Stiftelsen Bibelskolan.com
 

4 söndagen efter Trefaldighet Årg 3 - Ett annat perspektiv

 

Den gammaltestamentliga läsningen på den 4 söndagen efter Trefaldighet är hämtad från profeten Hesekiels bok kapitel 18. Där möter vi uppmaningen  ”vänd om”. Detsamma säger Jesus i sin första och mycket korta predikan: ”omvänd er”. Att det handlar om en sinnets omorientering i sättet att tänka står klart; Hesekiel profeterar: ”Vänd er bort från era brott … vänd om så får ni leva” och Jesus säger: ”Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här”. Detta behöver vi ta till oss inte minst när det gäller tankarna om dom och förlåtelse. Vi hamnar lätt i rättegångs- och rättvisetänkande där vi måste göra rätt för oss både inför Gud och varandra.

 

Men inte minst handlar det om en omorientering när det gäller vår gudsbild. För många är Gud en sträng domare eller felfinnare istället för den bild som Bibeln ger av Gud som vår käre himmelske Fader som älskar var och en av oss som en förlorad son/dotter, eller bilden av kyrkan som bruden och Jesus som brudgummen där Jesus är helt uppslukad av sin kärlek till bruden (se Höga Visan).

 

Lika lite som Fadern vill se sin son/dotter gå under genom ett felaktigt sätt att leva, lika lite vill brudgummen se sin älskade brud göra det. Istället för att sitta på avstånd och protokollföra våra fel och brister och vid tidens slut ställa oss till svars som den stränge domaren, vill Fadern/brudgummen hjälpa till och leda på rätt väg meddetsamma. Här har den helige Ande sin uppgift. Han är Hjälparen som ska leda oss och påminna oss om allt vad Jesus sagt och visat så att Guds rike tar gestalt och blir synligt i denna världen genom oss.

 

Detta är alltså ingenting vi kan göra oss förtjänta av. Genom vad Jesus gjort för oss på korset blir vi Faderns barn genom dopet och tron på, förtroendet för, tilliten till, Jesus. Vi blir inlemmade i kyrkan, bruden, Kristi kropp, och omslutna av hans outsinliga kärleksflöde. Den helige Ande vill hjälpa dig att ta in detta i ditt hjärta att du är helt förlåten för allt. Du får bara släppa alla bördor, krav och skulder ifrån dig och inse att du är förlåten. Det kommer inte an på dig, på något du behöver göra eller bli, utan det är redan ett faktum: du är förlåten, helt och totalt. Jesus bär allt på korset, det finns inget kvar för dig att bära. Det är detta som den gudomliga kärleken innebär. Det är detta som är nåd.

 

Du behöver ta dig tid med Gud i stillhet, tystnad och en och annan bibelvers så att detta får sippra in och genomsyra ditt hjärta. Successivt blir den gamla gudsbilden ersatt av verkligheten. Du kan slappna av och vila i hans närvaro, vara omsluten och buren av en oändlig kärlek. Efterhand får du ett nytt perspektiv på tillvaron, på dig själv och dina medmänniskor. Hat, bitterhet, ofördragsamhet, grämelse, rädsla, otillräcklighet, självfördömelse ersätts av glädje, frid, tålamod, fördragsamhet, vänlighet. Underverken börjar inträffa: du kan inte bara tolerera dig själv utan t.o.m. förlåta dig själv, acceptera dig själv och se på dig själv med Guds ögon.

 

Och detta börjar svämma över till dina medmänniskor. Genom att du fått ett nytt perspektiv på tillvaron finns där inte heller någon plats för småsinthet utan istället glädje och generositet. Såsom du själv kunnat ta till dig att vara förlåten kan du nu förlåta andra och liksom leva i förlåtelsen.

 

”Min vän är min och jag är hans, där han för sin hjord i bet bland liljor.” (Höga Visan 2:16). I detta perspektiv blir Gud inte längre den stränge domaren som vi fruktar för att behöva möta vid tidens slut, utan vi kan istället glädjas över att få träffa honom och se honom ansikte mot ansikte.

 

Höj jubel till Herren alla länder.

Lovsjung Herren med harpa och med lovsångs ljud.

Blås i trumpeter och horn, höj jubelrop inför Konungen, Herren!

Ty han kommer för att döma jorden. Han skall döma världen med rättfärdighet och folken med rättvisa.

 

Ur Psaltaren 98, se även psaltarpsalmerna före och efter.

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg