Stiftelsen Bibelskolan.com
 

I Guds händer - Vägsträcka 5 Nebukadnessar drömmer Dan 2:1 - 12

 

I sitt andra regeringsår hade Nebukadnessar en dröm som gjorde honom så orolig att han inte kunde sova. Han lät tillkalla spå­männen, besvärjarna, trollkarlarna och stjärntydarna, för att de skulle säga honom vad det var han drömt. När de nu stod inför kungen, sade han till dem:"

Jag har haft en dröm, som har gjort mig djupt oroad. Jag vill veta vad den betyder" stjärntydarna svarade (på arameiska): "Konung, må du länge leva! Säg dina tjänare vad du har drömt, så skall vi tala om vad det betyder."  Men kungen svarade: 'Nej, detta är mitt fasta beslut: om ni inte kan säga mig både drömmen och dess tydning, skall ni huggas i stycken och era hus bli avskrädes­högar.  Men om ni säger mig både drömmen och dess tydning, skall ni få gåvor, belöningar och stora hedersbetygelser av mig. Tala där­för om för mig vad jag har drömt och vad det betyder.  Än en gång sade de: "Konung, vill du säga dina tjänare vad du har drömt, så skall vi tyda din dröm." 

 Kungen svarade: "Jag förstår nog att ni vill vinna tid, nu när ni ser att mitt beslut står fast  och att domen över er bara kan bli en, om ni inte säger mig drömmen. Ni har kommit överens att vil­seleda mig med era lögner, i hopp om att läget skall förändras. Nej, säg mig nu vad jag har drömt, så förstår jag att ni också kan säga vad det betyder"Då svarade stjärntydarna: "Ingen människa på jorden kan uppfylla konungens önskan. Aldrig har en konung, hur stor och mäktig han än må ha varit, begärt något liknande av en spåman, besvärjare eller stjärntydare. Det som du begärt är så svårt att ingen kan utföra det, ingen utom gudarna, och de bor inte bland de dödliga." Nu blev kungen utom sig av raseri och befallde att alla de visa i Babel skulle avrättas.

 

Många av oss drömmer många gånger varje natt. Mestadels glömmer vi de drömmarna. Den dröm vi kommer ihåg brukar vara den som vi drömde strax innan vi vaknade.

Man kan förklara en hel del av dessa drömmar. En del av dem har att göra med upplevelser som vi haft under dagen. En del kommer från händelser som blivit lagrade i vårt undermedvetna. Det kan röra sig om problem som vi i medvetet tillstånd inte vå­gat se klart.

Men drömmar behöver inte alltid ha en naturlig förklaring. De kan också bero på att Gud ger ett budskap i drömmen. I medvetet tillstånd skulle vi inte kunna ta emot det från Gud.

I vårt kapitel berättas om Nebukadnessar som drömmer. Han drömmer en dröm som gjorde honom så orolig att han inte kunde sova (v 1). Vi kan se hur han ligger där i sängen. Ansiktet är blekt. Han vrider sig av oro. Drömmen måste ha varit förskräck­lig. En verklig mardröm.

Säkerligen har en del av Nebukadnessars dröm att göra med vad han gått och tänkt på under dagen. Nebukadnessar har snabbt kommit till makten. När han ser tillbaka är han belåten. Allt har lyckats för honom. Han har fått en ställning. Han har kommit till toppen av sin karriär. Men när han ser framåt blir han orolig. Hur länge skall han kunna hålla sig där? Vem skall ta över efter honom? Med dessa oroliga frågor går han till sängs.

I viss mån har hans dröm naturliga orsaker. Men i drömmen kommer också ett övernaturligt budskap. Gud själv ger honom det budskapet. Han förstår det inte, men han känner sig allvar­ligt skakad.

Men varför vill Nebukadnessar inte tala om sin dröm?

Har han glömt den? Vi kan ju ofta ha hemska drömmar. Vi vet att det var hemskt, men vi kommer inte ihåg.

bibelskolan_img Det är inte säkert att detta är förklaringen. Nebukadnessar vill testa "de vises" förmåga. Om de menar sig kunna tyda den okända framtiden så skulle de också kunna tyda det okända för­flutna. "Om ni är så duktiga som ni vill ge er ut för att vara, så kan ni säkerli­gen tala om för mig både det som har skett och det som skall ske". Nebukad­nessar ville pröva om de verkligen kunde göra det som de hade betalt för att göra.

Vad skall de stackars stjärntydarna svara? Först försöker de vinna tid genom att börja diskutera. Men kungen genomskådar dem. Då svarar de: "Ingen människa på jorden kan uppfylla kon­ungens önskan. Aldrig har en konung, hur stor och mäktig han än må ha varit, begärt något liknande av en spåman, besvärjare eller stjärntydare. Det som du begärt är så svårt att ingen kan utföra det, ingen utom gudarna, och de bor inte bland de dödliga." (2 : 1 0-1 1)

I detta svar har de sagt tre ting:
1.  Vi kan inte svara.
2.  Bara gudarna kan svara.
3.  Vi har ingen kontakt med dem.

Vad blir kungens reaktion på detta? Jo, Nebukadnessar blir utom sig av raseri (v 12). En besinningslös ilska fyller honom. Här har dessa stjärntydare och spåmän levt av hans pengar och av hans mat hela livet. De har fått det bästa av allt av honom. Och så kan de inte hjälpa honom, när han behöver hjälp. Och den ho­telse han kommit med tidigare att de skall huggas i stycken och deras hus bli avskrädeshögar
(v 5), det var ingen tom hotelse.

Nu befaller Nebukadnessar att alla de visa i Babel skall avrättas (v 12).

Rasta och BE-grunda!

· Läs om bibelns drömmar: 1 Mos 28:12ff, 1 Mos 37:5-11, 1 Mos 40 och 41, Matt 1:18-25, 2:13, 2:19-23. Gud kan an­vända drömmar när han vill säga oss något eller uppenbara ting som skall hända. Har du erfarenhet av detta?

· Tänk igenom vad det betydde att Nebukadnessar hade nått toppen av sin makt. Blev han av detta osäker, misstänksam? Styrde det hans handlande?

Vad är det för dunkla krafter som styr och driver oss? Se Mark 7:21. Kan människor omkring oss få lida för detta?

Be

Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta. Var du själv livet i mitt liv. Hjälp mig förstå när du vill tala till mig, och hjälp mig att då vara stilla och lyssna.

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg