Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Romarbrevet

Inledning

Pauli brev
Verkliga brev
Historiska dokument
Äkthetsfrågan
Pauli brev som Guds ord
Romarbrevet
När skrevs Romarbrevet?
Församlingen i Rom


Romarbrevet kapitel 1

Brevhuvud och hälsning (1:1–7)
Anledningen till brevet (1:8–15)
Brevets tema: rättfärdiggörelsen genom tron (1:16–17)
Den fallna mänskligheten lever under Guds vrede (1:18–25)
Gud straffar de avfälliga genom att låta dem gå sin egen väg (1:26–32)


Romarbrevet kapitel 2

Även judarna, egendomsfolket, lever under Guds vrede (2:1–10)
Gud gör inte skillnad på folk (2:11–16)
Att lita på sin moral är att döma sig själv (2:17–24)
Den sanna omskärelsen (2:25–29)


Romarbrevet kapitel 3

Gud har alltid rätt i sin dom (3:1–8)
Hela mänskligheten står under Guds rättvisa dom (3:9–20)
Rättfärdigheten från Gud (3:21–26)
En rättfärdighet utan laggärningar (3:27–31)


Romarbrevet kapitel 4

Också Gamla Testamentet vittnar om trons rättfärdighet (4:1–8)
Trons rättfärdighet beror inte av omskärelsen (4:9–12)
Inte heller lagen ger rättfärdighet, utan endast tron (4:13–25)


Romarbrevet kapitel 5

Den rättfärdige har frid med Gud (5:1–5)
Guds kärlek till oss syndare (5:6–11)
Adam och Kristus, mänsklighetens två startpunkter (5:12–21)


Romarbrevet kapitel 6

Genom dopet är vi fria från synden (6:1–11)
Att leva som döpt (6:12–14)
Fri från synden för att tjäna Gud (6:15–23)


Romarbrevet kapitel 7

Vi har dött bort också från lagen (7:1–6)
Synden blir värre genom lagen (7:7–13)
Den inneboende synden (7:14–25)


Romarbrevet kapitel 8

Livet i Anden (8:1–11)
Vi är Guds barn (8:12–17)
Hoppet och lidandet (8:18–25)
Anden som manar gott för oss (8:26–27)
Här verkar Gud (8:28–30)
Därför är vi trygga (8:31–39)


Romarbrevet kapitel 9

Paulus sörjer över sitt folk (9:1–5)
Vem tillhör löftena? (9:6–9)
Gud förbarmar sig över vem han vill (9:10–18)
Vi kan inte ställa några anspråk på Gud (9:19–29)
Varför har judarna förkastat sin Messias? (9:30–10:3)


Romarbrevet kapitel 10

Frälsningsvägen är inte längre lagen utan Kristus (10:4–13)
Tron kommer av predikan (10:14–17)
Har budskapet nått fram? (10:18–21)


Romarbrevet kapitel 11

Israel har inte blivit förkastat (11:1–12)
Hedningarna och Israel (11:13–24)
Hela Israel skall bli frälst (11:25–32)
Lovsång till den Ofattbare (11:33–36)


Romarbrevet kapitel 12

Vår andliga tempeltjänst (12:1–2)
Nådegåvorna (12:3–8)
Den kärlek som kommer av tron (12:9–21)


Romarbrevet kapitel 13

Den kristne och staten (13:1–7)
Kärleken är lagens uppfyllelse (13:8–10)
Dagen är nära (13:11–14)


Romarbrevet kapitel 14

Svaga bröder och starka (14:1–12)
Omtanke om andra och visshet för egen del (14:13–23)


Romarbrevet kapitel 15

Inbördes hänsyn skapar inbördes endräkt (15:1–13)
Apostelns rätt att förmana (15:14–21)
Paulus redogör för sina resplaner (15:22–33)


Romarbrevet kapitel 16

Anbefallning för diakonissan Febe (16:1–2)
Hälsningar (16:3–16)
En egenhändig hälsning från Paulus (16:17–20)
Tillagda hälsningar och slutönskan (16:21–27)

Copyrightregler:

Bo Giertz är upphovsman till såväl översättning som kommentar,
Nedladdning och utskrift av såväl översättning som kommentar får endast ske för personligt bruk,
All övrig användning av såväl översättning som kommentar måste godkännas av rättsinnehavarna samt
Stiftelsen bibelskolan.com åtar sig att förmedla eventuella förfrågningar om vidare användning av översättning och/eller kommentar till rättsinnehavarna.

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg