Stiftelsen Bibelskolan.com
 

I Guds händer - Vägsträcka 10 Daniel upphöjes Dan 2:46 - 49

 

Då föll kung Nebukadnessar ned med ansiktet mot marken i till­bedjan inför Daniel, och befallde att man skulle frambära offer och rökelse åt honom. 0ch kungen sade till Daniel: "Er Gud är san­nerligen en gud över alla gudar, en herre över alla kungar och en som uppenbarar hemligheter — du har ju kunnat uppenbara denna hemlighet."

Så gav kungen Daniel en hög ställning och många stora gåvor. Han gjorde honom till styresman över alla visa där.  Men på Daniels begäran utsåg kungen Shadrak, Meshak och Aved-Nego att förvalta provinsen Babel. Själv stannade Daniel vid kungens hov.

 

Blev Nebukadnessar omvänd genom denna händelse? Nej!

Han faller ned på sitt ansikte och tillber Daniel och befaller att man skall bära fram offer och rökelse åt honom (v 46).

bibelskolan_img

Hur kunde den fromme Daniel tillåta denna tillbedjan?

Säkerligen lät Daniel det ske för att visa hur svag världshärs­karen egentligen är och hur stark Daniels Gud är, som gör om intet alla härskarens onda planer.

Detta kapitel slutar med att berätta om hur Daniel och hans medbröder upphöjes. Daniel blir högste styresman för alla de visa i Babylon. Daniel vågar gå in i detta arbete bland hedninga­rna eftersom himlens Gud utrustat honom med visdom och för­stånd och eftersom han därför äger en kunskap som är vida överlägsen alla dessa hedniska trollkonstnärer.

Daniel vet att Israels Gud är hela världens Gud och överläg­sen alla de gudar som hedningarna tillber. Och Daniel vet att denna världen går mot sitt slut men att Gud är den som håller i trådarna.

Den Högste råder över människors riken. (Dan 4:14, 22, 29)

Rasta och Be-grunda!

Stanna nu till inför
Fader vår som är i himmelen.
Se hur han sträcker ned sina två händer, Sonen och den helige Ande, till dig. Han gjorde det en gång i dopet.
Nu gör han det igen.

Överlåt dig till honom och säg:
I dina händer – vad som än händer.
Du är vår Far och du älskar oss.

Tack för att vi fått lära känna dig,
du som är Den Högste och råder över människors riken.

Låt ditt rike komma med helig Ande till våra hjärtan,
så att du får regera oss inifrån.

Låt ditt rike komma med himmelsk kärlek till människor du sänder i vår väg
så att de förstår att de är älskade
och att du har en mening åt dem i livet.

Låt ditt rike komma med himmelsk eld till alla folk och raser så att evangeliets glädje når ut till jordens folk.

Låt oss bli många som hittar varandra och tillsammans kan sjunga vår lovsång till dig och med glädje ropa ut:
I GUDS HÄNDER – VAD SOM ÄN HÄNDER.Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg