Stiftelsen Bibelskolan.com
 

2:a sönd i fastan, Årg 3 - Vandringen mot korset -


 

   Det är veckan, då Jesus kommer att korsfästas, den s.k. ”stilla veckan”. Jesus är i Betania,  - byn några kilometer från Jerusalems centrum. Han är bjuden på måltid i ”Simon den spetälskes hus”. Min gissning är, att huset hette så.  Det är nte troligt att Jesus var bjuden hem till en spetälsk utan att bota honom – det står ju gång på gång att Jesus botade många, t.o.m. alla (t.ex. Mark 1:34). Sen fick ju inte en spetälsk vistas nära människor eftersom han kunde smitta andra. Det skulle också vara lite underligt om Matteus och Markus, som berättar den här händelsen, skulle kalla Simon för ”Simon den spetälske” om han nu var botad från sin spetälska.  Nej, jag gissar som sagt att det här var namnet på ett hus, ett värdshus, ett gästhus, som av någon anledning hette Simon den spetälskes hus”. Även vår tids restauranger och pubar kan ha lite underliga namn.

 Kanske berättar evangelisten Lukas om samma händelse i Luk 7:36-38. Även om Lukas inte hänför händelsen till ”stilla veckan” och han specificerar att det är en farisé som bjuder in Jesus. Fast scenariot är detsamma - en kvinna gjuter dyrbar nardusolja över Jesu huvud och kropp. 

 I alla tre sammanhangen så blir människor ”upprörda” (Matt 26:8) och  ”de grälade på henne”. (Mark 14:5)  I Lukas´berättelse står det, att man undrar om Jesus verkligen kunde vara en profet, eftersom han behandlade den här kvinnan så väl. (Luk 7:39) Men Jesus tillrättavisar – inte kvinnan – utan i stället de förargade medgästerna och i den berättelse, som Lukas återger, så försvarar Jesus kvnnan med att hon gjorde det av en kärlek, som ingen av de andra middagsgästerna hade. Hon var enligt Lukas ”en synderska” (Luk 7:37), Jesus torkade av all smuts hon smutsat ner sig med, förlät hennes synder och av tacksamhet, djup tacksamhet, ville kvinnan tacka Jesus genom att smörja honom med välluktande doft.  Jesus säger hos Matteus och Markus att det var liksom en förberedelse för hans egen begravning några dagar senare.

   Jag ser den här berättelsen som en berättelse om en kvinna som håller fast vid sin kärlek till Jesus trots den kritik och det motstånd som hennes handling skapade. Kvinnan blir en representant för dem i Nya Testamentet och i historien som trots allt motstånd och trots all kritik,  inte kunnat annat än hålla fast vid sin kärlek till Jesus – kosta vad det kosta vill. 

  Vi har några flera sådana exempel i Nya Testamentet. Rådsherren Nikodemus satte nog hela sin politiska karriär på spel när han vid rättegången mot Jesus ändå försvarade Jesus.  (Joh 7:50-52)  Han var i hemlighet en jesuslärjunge, ja, han var ”en av dem” (Joh 7:50) och vid Jesu grav är han tillsammans med sin kollega, rådsherren Josef av Arimataia. (Joh 19:38-39)

 Ett ännu tydligare exempel är Petrus. Jesus var ju populär, folk i massor samlades kring honom, några ville göra honom till kung (Joh 6:15) och när han rider in i Jerusalem på palmsöndagen så tycks halva Jerusalem vara på benen för att hylla honom. (Matt 21:1-9) Men även Jesus fick se människor lämna honom – ja, det står, att ”efter detta drog sig många av hans lärjungar undan och slutade vandra med honom”. Då frågade Jesus sina tolv lärjungar: ”Inte tänker ni väl också gå?”  Och då träder Petrus fram med sin fråga och sin bekännelse: ”Herre, till vem skulle vi gå?  Du har det evga livets Ord och vi tror och förstår att du är Guds Helige”.  ( Joh 6:66-69) Visst svek Petrus sen i den svåra besvikelsens skärtorsdagskväll då han tre gånger förnekade honom (Joh 26:69-75) men den kärlek till Jesus han hade i sitt hjärta den kunde ändå inte släckas.  Han ”grät bittert” (Matt 26:75) och vid Gennesarets strand en morgon så står den uppståndne Jesus där och frågar Petrus tre gånger: ”Älskar du mig?” och Petrus får tre gånger svara ”Jo, du vet att jag har dig kär”. (Joh 21:15-19

  Kvinnan med alabasterflaskan i dagens evangelietext visade Jesus sin kärlek och behöll denna sin kärlek till Jesus – trots vad människor omkring henne tänkte och tyckte. Har vi mött Jesus på djupet i våra hjärtan är det svårt lämna honom. Människor får säga och tycka vad de vill – som kvinnan i den spetälskes hus gjorde.Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg