Stiftelsen Bibelskolan.com
 

I Guds händer - Vägsträcka 7 Daniel inför kungen Dan 2: 24 - 30

 

Daniel sökte nu upp Arjok, som hade kungens uppdrag att avrätta de visa i Babel, och sade till honom: "Döda inte de visa i Babel! För mig till kungen, så skall jag tyda hans dröm." Arjok skyndade sig att föra Daniel till kungen och sade: 'Bland dem som förts hit från Juda har jag finnit en man som kan ge tydningen." Kungen vände sig då till Daniel, som hade fått namnet Belteshassar, och frå­gade: "Kan du verkligen berätta för mig vad jag såg i drömmen och vad det betyder?"Daniel svarade: "Konung, den hemlighet som du frågar efter kan inte de visa, besvärjarna, spåmännen eller tecken­tydarna avslöja för dig. Men det finns en Gud i himlen som up­penbarar hemligheter, och han har låtit kung Nebukadnessar veta vad som skall ske i kommande dagar. Detta är den dröm du hade och de syner du såg på din bädd:  Konung, då du låg på din bädd, kom dina tankar att kretsa kring vad som skall ske i framtiden, och han som uppenbarar hemligheter lät dig veta vad som kommer att hända. Denna hemlighet har uppenbarats för mig, inte därför att jag är visare än andra varelser utan för att du skall få veta vad drömmen betyder och förstå dina innersta tankar.

 

Daniel beger sig nu först till Arjok, chefen för den kungliga liv­vakten. Det var han som hade fått uppdraget att verkställa de fruktansvärda avrättningarna av de visa i landet. Daniel talar nu om för honom att han vet både drömmen och uttydningen. Nu behöver avrättningarna inte verkställas. Och Daniel uppmanar honom därför att föra honom till kungen (v 24).

Lägg märke till vad Arjok säger, när han kommer in till kungen: Jag har finnit en man som kan ge dig uttydningen (v 25). Arjok tar åt sig äran. Det är hans förtjänst att saken nu kan få en god utgång. JAG har funnit ...

Kungen ser då på Daniel och frågar: "Kan du ... förmår du verkligen berätta den dröm jag har haft och ge mig uttryd­ningen?" Kungen låter skeptisk (v 26).

Vad svarar Daniel?
Han säger inte: Jag har funnit svaret ...
Han tar inte åt sig äran som Arjok gjorde.
Men han säger: Ingen människa kan ge svaret.I
nga av de visa, besvärjarna, spåmännen eller teckentydarna kan ge svaret (v 27).

bibelskolan_img


Det som Daniel verkligen vill säga är att det finns en Gud i him­len som uppenbarar hemligheter. Det är Gud som har gett honom drömmen och uttydningen. Gud har inte gett honom drömmen för att han skall framstå som visare än alla andra utan därför att Gud verkligen vill att kungen skall få veta vad som skall ske i kommande dagar (v 28).

Är det inte just detta vi behöver lära av Daniel: Att lämna över äran till Gud. Även om Gud har gett oss svaret på en gåta, även om vi vet lösningen på problemen, skulle vi aldrig säga: JAG har funnit lösningen. JAG har svaret. Men vi skulle säga: Det finns en Gud i himlen ...

Rasta och Be-grunda!

Säg nej
till Arjok i ditt liv: JAG, JAG ....
Paulus hjälper dig hitta djupglädjen i Gal 2:20:
Jag har blivit korsfäst med Kristus
men jag lever, fast inte längre jag själv,
det är Kristus som lever i mig.

Säg ja
till Gud och det han vill göra i dig och ge dig:
Om någon av er brister i vishet skall han be till Gud, som ger åt
alla utan förbehåll eller förebråelser, och han skall få vad han ber om.
(Jak 1:5, jfr Dan 2:21-22.)

Be

Låt dessa bibelord (Gal 2:20, Jak 1:5, Dan 2:21-22) bli dina böneord.
Var sedan nyfiken på vad som händer!

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg