Stiftelsen Bibelskolan.com
 

3 sön i påsktiden Den Gode Herden Årg 2

3 sön i påsktiden Den Gode Herden.

 

Så gjorde han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. De ska göra de heliga mer fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. (Ef 4:11-13)

 

Herden, en tjänst för Gud. En tjänst för att samla och bygga upp så att alla kan nå enheten i tron.

 

När vi läser om herden i profeten Hesekiel kap 34 får Israels herdar underkänt. De har inte utfört sitt uppdrag på rätt sätt. Herdarna har vallat sig själva, inte sökt de bortsprungna. När inte Herdarna gjort sitt jobb med att vakta fåren har hjorden skingrats och blivit till vilddjurens rov. De skingrades och driver planlöst omkring.(Hes 34:5) därför, säger Herren: Jag ska jag vända mig mot herdarna och kräva mina får av dem. Jag ska inte längre låta dem vara herdar....(Hes 34:10a) Det här borde ge vilken präst/pastor som helst skrämselhicka. Något att tänka på när prästens/pastorns befattningsbeskrivning och arbetsbeskrivning ska formulleras. Vad är då herdens uppgift? Vi har det beskrivet i Hesekiel 34: Hämta de borstspungna, hjälpa de svaga, bota de sjuka, men också behandla de starka hänsynsfullt. Herden har med andra ord ett stort ansvar utöver att stå i predikostolen. När herden resignerar skingras hjorden och jävulen blir nöjd. Då säger Herren: Jag ska själv ta hand om mina får och vårda dem (Hes 34:11). Här träder den gode herden fram. Herren är herden. När Herrens tjänare sviker trädar Gud själv fram och han säger: Jag ska ge dem en enda herde, min tjänare David, och han ska valla dem (Hes 34:23). Det här är Guds plan: en herde en hjord. Det kan vi tänka på när vi ber. När kyrkan ser ut som den gör idag är det ett ofärdigt bygge och Gud må välsigna det, men han vill att vi ska bli ett. Ett i honom. Och när Guds Ord är så uppenbart tydligt så ska vi be i enlighet med Ordet, be om enhet. Då ber vi med Herren själv: Jag ber för att alla ska bli ett och att liksom du fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. (Joh 17:21)

 

Den stora frågan är vad som ska förverkliga Guds plan om enhet i tron? Svaret är inte vad, utan vem...;) Jesus sa: Jag är den gode herden (Joh 10:11). Det finns många vägar att gå. Men bara en går till Gud: Herren är min herde. Och: Jesus är Herre. Säg det högt: Jesus är Herre! Detta är en proklamation som får jävulen att fly, han som skapar splittring och skingrar Guds folk. Vad Gud vill, får vi med all tydlighet förklarat i denna söndags texter. Gud vill samla sitt folk, vi ska bli ett, enhet. Förutsättningarna har varit klara i snart 2000 år. Jag ger mitt liv för fåren sägar Jesus (Joh 10:15) Så här med påskens firande i färskt minne är det så självklart att se vad som enar oss kristna, en Herre, inte flera. Jesus är Herre och han söker upp sina får och Så gjorda han några till apostlar, andra till profeter, till förkunnare eller till herdar och lärare. Herdeuppdraget är ett av flera och vad Paulus säger i Efesierbrevet är sant. Att apostlar och profeter är tjänstegåvor som nödvändigtvis behöver komma i bruk när Guds folk ska samlas och byggas upp.   

 

Låt mig få avrunda med hälsningen i avslutningen i Hebreerbrevet 13:20-21
Må fridens Gud, som i kraft av ett evigt förbunds blod har fört fårens store herde, vår herre Jesus, upp från de döda, styrka er i allt gott, så att ni kan göra hans vilja. Må han låta det som behagar honom förverklgas i oss genom Jesus Kristus. Hans är härligheten i evigheters evighet, amen. 

 

/ Lars Sahlin

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg