Stiftelsen Bibelskolan.com
 

ALLHELGONADAGEN 3 årg

  

   Guds rike” var ett centralt begrepp I Jesu förkunnelse och tjänst.  I Nasarets synagoga proklamerade Jesus detta Guds rikes inträde i denna värld – ”Herens Ande är över mig för att, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet. (Luk. 4:18)   I och med Jesus fanns Guds rike etablerat på denna jord och uppgften var att i denna efter syndafallet av den onde ockuperad värld sätta människor fria från – för att tala med Luther – ”syndens, dödens och djävulens våld”.  Så: Guds rike finns i och med Jesus etablerat här på jorden men blir fullkomnat i himlen. Igen: Guds rike finns i och med Jesus etablerat här på jorden men blir fullkomnat i himlen.

 Det här gör, att när Jesus talar om ”Guds rike” – som han så ofta gör – så kan det ibland gälla för himlen, iband kan det gälla för jorden – eller faktiskt båda med grundsynen, att riket är redan etablerat här på jorden men fullkomnat i himlen.

 Så kan man därför läsa och förstå allhelgonadagens evangelium.  Man kan läsa det – och det är det mest vanliga - som en text om det fullbordade gudsriket i himlen. Det är ju därför som den här texten blir placerad i kyrkoårets slut, när söndagsevangelierna börjar tala om döden, de yttersta tingen och himlen.Läser man det så, då betyder den grekiska grundtextens ord ”makarios” just ”salig”, d.v.s. jag är hemma hos Gud i himlen och där är hag ”salig”. Och det är sant – då skall de som hungrat inte längre hungra, de som törstat inte längre törsta, de som föraktats inte längre föraktas. Vi är hemma och det är ljuvligt, ja saligt.

 Men man kan också läsa texten som en hälsning till de representanter för Guds rike som verkar och levar på jorden nu. Då kan den grekiska grundtextens ord ”makarios” också översättas ”lycklig”. Lyckliga är de som skapar fred på jorden – olyckliga är de som skapar strid. Lyckliga är de som hungrar efter rättfärdighet (så formulerat i Matt 5:1-11), för de ska bli rikligen mättade med Guds rättfärdighet. Lyckliga är de som är fattiga i anden (så hos Matteus) för de ska bestå och på det viset besitta jorden medan de högmodigas fall kan bli stort. Lyckliga är de ödmjuka för de ska ärva, ges, jorden. Lyckliga de som här och nu på denna jord är barmhärtiga, för de ska själva få möta barmhärtighet. Lyckliga är de som här och nu på denna jord har rena hjärta, för de ska ha kontakt, se Gud. 

 Guds rike fins etablerat på denna jord men fullkomnas i himlen.  Därför får vi på denna jord allhelgonadag och alla dagar veta, att rotade i Jesus så får vi här och nu inte bli överraskade, när vi redan här och nu kan bli tröstade, bli mättade, möta barmhärtighet, ja se Gud – mitt under förföljelser och förtal.   Och då är vi på djupet ”lyckliga” – på vår vandring mot himlen där vi ska vara ”saliga”.

 

Carl-Erik SahlbergVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg