärningarna Kapitel 12

 Förföljelsen under Agrippa I (12:1–19)
 Agrippas död (12:20–23)
 Antiokia blir centrum för missionen bland hedningarna (12:24–13:3)

Apostlagärningarna Kapitel 13

 På Cypern (13:4–12)
 Till okända trakter (13:13–15)
 Paulus predikar (13:16–41)
 Framgång och förföljelse (13:42–52)

Apostlagärningarna Kapitel 14

 Till Galatien (14:1–7)
 Den lame i Lystra (14:8–18)
 ”Som döende- men se, vi lever!” (14:19–23)
 Åter hemma (14:24–28)

Apostlagärningarna Kapitel 15

 Det första kyrkomötet (15:1–5)
 Förhandlingarna vid apostlakonsiliet (15:6–21)
 Beslutet (15:22–29)
 Åter i Antiokia (15:30–35)
 Paulus och Barnabas skiljs åt (15:36–41)

Apostlagärningarna Kapitel 16

 Genom Galatien (16:1–5)
 Ledda av Anden (16:6–10)
 Till Europa (16:11–12)
 I Filippi (16:13–40)

Apostlagärningarna Kapitel 17

 I Tessalonike (17:1–10)
 I Berea (17:11–15)
 I Athen (17:16–21)
 Paulus tal inför Areopagen (17:22–34)

Apostlagärningarna Kapitel 18

 I Korint (18:1–11)
 Inför Gallios domstol (18:12–17)
 Över Efesus och Jerusalem till Antiokia och åter till Efesus (18:18–23)
 Apollos (18:24–28)

Apostlagärningarna Kapitel 19

 Efesus blir ett nytt centrum för missionen (19:1–10)
 Väckelsen i Efesus (19:11–20)
 Nya planer (19:21–22)
 Det stora upploppet (19:23–40)

Apostlagärningarna Kapitel 20

I Makedonien och Grekland (20:1–6)
I Troas (20:7–12)
Från Troas till Miletus (20:13–16)
Paulus avskedstal i Miletus (20:17–38)

Apostlagärningarna Kapitel 21

 Åter till Palestina (21:1–14)
 Hos moderförsamlingen i Jerusalem (21:15–26)
 Tumultet i templet (21:27–40)

Apostlagärningarna Kapitel 22

 Paulus tal till folket (22:1–29)
 Paulus och översteprästen (22:30–23:5)

Apostlagärningarna Kapitel 23

 Tumult i Stora Rådet (23:6–11)
 Mordanslaget mot Paulus (23:12–21)
 Paulus förs till Cesarea (23:22–35)

Apostlagärningarna Kapitel 24

 Anklagelserna inför Felix (24:1–9)
 Paulus försvarar sig inför Felix (24:10–21)
 Paulus och Felix (24:22–27)

Apostlagärningarna Kapitel 25

 Festus tar över (25:1–5)
 Paulus vädjar till kejsaren (25:6–12)
 Konung Agrippa kommer till Cesarea (25:13–22)
 Paulus inför celebriteterna (25:23–27)

Apostlagärningarna Kapitel 26

 Paulus börjar sitt försvarstal (26:1–3)
 Paulus skildrar sin andliga bakgrund (26:4–8)
 Paulus som förföljare (26:9–11)
 Förföljaren blir apostel (26:12–18)
 Vad Paulus gjort och sagt (26:19–23
 Efterdyningar (26:24–32)

Apostlagärningarna Kapitel 27

 Över havet mot Rom (27:1–12)
 Stormen (27:13–20)
 Löftet om räddning (27:21–26)
 Landkänning (27:27–32)
 Paulus griper in (27:33–38)
 Skeppsbrottet (27:39–44)

Apostlagärningarna Kapitel 28

 På Malta (28:1–10)
 Från Malta till Rom (28:11–16)
 I Rom (28:17–28)
 Slutet (28:30–31)

Copyrightregler:

Bo Giertz är upphovsman till såväl översättning som kommentar,
Nedladdning och utskrift av såväl översättning som kommentar får endast ske för personligt bruk,
All övrig användning av såväl översättning som kommentar måste godkännas av rättsinnehavarna samt
Stiftelsen bibelskolan.com åtar sig att förmedla eventuella förfrågningar om vidare användning av översättning och/eller kommentar till rättsinnehavarna.

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg