Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Kristi himmelsfärd Årg 3 - Hur många dagar är några dagar?

Kristi himmelsfärd

Hur många dagar är några dagar?

När han sagt detta såg de hur han lyftes upp i höjden, och ett moln tog honom ur deras åsyn (Apg 1:9). Jesus steg upp till himlen. Jesus förhärligas. Hur gick det till? Vad hände med honom? Så länge Jesus efter sin uppståndelse visade sig för lärjungarna går det att förstå. Han har uppstått från de döda, just så som han hade sagt att han skulle göra. De fick se honom, höra honom tala och till och med röra vid honom. Men nu, när han förhärligas försvinner han ur deras åsyn. Från denna stund delar vi apostlarna villkor. Med ett undantag, de var ögonvittnen. Och deras vittnesbörd ligger till grund för vår tro. Men att förstå vad som hände med Jesus vid hans himmelsfärd är för stort för att förklara med ord. Det heliga låter sig inte förklaras. Vi kan förnimma det, erfara det, vi kan i tro lära känna Jesu kärlek. Men kunskapen om hur det är möjligt för sonen att förhärligas och inta sin plats på Faderns högra sida är väldigare och långt mer än vi kan tänka. Om vi i egen kraft förhåller oss till detta skulle vi sväva i ovisshet, det låter tack och lov Jesus inte oss göra. Strax innan säger han: Johannes döpte med vatten, men ni ska bli döpta med helig ande om bara några dagar. (Apg 1:5)

Jesus hade redan genom samme ande anförtrott sina lärjungar apostlauppdraget, de hade alltså redan den helige ande när han uppmanar dem att vänta på andedopet. Det finns flera saker vi kan dra lärdom av här. Dels att andedopet är en unik händelse som ligger utanför mottagandet av den helige anden som vi alla tar emot i dopet. Dels att det är Herren som utväljer och anförtror tjänare genom den helige ande för bland annat apostlatjänsten. Och dels kan vi lära av apostlarnas uthållighet när de efter detta tilltal och löfte; att de skall bli döpta med helig ande om bara några dagar, samlas de till bön. Bön föder som bekant tro, tro ger uthållighet och både tro och uthållighet är gåvor av anden. Det jag vill lyfta fram här är: de väntade uthålligt på uppfyllandet av Jesu ord och löfte. För hur många dagar är några dagar?

De flesta hade gett upp och gått hem efter tre dagar, apostlarna höll ut i bön i tio. Och sedan föll anden och resten är som man brukar säga; historia. Där och då förvandlades all eventuell ovisshet. I salig visshet om att Guds ord äro sanna och hans löfte går att lita på gick de sedan i stor frimodighet ut med budskapet om att Guds rike är här. Detta får vi i tro fira åminnelsen av de kommande veckorna.  

(Som avslutning vill jag lyfta fram något som förtjänar en utförligare utläggning, men när episteltexten för årets Kristi himmelsfärd är från Efesierbrevet 4 så landar vi här.)

Visst väntar vi på det oerhörda som står i Apg 1:11; att Jesus ska komma tillbaka på samma sätt som han steg upp. Tills dess får vi hålla ut i bönen för kyrkan som Kristi kropp. Att kyrkan ska byggas upp genom dem som av Herren är utvalda till apostlar, profeter, förkunnare, herdar och lärare. Att vi bekräftar vår kallelse och axlar uppdraget och i andens frimodighet samlar och bygger upp Guds folk. Så det blir så som Gud vill, när vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. (Ef 4:11-13)  

/ Lars SahlinVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg