Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Nyårsdagen Årg 3 - Namnet Jesus

Namnet Jesus

Men Herrens nåd tar inte slut, hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är den ny — stor är din trofasthet. Min andel är Herren, det vet jag, därför hoppas jag på honom. Herren är god mot den som kommer till honom, mot den som sätter sin lit till honom. Det är gott att hoppas i stillhet på hjälp från Herren. (Klagovisorna 3:22-26)

Det är nyår och ännu ett år har lagts till historien. Tittar vi bakåt har vi säkert olika reflektioner och intryck av det som har hänt de sistas månaderna.
En del av oss kan säkert säga att det var ett fantastiskt år, medan andra säger att mörkret lades som en svart kappa över våra liv, att det har varit jätte kämpigt. Nu är ett nytt år och vår text från Klagovisorna utbrister: ”Herrens nåd tar aldrig slut"
Du kanske är slutkörd men Herrens nåd tar aldrig slut och hans barmhärtighet mot oss upphör aldrig. Vilken tröst för oss jordevandrare! Vi är omslutna av nåd och barmhärtighet.

Veckans kyrkotext är namnet Jesus. Det finns många namn och många personer som passerat genom historien. Mäktiga män och kvinnor utövade makt och myndighet över andra. I Romarriket fanns kejsar Nero. Hans mål var att utplåna kristendomen. Han kastade de kristna till lejonen, där de slets itu på cirkusarenor. Många trodde säkert han skulle lyckas, att kristendomen var på väg att utsläckas. De trodde på namnet Jesus som de var övertygade om att det var värt sitt ge sitt liv för.

Vi vet idag att ingen kallar sina barn för Nero. Hans makt och rike är för länge sedan borta, han var men han är inte längre. Andra män och kvinnor har kommit och gått. Despoter och tyranner har ägnat sitt liv åt att försöka kväva och utplåna kristendomen. Men det finns bara en som man kan säga: Han VAR och Han ÄR och Han skall KOMMA TILLBAKA. Hans namn är JESUS.

Han har inspirerat konstnärer som t ex Rembrandt, vars verk fyller konstmuseer över hela världen. Musiker och kompositörer såsom Händel och Bach har inspirerats att komponera musik som spelas än idag.
Hans namn har proklamerats och förkunnats över hela jorden, och har ännu inte bleknat.

I hans namn finns förlåtelse för alla synder. Vi vet att mörkrets rike, bävar för det namnet. Bibeln säger att i Jesu namn kan vi lägga händerna på de sjuka och de skall bli friska.

Börja detta nya år med Jesus.

Det finns en sång som lyder. EN liten stund med Jesus, oh vad den jämnar allt, och ger åt hela livet en ny ljus och gestalt.......

Du går inte ensam in det nya året, du kan välja att gå med Jesus.
Dessutom vill jag påminna om en sång:

Namnet Jesus vill jag sjunga
sköna namn som ej förgår
Dig jag vill med frigjord tunga
prisa varje dag jag får
Till de unga till de gamla
har det namnet glädjebud
Det kan kalla det kan samla
vilsna barnen hem till Gud

Namnet Jesus himlens hälsning
det mitt hjärtas kärlek vann
I det namnet fann jag frälsning
inget annat frälsa kan

Namnet Jesus skönt det klingar
låt det ljuda runt vår jord.
Inget annat världen bringar
hopp och tröst som detta ord.
För det namnet hatet viker
för det namnet ondskan flyr.
I det namnet skall Guds rike
bryta fram när dagen gryr.

Namnet Jesus...

Genom nöden genom natten
lyser härligt Jesu namn.
Seglaren på vida vatten
leder det till tryggad hamn.
Och när sol ej mer skall vara
Jesusnamnet lyser än,
prisad av en tallös skara
prisat högt i himmelen.

Namnet Jesus...

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg