Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Galaterbrevet

Inledning

Galaterbrevet kapitel 1

  Brevhuvud och hälsning (1:1–5)
  Brevets orsak: galaterna är på väg att avfalla från evangeliet (1:6–10)
  Paulus är Kristi apostel, betrodd med Kristi evangelium (1:11–24)

 Galaterbrevet Kapitel 2

Pauli evangelium har bekräftats av de andra apostlarna (2:1–10)
  Konflikten med Petrus i Antiokia (2:11–14)
  Rättfärdig blir man genom tro, inte genom gärningar (2:15–21)

Galaterbrevet Kapitel 3

  Erfarenheten visar att rättfärdigheten kommer av tron (3:1–5)
  Skriften lär att rättfärdigheten kommer av tron (3:6–14)
  Här gäller inte lagen utan löftet (3:15–18)
  Lagen är en tuktomästare till Kristus (3:19–29)

Galaterbrevet Kapitel 4

  Vi som var trälar under världens makter är nu Guds barn (4:1–11)
  Tänk på hur det var och gör klart för er vad som håller på att ske (4:12–20)
  Lagens förbund och löftets (4:21–5:1)

Galaterbrevet Kapitel 5

Att lita på sina gärningar är att förkasta Kristus (5:2–6)
  Varning och vädjan (5:7–12)
  Striden mellan Anden och köttet (5:13–18)
Köttets gärningar och Andens frukt (5:19–24)

Galaterbrevet Kapitel 6

Förmaningar (5:25–6:10)
Egenhändigt brevslut av Paulus (6:11–18)

Copyrightregler:

Bo Giertz är upphovsman till såväl översättning som kommentar,
Nedladdning och utskrift av såväl översättning som kommentar får endast ske för personligt bruk,
All övrig användning av såväl översättning som kommentar måste godkännas av rättsinnehavarna samt
Stiftelsen bibelskolan.com åtar sig att förmedla eventuella förfrågningar om vidare användning av översättning och/eller kommentar till rättsinnehavarna.

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg