Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Apostladagen årg 2 - Vem är Jesus?

 
 I Apostladagens evangelietext så undrar Jesus vad folk säger om honom - vem han är o.s.v. Är han en återuppstånden Jeremia eller Elia?  Eller är han kanske Johannes döparen i ny gestalt - han, som en dag döpte Jesus? Petrus har dock ett bestämt svar: "Du är Messias, den levande Gudens son". Och det var ett riktigt svar. Jesus kallar Petrus "salig"  (Ordet "salig" på grekiska, "makarios", kan också översättas "lycklig".  Ja, ville Petrus säga, lycklig är den som tror att Jesus är Messas, den levande Gudens son".
 
 Det här samtalet mellan Jesus och lärjungarna utspann sig längst upp i norr, i Caesarea Filippi, inte långt från gränsen till Syrien. Det är i det sammanhanget också, som Jesus börjar inför förskräckta lärjungar förutsäga sitt lidande: "Människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och översteprästerna och de skriftlärda. Han måste bli dödad, och efter tre dagar uppstå igen". (Mark. 8:31) Där får vi allra först veta vad Jesus helst kallar sig själv - "Människosonen" (Matt. 24:27, 24:30,25:31), given, sänd till alla människors frälsning och räddning. Lösepenningen för hela mänsklighetens synd och bortvändhet från Gud". (Matt. 20:28)  Frälsaren från synd, död och djävul.. 
 
 Jesus uttalar som sagt de här orden nära gränsen till Syrien. Hur lätt hade det inte varit för honom att just då och där passa på tillfället att "schappa" från lidandet och korset. Pallra sig över gränsen, gömma sig och sen leva i trygghet till ålderdomens höst. Men icke Jesus - han som var "Lydig ända intill döden - döden på korset" (Fil. 2: 8) Här vid Caesarea Filippi  börjar hans Via Dolorosa, hans "smärtornas väg", i full lydnad mot den gode Fadern, som vill sätta sitt folk en gång för alla fritt. I Caesarea Filippi börjar vandringen till Golgata i Jerusalem. 
 
 I Caesarea Filippi hade alltså Petrus bekänt: "Du är Messias, den levande Gudens son". Med den bekännelsen gick han senare efter förnekelsens mörka natt ut i världen. När folket i Jerusalem efter hans pingstpredikan frågade "Vad ska vi göra?", så svarade Petrus ungefär som i Caesarea Filpippi: "Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn". (Apg. 2:38)  Den bekännelsen ledde honom så småningom också till ett kors, denna gång rest i Rom. Petrus blev dömd till döden för den bekännelse han en gång avlagt i Caesarea Filippi. Hans bror Andreas mötte samma kors p.g.a samma bekännelse och blev på korset föremål för ursinnig stenkastning. Bartolomeus blev p.g.a. samma bekännelse  levande flådd. Matteus blev också enligt en tradition stenad till döds vid ett altare i en kyrka - också p.g.a. samma bekännelse. Tomas tvivlaren men nu med bekännelsen att Jesus var Messias, den levande Gudens son, blev troligen martyr i södra Indien. Den förste i lärjungakretsen som blev martyr p.g.a.samma bekännelse var Johannes bror Jakob. (Apg. 12: 2) Även i den fortsatta missionshistorien fram till våra dagar lider otaliga kristna bara p.g.a. samma jesusbekännelse: "Du är Messias, den levande Gudens son". Och - då som nu - sjunger himmelens fåglar över den bekännelsen - som i Caesarea Filippi en gång.


Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg