Stiftelsen Bibelskolan.com
 

I Guds händer - Vägsträcka 2 Hjärntvätt Dan 1:3 - 7

 

En dag gav Nebukadnessar i uppdrag åt Ashpenas, sin överste kammarherre, att välja ut några israelitiska prinsar och ädlingar: unga män utan lyte, ståtliga att se på, bildade, kunniga och kloka, väl lämpade för tjänst i det kungliga palatset. De skulle få undervis­ning i kaldeernas litteratur och språk. Kungen bestämde också att de dagligen skulle få mat och vin från hans eget bord. De skulle ut­bildas i tre år och därefter träda i kungens tjänst. Bland dessa be­fann sig Daniel, Hananja, Mishael och Asarja, alla från Juda. Överste kammarherren gav dem nya namn: Daniel fick heta Bel­teshassar, Hananja kallades Shadrak, Mishael Meshak och Asarja Aved-Nego.

 

Tillsammans med dessa heliga kärl från Jerusalems tempel, tog Nebukadnessar också med sig några andra kärl, några mänskliga kärl. Det var ynglingar av kunglig släkt och förnäm börd. Avsik­ten kanske var att de skulle få vara vid kungens hov för att på­minna kungen om hans makt och hans storhet som härförare. Att detta skulle ske hade Jesaja profeterat om för kung Hiskia (se Jes 39:7, 2 Kung 20:18). Avsikten var förmodligen också att för­hindra att det besegrade folket fick goda ledare, som kunde få landet på fötter igen. Nebukadnessar visste hur viktigt det var att ta hand om ledargestalter och nyckelmänniskor. Kanske det också var så att tyrannen, krigarkungen, nu ville bli freds­människa. Han börjar ta sitt ansvar för de underkuvade folken. Dessa begåvade ynglingar från Israel skulle kunna tillföra hans land glans och höja den kulturella standarden i hans rike.

Han tar dem nu genom öknen och för dem in i sin huvud­stad. De får se denna mäktiga stad med dess palatser och häng­ande trädgårdar. Nimrod hade en gång börjat bygga denna stad (1 Mos 10:8-12). Här hade man också byggt ett väldigt torn, Babels torn, genom vilket man ville avsätta Gud och själva nå upp till himlen. I detta torn finns astrologer och stjärntydare. Här tillber man månen och stjär­norna. Här börjar det som våra veckotidningar är översvämmade av: horoskop och astrologi.

Kungen ger nu befallning åt sin överste hovman att handplocka några ynglingar. De skulle vara av förnäm börd. De skulle vara vackra och intelligenta. I tre år skulle de få utbildning i Babylon och lära sig kaldéernas skrift och tungomål. De skulle fyllas med ba­bylonisk visdom och lära sig matematik och astrologi. bibelskolan_imgDetta var hjärntvätt. De skulle babyloniseras och glömma allt om sitt eget land, sitt eget folk och sin egen Gud.

Ett led i detta var att de inte längre fick behålla sina egna namn eftersom de namn de bar påminde dem om deras Gud.

Judarna hade två namn på sin Gud – EL och JAH (Jahve). De hörde gudsnamnet i de namn de fått av sina föräldrar: DaniEL, HananJA, MishaEL, AsarJA. I de namn som de nu fick hörde de babyloniernas gudar: BELteshassar, ShadrAK, MeshAK, Aved­NEGO

Namnen betyder:
Daniel: Gud är min domare        Belteshassar: Bel bevare mitt liv
Hananja: Gud är nådig              Shadrak: Ako är nådig
Mishael: Vem är som Gud         Meshak: Vem är som Ako
Asarja: tjänare åt Gud               Aved-Nego: tjänare åt Nego

Man gjorde allt för att de skulle glömma sitt folk och sin Gud. I tre år fick de studera i Babel. Under tre år skulle de insupa kaldéernas visdom och främmande gudstro. Man ville tvätta de­ras hjärnor och få dem till lydiga redskap i kungens tjänst. Men det man glömde var deras hjärtan. Dessa mänskliga kärl, som Nebukadnessar förde med sig från Jerusalem, var kärl fyllda av kärlek och tro till Herren. Det de lärt sig som barn gick inte ur dem efter tre års studier i Babel.

Rasta och BE-grunda!


·    Kan du leva dig in i hur deras föräldrar kände sig?
·    Finns det likheter med det som händer idag, då våra ungdomar bryter upp hemifrån och försvinner  bort?
·    Har vuxenvärlden idag svikit dagens ungdomar?

Be


Herre, jag ber dig om ditt skydd åt våra ungdomar ...
Jag ber om goda ledare och föredömen för dem i kyrkan och i samhället. Jag ber dig, Herre, att du fönyar mig inifrån så att mitt hjärta kan vara fyllt av din vishet och din kärlek till våra ungdomar.

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg