Stiftelsen Bibelskolan.com
 

4 advent årg 3 - Herrens moder


Vid den tiden bröt Maria upp och skyndade till en stad i Juda bergsbygd; (Luk 1:39)

Maria hade bråttom, hon skyndade sig. Tiden verkar viktig här. Evangelisten Lukas ägnar stor möda att placera Jesu födelse vid rätt tidpunkt. Lukas skriver inledningsvis att han beslutat att i rätt ordning skriva ned sitt evangelium, rätt kronologi (Luk 1:3). Det kan vi tacka Lukas för. Den stora historiska händelsen med Jesu födelse kan då härledas till rätt tidpunkt. När tiden var inne. Vad som är intressant att se är hur Gud i en process låter saker ske. Guds frälsningsplan för mänskligheten, påbörjas med att Gud sänder bud med ärkeängeln Gabriel först till Sackarias som ska bli pappa till Johannes döparen vilken senare ska gå före Herren och bana väg för Jesus när tiden är inne för budskapet om Gudsriket skall förkunnas. (Mark 1:15) Och efter mötet med Sakarias sker ängelns möte med Maria. Hela skeendet följer en gudomlig plan. Vi vet dessutom att detta är uppfyllandet av Guds löfte som genom profeterna förkunnats. För ett barn blir oss fött, en son är oss given. På hans axlar vilar Herradömet, och hans namn är….(Jes 9:6)  

Så när Herren väl låter sig födas till världen är tiden mogen. Detta skall vi ta på största allvar; att Gud utför sitt verk när tiden är mogen. Det här är många gånger en stor utmaning för oss att besinna. Det är frestande att vilja force(ra) fram Guds verk. Samtidigt är vi inte kallade till passivitet och bara vänta. Se på Maria. Maria hade bråttom. Vi ska se på Maria som förebild. Hon skyndade sig iväg för att möta sin släkting Elisabeth. Väl där fick hon möta en gravid Elisabeth just så som ängeln hade sagt. (Luk 1:36). Det var Guds Ord ängeln förkunnade. Låt oss inspireras på Marias iver när hon går i tro på Guds ord.

Vi kan inte veta när Guds tid är inne. Vi kan ana, och det kan inte vara långt borta. Lärjungarna ställer just den frågan till Jesus vid hans himmelsfärd. Han svarar att det inte är vår sak att veta. (Apg 1:7) sedan fortsätter han i vers 8: Men när den helige Ande kommer över er, ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judéen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. (Apg 1:8) För detta vill jag med all tydlighet förkunna; att är tiden inne. Att i iver likt Maria i tro på Guds Ord gå ut för att vittna. I den helige Andes kraft. För det är bråttom nu.

/ Lars SahlinVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg