Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Sönd f Domsöndagen - Den ljusnande framtid är vår -

Den ljusnande framtid är vår

Kyrkoårets sista skälvande dagar har ett fokus på framtiden och bilden av framtiden som utmålas är både mörk och ljus. Vi lever i en tid präglad av bland annat klimatförändringar, cyber- och terrorhot. Detta kan få oss ur balans, och göra att vi blir rädda och förlorar framtidshoppet. Bibeln ger oss en realistisk, och skrämmande, bild av framtiden; ”…jorden skall slitas ut som en klädnad och dess invånare dö som flugor”, men den ger oss samtidigt en hoppfull bild, att Gud håller allt i sina händer, att hjälpen och räddningen kommer från honom; ”Men min hjälp varar i evighet, min rättfärdighet går aldrig om intet” (Jes 51:6). Det kommer en dag av upprättelse och befrielse, och i ljuset av det så är verkligen Den ljusnande framtid vår, som vi sjunger i studentsången.

Bibeln visar oss också att Gud är helig och att våra liv, och livsval, en dag kommer att prövas. Tanken kan fyllas oss med bävan – Gud ser oss – vi kan inte gömma oss för hans blick – och frågan är om vi består provet inför honom? (2 Kor 13:5) Kanske är det med de glasögonen som vi läser Psaltarens 139:e psalm, ”Herre, du rannsakar mig och känner mig. Om jag står eller sitter vet du det, fast du är långt borta vet du vad jag tänker” (139:1-2) – för sanningen om oss är också lika plågsamt realistisk – ”Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud” (Rom 3:23). Men Psaltarens ger oss framförallt ett hopp inför framtiden – den talar om Guds godhet och kärlek till sin skapelse, till var och en av oss. Och det är snarare med de glasögonen vi bör läsa Psaltaren 139.

Gud ser dig, känner dig, vet vad du bär på. Gud vet vilken kamp, vilken glädje, vilken sorg du bär på – han vet allt om dig. Och vad vi än möter – av inre, eller yttre, tryck, påverkan, sjukdom, slaveri, glädje och fest, vad det än är – så är Gud inte långt borta från någon enda av oss.

Gud är Helig, Gud vill helighet – men han är också barmhärtighet och kärlek.  Allra tydligast ser vi denna kärlek genom Jesus Kristus – genom honom kommer Gud till oss, delar våra villkor, lider och dör och uppstår igen – allt för den här världens skull – för dess befrielse och frälsning – det gäller också var och en av oss personligen. I oss själva består vi inte provet inför Guds helighet – men i relationen till Jesus Kristus, genom dopet och tron, består vi provet. Det vi inte kan göra, det gör Jesus för oss. I nåd möter han oss med barmhärtighet och kärlek, och han kallar oss följa honom varje dag genom livets alla omständigheter, och han är med oss alla dagar till tidens slut.  

 

Psaltaren 139

Herre, du rannsakar mig och känner mig.

Om jag står eller sitter vet du det,

fast du är långt borta vet du vad jag tänker.

Om jag går eller ligger ser du det,

du är förtrogen med allt jag gör.

Innan ordet är på min tunga

vet du, Herre, allt jag vill säga.

Du omger mig på alla sidor,

jag är helt i din hand.

Den kunskapen är för djup för mig,

den övergår mitt förstånd.

Var skulle jag komma undan din närhet?

Vart skulle jag fly för din blick?

Stiger jag upp till himlen, finns du där,

lägger jag mig i dödsriket, är du också där.

Tog jag morgonrodnadens vingar,

gick jag till vila ytterst i havet,

skulle du nå mig även där

och gripa mig med din hand.

Om jag säger: Mörker må täcka mig,

ljuset omkring mig bli natt,

så är inte mörkret mörkt för dig,

natten är ljus som dagen,

själva mörkret är ljus.

Du skapade mina inälvor,

du vävde mig i moderlivet.

Jag tackar dig för dina mäktiga under,

förunderligt är allt du gör.

Du kände mig alltigenom,

min kropp var inte förborgad för dig,

när jag formades i det fördolda,

när jag flätades samman i jordens djup.

Du såg mig innan jag föddes,

i din bok var de redan skrivna,

de dagar som hade formats

innan någon av dem hade grytt.

Dina tankar, o Gud, är för höga för mig,

väldig är deras mångfald.

Vill jag räkna dem är de flera än sandkornen,

når jag till slutet är jag ännu hos dig.

 

 

Mikael Nilsson, Kyrkoherde

Traryd-Hinneryds pastorat

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg