Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Hebréerbrevet

Inledning

Författaren
Adressaterna och syftet
Tid och plats
Skriftutläggningen i Hebréerbrevet
Hebréerbrevet och vår tid

Hebréerbrevet kapitel 1

Sonen är utan like, förmer än allt skapat (1:1–3)
Sonen är förmer än änglarna (1:4–14)

Hebréerbrevet kapitel 2

En sådan frälsning får man inte förakta (2:1–4)
Sonens ringhet är en del av hans storhet (2:5–18)

Hebréerbrevet kapitel 3

Sonen är förmer än Moses (3:1–6)
Varning för otro (3:7–19)


Hebréerbrevet kapitel 4

Löftet om att få dela Guds vila (4:1–11)
Det levande Ordet (4:12–13)
Sammanfattning: Vi har en stor överstepräst (4:14–16)

Hebréerbrevet kapitel 5

Översteprästens uppdrag (5:1–6)
En människa som vi (5:7–10)
Faran av att stanna på barnstadiet (5:11–14)

Hebréerbrevet kapitel 6

Vi måste komma vidare (6:1–3)
Det ohjälpliga avfallet (6:4–8)
Håll fast vid löftena (6:9–12)
Orubbligheten i Guds löfte (6:13–20)

Hebréerbrevet kapitel 7

Vem var Melkisedek? (7:1–3)
Förmer än Abraham (7:4–10)
Den sanne översteprästen (7:11–19)
Det nya förbundet (7:20–25)
En sådan överstepräst som vi behöver (7:26–28)

Hebréerbrevet kapitel 8

Kristus gör prästerlig tjänst i himmelen (8:1–5)
Ett bättre förbund (8:6–13)

Hebréerbrevet kapitel 9

Helgedomen i det gamla förbundet (9:1–5)
Den hittillsvarande prästtjänsten (9:6–10)
Kristi översteprästerliga tjänst (9:11–14)
Betydelsen av Kristi blod och av hans död (9:15–28)

Hebréerbrevet kapitel 10

Det evigt giltiga offret (10:1–18)
Vad det innebär att tro (10:19–25)
Ännu en varning för avfall (10:26–31)
Förföljelse och ståndaktighet (10:32–39)

Hebréerbrevet kapitel 11

Vad tron är (11:1–3)
Urfädernas tro (11:4–7)
Patriarkernas tro (11:8–22)
Trons storverk genom Moses (11:23–29)
Tron gör det omöjliga möjligt (11:30–40)

Hebréerbrevet kapitel 12

Loppet, vittnena och målet (12:1–3)
Guds faderstuktan (12:4–11)
Förspill inte Guds nåd! (12:12–17)
Sinai och Sion (12:18–24)
Risken och tryggheten (12:25–29)

Hebréerbrevet kapitel 13

Tre etiska grundregler (13:1–6)
Herdarnas betydelse (13:7–8)
Ingenting får ställas vid sidan av Kristus (13:9–14)
Vårt allmänna prästadöme (13:15–16)
Respekten för läroämbetet (13:17)
Slutönskan och hälsningar (13:18–25)

Copyrightregler:

Bo Giertz är upphovsman till såväl översättning som kommentar,
Nedladdning och utskrift av såväl översättning som kommentar får endast ske för personligt bruk,
All övrig användning av såväl översättning som kommentar måste godkännas av rättsinnehavarna samt
Stiftelsen bibelskolan.com åtar sig att förmedla eventuella förfrågningar om vidare användning av översättning och/eller kommentar till rättsinnehavarna.

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg