Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Första Korintierbrevet

Inledning

 Staden
 Paulus i Korint
 Kronologin i Pauli liv
 Första Korintierbrevet


Första Korintierbrevet kapitel 1

 Brevhuvud och hälsning (1:1–3)
 Tacksägelse (1:4–9)
 Inga partier i kyrkan! (1:10–17)
 Talet om korset – en dårskap och en Guds kraft (1:18–25)
 Gud har utvalt det som världen vrakar (1:26–31)

 Första Korintierbrevet Kapitel 2

 Hur Paulus predikade (2:1–5)
 Guds visdom (2:6–16)

Första Korintierbrevet Kapitel 3

 Partisinne är oandlighet (3:1–4)
 Guds kyrka och de som bygger den (3:5–15)
 Guds tempel fördärvas av världens visdom (3:16–20)
 Ordets tjänare och hans församling (3:21–4:5)

Första Korintierbrevet Kapitel 4

 Slutsats: Beröm er alltså inte av era andliga ledare (4:6–7)
 Andliga potentater eller fattiga kristusdårar? (4:8–13)
 En fader i Kristus (4:14–21)

Första Korintierbrevet Kapitel 5

 Blodskam i församlingen (5:1–5)
 Om kyrkotukt (5:6–13)

Första Korintierbrevet Kapitel 6

 Rättstvister mellan kristna bröder (6:1–11)
 Otukt (6:12–20)

Första Korintierbrevet Kapitel 7

 Samlivet i äktenskapet (7:1–7)
 Skall man förbli ogift (7:8–9)
 Om skilsmässa (7:10–16)
 Att stanna kvar där man är ställd (7:17–24)
 Skall man välja att gifta sig eller hellre förbli ogift? (7:25–28)
 Att vara obunden av världen (7:29–31)
 Motiv för celibat (7:32–35)
 Ett speciellt fall (7:36–38)
 Om änkor och omgifte (7:39–40)

Första Korintierbrevet Kapitel 8

 Kan man äta kött från avgudaoffer? (8:1–13)

Första Korintierbrevet Kapitel 9

 En apostels rätt (9:1–10)
 Att frivilligt avstå från sin rätt för att gagna andra (9:11–23)
 Gör som idrottsmannen! (9:24–27)

Första Korintierbrevet Kapitel 10

 Vad ökenvandringen lär oss (10:1–13)
 Nattvarden och offermåltiderna (10:14–22)
 Kärleken är viktigare än friheten (10:23–11:1)

Första Korintierbrevet Kapitel 11

 Det apostoliska arvet (11:2)
 Man och hustru. Vad som passar sig vid gudstjänsten (11:3–16)
 Rätt nattvardsfirande (11:17–34)

Första Korintierbrevet Kapitel 12

 Det är viktigt att veta något om andens gåvor (12:1–3)
 Det är skillnad på gåvorna (12:4–7)
 Exempel på Andens gåvor (12:8–11)
 Vi är lemmar i Kristi kropp (12:12–13)
 Olika lemmar med olika uppgifter, till allas bästa (12:24–31)

Första Korintierbrevet Kapitel 13

 Ingenting kan ersätta kärleken (13:1–3)
 Vad kärleken är (13:4–7)
 Kärleken förgår aldrig (13:8–13)

Första Korintierbrevet Kapitel 14

 Kärlek är förmer än nådegåvor, och profetia är förmer än tungotal (14:1–6)
 Budskapet kräver begripliga ord (14:7–14)
 Man skall älska Gud också med förståndet (14:15–20)
 Profetia och tungotal som tecken (14:21–25)
 Anvisningar för gudstjänsten i fråga om tungotal och profetia (14:26–33)
 Kvinnorna vid gudstjänsten (14:34–38)
 Sammanfattning (14:39–40)

Första Korintierbrevet Kapitel 15

 Uppståndelsens faktum (15:1–11)
 Uppståndelsens fundamentala betydelse (15:12–19)
 Uppståndelsens innebörd (15:20–28)
 Vårt kristna liv vittnar om vår uppståndelsetro (15:29–34)
 Hur uppstår de döda? (15:35–58)

Första Korintierbrevet Kapitel 16

 Insamlingen till de fattiga i Jerusalem (16:1–4)
 Resplaner (16:5–9)
 Anbefallningar och hälsningar (16:10–24)

Copyrightregler:

Bo Giertz är upphovsman till såväl översättning som kommentar,
Nedladdning och utskrift av såväl översättning som kommentar får endast ske för personligt bruk,
All övrig användning av såväl översättning som kommentar måste godkännas av rättsinnehavarna samt
Stiftelsen bibelskolan.com åtar sig att förmedla eventuella förfrågningar om vidare användning av översättning och/eller kommentar till rättsinnehavarna.

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg