Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Johannes första brev

Inledning  

Författaren
Bakgrunden och syftet 

Johannes första brev kapitel 1

Ett jubelrop (1:1–4)
Sanningen om Ljuset. Tre sätt att förneka den. (1:5–2:2)

Johannes första brev Kapitel 2  

Ett äkthetsprov: lydnaden (2:3–6)
Ett annat äkthetsprov: kärleken (2:7–11)
Två motpoler: kyrka och värld (2:12–17)
Ett tredje äkthetsprov: den apostoliska tron (2:18–27)
Ett liv i lydnad (2:28–3:10)

Johannes första brev Kapitel 3

Ett liv i kärlek (3:11–17)
Gud är större än vårt samvete (3:18–24)

Johannes första brev Kapitel 4

Pröva andarna (4:1–3)
Vi och de andra (4:4–6)
Gud är kärlek (4:7–10)
Sambandet mellan kärleken och tron (4:11–16)
Kärleken gör oss frimodiga (4:17–21)

Johannes första brev Kapitel 5

Sammanfattning (5:1–4)
Den nödvändiga tron (5:5–12)
Trons trygghet (5:13–21)

Copyrightregler:

Bo Giertz är upphovsman till såväl översättning som kommentar,
Nedladdning och utskrift av såväl översättning som kommentar får endast ske för personligt bruk,
All övrig användning av såväl översättning som kommentar måste godkännas av rättsinnehavarna samt
Stiftelsen bibelskolan.com åtar sig att förmedla eventuella förfrågningar om vidare användning av översättning och/eller kommentar till rättsinnehavarna.

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg