Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Uppenbarelseboken


Inledning

  Omstridd och älskad
  En profetisk bok
  Uppenbarelsebokens bakgrund
  En apokalyptisk skrift?
  Uppenbarelseboken och Gamla Testamentet
  Tolkningsförsök genom tiderna
  Ord som säger mer än ord
  Bilder som är mer än bilder
  Händelser som händer mer än en gång
  När skrevs Uppenbarelseboken?
  Vem var Johannes?
  Översättningen
  Att ”förstå” Uppenbarelseboken

Uppenbarelseboken Kapitel 1

  Förord (1:1–3)
  Brevhuvud (1:4–8)
  Johannes möter den Uppståndne (1:9–16)
  Uppdraget (1:17–20)

Uppenbarelseboken Kapitel 2

  Sändebrevet till Efesus (2:1–7)
  Sändebrevet till Smyrna (2:8–11)
  Sändebrevet till Pergamon (2:12–17)
  Sändebrevet till Tyatira (2:18–29)

Uppenbarelseboken Kapitel 3

  Sändebrevet till Sardes (3:1–6)
  Sändebrevet till Filadelfia (3:7–13)
  Sändebrevet till Laodicea (3:14–22)

Uppenbarelseboken Kapitel 4

Himmelen öppnar sig (4:1–8)
Den himmelska gudstjänsten (4:9–11)

Uppenbarelseboken Kapitel 5

  Bokrullen med de sju inseglen (5:1–4)
  Lammet som var slaktat (5:5–14)

Uppenbarelseboken Kapitel 6

  Det första inseglet bryts (6:1–2)
  Det andra inseglet bryts (6:3–4)
  Det tredje inseglet bryts (6:5–6)
  Det fjärde inseglet bryts (6:7–8)
  Det femte inseglet bryts (6:9–11)
  Det sjätte inseglet bryts (6:12–17)

Uppenbarelseboken Kapitel 7

  De etthundrafyrtiofyra tusen (7:1–8)
  Den oräkneliga skaran (7:9–17)

Uppenbarelseboken Kapitel 8

  Det sista inseglet bryts (8:1–5)
  De fyra första basunerna (8:6–12)
  Veropet från himmelen (8:13)

Uppenbarelseboken Kapitel 9

  Den femte basunen (9:1–12)
  Den sjätte basunen (9:13–19)
  Den sista varningen avvisas (9:20–21)

Uppenbarelseboken Kapitel 10

Det som ännu inte får sägas (10:1–4)
Tidens slut (10:5–7)
Den lilla bokrullen (10:8–11)

Uppenbarelseboken Kapitel 11

  Templet, förgården och vittnena (11:1–3)
  Vittnenas makt (11:4–6)
  Vittnenas martyrium (11:7–10)
  Vittnenas seger (11:11–14)
  Den sjunde basunen: Gud tar väldet (11:15–18)
  Portarna öppnas till de innersta hemligheterna (11:19)

Uppenbarelseboken Kapitel 12

  Kvinnan och draken (12:1–6)
  Mikael och draken (12:7–9)
  Lovsången över segern (12:10–12)
  Ökenkyrkans tid (12:13–18)

Uppenbarelseboken Kapitel 13

  Vilddjuret (13:1–4)
  Den demoniska totalitära staten (13:5–10)
  Den falske profeten (13:11–17)
  Vilddjurets tal (13:18)

Uppenbarelseboken Kapitel 14

  De 144 000 på Sions berg (14:1–5)
  Det sista utropet (14:6–13)
  Skörden är fullmogen (14:14–20)

Uppenbarelseboken Kapitel 15

  Vredens skålar och den stora lovsången (15:1–4)
  Vredens skålar delas ut (15:5–16:1)

Uppenbarelseboken Kapitel 16

  De tre första vredesskålarna (16:2–7)
  Förhärdelse och undergång (16:8–21)

Uppenbarelseboken Kapitel 17

  Skökan på vilddjuret, det stora Babylon (17:1–6)
  Hemligheten med vilddjuret och skökan (17:7–18)

Uppenbarelseboken Kapitel 18

  Fallet är det stora Babylon! (18:1–3)
  Vedergällningens dag (18:4–8)
  Världens förfäran över Världsmaktens undergång (18:9–19)
  Jublet över Guds rättvisa (18:20)
  Innebörden i Guds dom (18:21–24)

Uppenbarelseboken Kapitel 19

  Segerjublet i himmelen (19:1–5)
Lammets bröllop (19:6–8)
Ordet från Gud själv (19:9–10)
  Kristus drar ut till strid (19:11–16)
  Fienden är förlorad (19:17–21)

Uppenbarelseboken Kapitel 20

 Tusenårsriket (20:1–6)
  Den sista striden (20:7–10)
  Den stora domen (20:11–15)

Uppenbarelseboken Kapitel 21

  En ny värld (21:1–8)
Det nya Jerusalem (21:9–21)
  Gud bor bland människorna (21:22–27)

Uppenbarelseboken Kapitel 22

  Den nya skapelsen (22:1–5)
  Det fasta ordet (22:6–10)
  Begynnelsen och änden (22:11–13)
  Löftet står fast (22:14)
  Domen står också fast (22:15)
  Slutackord (22:16–17)
  Låt Ordet stå! (22:18–19)
  Sluthälsningar (22:20–21)

Copyrightregler:

Bo Giertz är upphovsman till såväl översättning som kommentar,
Nedladdning och utskrift av såväl översättning som kommentar får endast ske för personligt bruk,
All övrig användning av såväl översättning som kommentar måste godkännas av rättsinnehavarna samt
Stiftelsen bibelskolan.com åtar sig att förmedla eventuella förfrågningar om vidare användning av översättning och/eller kommentar till rättsinnehavarna.Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg