Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Bo Giertz kommentar:

Andra Tessalonikerbrevet

Inledning

Det brev till Tessalonike, som vi kallar det andra, är inte lika lätt att datera som det första. Det finns rentav de som velat göra troligt, att det ”andra” är skrivet före det ”första”, men de har sällan fått något medhåll. Uppgifterna i det andra brevet tyder närmast på att det måste vara skrivet någon tid – troligen någon kort tid – efter det första, alltså från Korint under första halvåret 51. Orsaken till brevet är uppenbar. Paulus har fått nyheter från Tessalonike som säger, att det har uppstått oro i församlingen eftersom några fått för sig att Kristi återkomst är omedelbart förestående och har slutat att arbeta. De har åberopat Paulus som sagesman. Detta vill nu Paulus ställa till rätta.

Medan det första Tessalonikerbrevets äkthet aldrig på allvar satts i fråga, har meningarna varit delade om det andra. För femtio år sedan var det inte ovanligt att det ansågs ”psevdopaulinskt”, alltså oäkta. Enligt den vanligaste teorien hade det tillkommit på den tid, då hoppet om Jesu snara återkomst började blekna. Någon skulle då ha försökt att ersätta det första, äkta tessalonikerbrevet, som vittnar om en stark parusiförväntan, med ett nytt brev, som långa stycken utnyttjade det förra brevet men kom med en ny lära om Kristi återkomst. Svagheten med denna teori är att Andra Tessalonikerbrevet inte talar till människor som undrar varför Kristus dröjer, utan tvärtom till sådana som har hamnat i en falsk övertygelse om att han kommer inom den närmaste framtiden och som därför försummar sina dagliga plikter. Situationen är alltså typisk för den första missionstiden. Det är ett starkt argument för brevets äkthet. I den nyare forskningen dominerar också övertygelsen att det rör sig om ett autentiskt brev från Paulus. De stilistiska olikheter som onekligen delvis finns mellan de båda breven och den påstådda motsättningen mellan tankarna om Kristi återkomst kommer att behandlas i kommentaren.

Andra Tessalonikerbrevet har hört till de brev som redan tidigt fick anseende som helig skrift. Redan biskop Polykarp i Smyrna citerar det i ett brev till församlingen i Filippi från tiden omkring år 110. Redan då måste det ha varit känt och läst, självfallet därför att det var apostoliskt. Polykarpus åberopar också uttryckligen ”den salige Paulus” när han citerar. Vi kan med gott samvete följa hans exempel.

Copyrightregler:

Bo Giertz är upphovsman till såväl översättning som kommentar,
Nedladdning och utskrift av såväl översättning som kommentar får endast ske för personligt bruk,
All övrig användning av såväl översättning som kommentar måste godkännas av rättsinnehavarna samt
Stiftelsen bibelskolan.com åtar sig att förmedla eventuella förfrågningar om vidare användning av översättning och/eller kommentar till rättsinnehavarna.

Andra TessalonikerbrevetVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg