Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Första brevet till Timoteus

Inledning  

Första brevet till Timoteus kapitel 1

Brevhuvud (1:1–2)
Uppdraget till Timoteus (1:3–7)
Lagens rätta användning (1:8–11)
Det rätta evangeliet (1:12–17)
Att vara sin vigning trogen (1:18–20)

Första brevet till Timoteus Kapitel 2  

Om bönerna vid gudstjänsten (2:1–7)
Män och kvinnor vid gudstjänsten (2:8–15)

Första brevet till Timoteus Kapitel 3

Krav på biskoparna (3:1–7)
  Krav på diakonerna (3:8–13)
  Kyrkans bekännelse till Kristus (3:14–16)

Första brevet till Timoteus Kapitel 4

Den falska asketismens fara (4:1–5)
Den rätta lärans välsignelse (4:6–11)
   En rätt herde (4:12–16)

Första brevet till Timoteus Kapitel 5

Guds familj (5:1–2)
  Vården om änkorna (5:3–8)
  ”Församlingsänkorna” (5:9–16)
  Regler som rör de äldste (5:17–22)
  Ett hälsoråd (5:23)
  Ansvaret som man inte kommer undan (5:24–25)

Första brevet till Timoteus Kapitel 6

Kristna som är slavar (6:1–2)
  Irrlära, grälsjuka och snikenhet (6:3–10)
  Appell till Timoteus (6:11–16)
  Förmaning till dem som är rika (6:17–19)
  Slutpåminnelse (6:20–21)

Copyrightregler:

Bo Giertz är upphovsman till såväl översättning som kommentar,
Nedladdning och utskrift av såväl översättning som kommentar får endast ske för personligt bruk,
All övrig användning av såväl översättning som kommentar måste godkännas av rättsinnehavarna samt
Stiftelsen bibelskolan.com åtar sig att förmedla eventuella förfrågningar om vidare användning av översättning och/eller kommentar till rättsinnehavarna.

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg