Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Fastlagssöndagen - Makten utmanas med maktlöshet

”Så är det inte hos er”. Jesus har beskrivit hur makthierarkierna är ute i samhället, men bland lärjungarna är det annorlunda. Den övriga världens värderingar ska inte gälla bland dem. ”Den som vill vara stor bland er skall vara de andras tjänare”. Alltså precis tvärtom vad som annars gällde. Och mönstret för detta är Jesus själv: ”Människosonen har inte kommit för att bli tjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många.” Han kommer med en ny sorts makt till världen en makt som bygger på självutgivande kärlek.

Det går inte att besegra de vanliga härskarna med deras egna vapen. Eller, det går visserligen men istället för ett nytt styre får vi bara mer av samma. Om Jesus samlade på sig en armé och drev ut romarna med våld, skulle inget i grunden förändrats, vi skulle fortfarande ha ett styre som bygger på våld och rädsla. 

Vi har sett det så många gånger i historien. En diktator har störtats och folket har jublat, bara för att se hur rebelledaren tar makten och blir en ny diktator, kanske värre än den förra. När en makt störtas med våld av en annan makt har alltså inget förändrats. Fortfarande är det furstarna och härskarna som har makten, de har bara bytt ansikte. 

Det är inte den sortens makt Jesus var ute efter. Visserligen såg han sig själv som kung och han talade om ett rike. Men hans rike skulle fullständigt rita om kartan. Det rike som han introducerade bygger inte på våld och kraft. Guds rike bygger på Guds självutgivande kärlek, en kärlek som Jesus visar på korset. Istället för att ta makten, utlämnar han sig till den. Han utmanar makten med maktlöshet, även om han hade kunnat besegra alla jordiska härskare avstår han från detta.

Han kom inte för att bli tjänad utan som tjänare. Och inte vilken tjänare som helst, han gjorde den yttersta tjänsten för oss: han lät sitt liv bli till lösen för många, för oss. Det är kärlekens väg som Jesus nu introducerar i världen, kärlekens väg, till skillnad från våldets väg. Kärlekens väg skulle leda honom till korset. Jesus besegrar våldet genom att kapitulera för det. Jesus besegrar döden genom att gå in i döden.

Så Jesus visar vad verklig kärlek, självutgivande kärlek. Men nu bjuder han in dig att gå samma väg. Kärlekens väg är ingen enkel väg, att följa Kristus innebär ibland att gå emot strömmen. Men går vi in på den vägen så kan vi vara förvissade om att vi inte är ensamma. Det finns en som gått före oss och som går för oss.Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg