Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Vandring 5 - Allsmäktig! Sju ljusteser

 

 

Kära surfiga nyfikenhetsupptäcktsvandrare!
Barnen i Narnia, som vi berättat om tidigare, upptäckte en märklig sak i det gamla skåpet uppe på vindsrummet. Skåpväggen öppnade sig. De kom in i en helt ny värld. Nu ska vi se om inte något liknande kan hända oss.

Jag påstår att bakom varje ord i Trosbekännelsen döljer sig en helt ny värld. Vi ser och upptäcker och gläder oss och låter oss överraskas. Nästa ord i Trosbekännelsen är Allsmäktig. Jag har hittat en del, som jag ska berätta för dig. Och om du följer med där kommer du att hitta ännu mer. Låt oss banka på.

Men medan vi väntar på att skåpväggen skall öppna sig, leta rätt på en tom ljusstake. I den skall du placera de ljus som jag ger dig. En sjuarmad ljusstake bör det vara - du får nämligen sju ljus-teser!

God vandring!

 ____________________________________

 

Det finns många dunkla gåtor i ordet ALLSMÄKTIG. Det är lätt att tankarna går i krok och man hamnar i mörker. Jag ska försöka formulera några ljus-teser som kan vägleda dig när du tänker vidare.

 • Ljus-tes 1: Den Allsmäktige har blivit Allhärskare
 • Ljus-tes 2: Gud använder sin makt för vår skull
 • Ljus-tes 3: Gud vill inte allt som sker
 • Ljus-tes 4: Vi människor har gjort bort oss
 • Ljus-tes 5: En fiende har smugit sig in i vår värld
 • Ljus-tes 6: Gud vill något med allt som sker?
 • Ljus-tes 7: Gud har tänt Jesus-ljuset i världen

Ljus-tes 1: Den Allsmäktige har blivit Allhärskare
Först vill jag berätta för dig att något har skett med den Allsmäktige. Han har försvunnit. Det skedde i december 1999. Då fick vi 'bibel 2000'. Den Allsmäktige försvann ur den nya bibeln. Där han funnits i Gamla Testamentet heter han nu den Väldige. Där han funnits i Nya Testamentet heter han nu Allhärskaren.

Benämningen allsmäktig fick man då man översatte bibeln från latinets omnipotens, som betyder 'mäktig till allt'. Benämningen allhärskaren är en ordagrann översättning från grekiskans pantókrator.

Gud är den Väldige. Gud är Allhärskaren.

Det betyder:
Han håller fortfarande i den här världen.
Det onda, det mörka, det djävulska rår inte på honom.

Ljus-tes 2: Gud använder sin makt för vår skull
När Gud var allsmäktig tyckte man att det var alldeles orimligt. Skarpsinniga människor (sådana som finns i ungdomsgrupper och filosofiska klubbar) kunde hitta ett vattentätt argument mot Guds allmakt. Om Gud är allsmäktig, sa man, då kan han ju göra vad han vill. Då skulle han kunna göra en sten som är så stor att han inte kan lyfta den. Men om han inte kan lyfta den, vore han inte allsmäktig.

Hur går det ihop?

Det går inte ihop.
Därför att den Allsmäktige också är KÄRLEKEN.
Gud sitter inte i sin himmel och roar sig med någon slags tyngdlyftning. Kärleken är inte inriktad på sig själv.
Kärleken ger ut

Sedan en ingenjör konstruerat en maskin, drar han sig tillbaka.
Sedan Gud konstruerat på världen och uppfunnit människan, har han aldrig dragit sig tillbaka.
Ständig omsorg.
Han skapar nytt i varje NU.
Varje ögonblick tänker han på oss.
I inget ögonblick är vi oberoende av Gud.

När jag skriver detta skiner solen över Ulvesund, där jag bor. SMHI säger att det skall bli regn mot kvällen. Ständigt låter Gud rikedomar strömma över oss. Gud ger oss väder varje dag, sol och vår, hälsa och krafter, äpplen och päron, kol och olja och elkraft och vindkraft och kärnkraft ... och åt dig personligen: enorma muskler.

Och när Gud förser oss med detta döljer han sig ofta bakom redskap. Bakom pappa som lagar mat och bakom mamma som arbetar och bakom tandläkaren som borrar hål i våra tänder och bakom den varma korvgubben som nattetid räddar oss från
svältdöden ...

Ljus-tes 3: Gud vill inte allt som sker
Varför får så mycket hemskt ske?
Krig, svält, olyckshändelser, fångläger, tigerburar???
Hur förhåller sig Gud till allt detta.

Det är mycket svåra frågor. Ingen människa på jorden har någonsin kunnat ge ett uttömmande svar. Ingen befrias från att brottas med dem. Men när vi går till vår Bibel med dessa frågor och bär fram dem i bön inför vår himmelske Fader, kan vi se, att han inte är utanför denna nöd. Hans händer skälver. Jag ser hans ögon som gråter. Det är som han säger: Jag vill inte allt som sker.

Allt som sker är inte i enlighet med Guds vilja. Det är ju därför Jesus lärde oss att bedja SKE DIN VILJA. Det finns mänskliga viljor som förstör och sataniska viljor som förvränger.

Ljus-tes 4: Vi människor har gjort bort oss
Gud vill inte att människor torterar varandra. Man kan inte skylla på Gud när människor ställer till med krig eller bygger koncentrationsläger.

Vad beror det då på? När Gud låter sitt ljus lysa på oss där vi smyger oss i mörkret upptäcker vi detta: Mycket av det onda som sker beror på oss människor.
Gud har placerat dig och mig som FÖRVALTARE här på jorden. Men du och jag och några människor till spelar ofta Herre. Man vill inte tjäna. Bara förtjäna.

 • Därför är en del mer än mätta. Och andra mer än hungriga.
 • Man bränner veteskördar för att hålla priserna uppe.
 • Man hugger ned skogarna - och följden blir torka och missväxt.
 • Man (vi?!) förvandlar Guds vackra värld till en sophög.
 • Man förgiftar luften, förorenar vatten, förstör ...

Fortsätt själv denna sorgliga uppräkning.

Ljus-tes 5: En fiende har smugit sig in i vår värld
Vad är det som lurar oss att handla så?

Jesus ger ett svar: En fiende har gjort detta (Läs Matteus 13:24-30).
Bibeln lär oss att det finns en ond makt, som står Guds goda vilja emot. Bibeln kallar denna onda makt för SATAN eller DJÄVULEN.
Ordet DJÄVUL betyder ordagrant
'DEN SOM KASTAR ISÄR'.

Djävulen vill få oss loss från Gud.
Han kastar isär, söndrar, förstör ...

Det kusliga är att denna onda makt ofta lyckas få oss människor till sina bunds-förvanter.
Vi är med om att förstöra Guds värld. Vi blir hans redskap som förvandlar livet till ett helvet för andra.

Var finns Gud i allt detta?

Ljus-tes 6: Gud vill något med allt som sker?
Vad vill han?

GUD VILL FÖRHINDRA DET ONDA.
Man säger ofta så här: 'Om Gud är allsmäktig, om han är allhärskaren, skulle han väl kunna hindra det onda?'

Och på det kan man svara: 'Gud inte bara kan. Han gör det också!'
Bibeln skildrar Gud som den ständigt aktive, den levande. Han är ständigt i färd med att bekämpa det onda.
Det är ju faktiskt fler olyckshändelser som inte sker än de som sker!!!
Men kom ihåg: Gud är inte diktatorn. Han tvingar oss inte att vara goda mot varandra. Han vill inte ha oss till robotar eller maskiner. Han vill ha oss till människor, som säger HJÄRTATS JA till honom och till varandra.
När vi stiger ned till honom förstår vi:

GUD VILL FÖRVANDLA DET ONDA.
Gud kan vrida det som är ont, så att det blir till en välsignelse för oss.
Josef sade till sina bröder: Ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt det till godo, (se 1 Moseboken 50:20).
Jag kan inte ta allt ur Guds händer. Men jag kan lägga allt i Guds händer. Gud vill inte allt som sker, men han vill något med allt det.
Hemligheten med de första kristnas lovsång var att de lärt sig att aldrig vara ensamma med sina problem. De lämnade ständigt över dem till Gud.

I Guds händer vad som än händer.

Ljus-tes 7: Gud har tänt Jesus-ljuset i världen
Diktatorn härskar genom att slå ned allt motstånd. När Nya Testamentet målar bilden av Guds allmakt, bilden av allhärskaren, målar den bilden av DEN LIDANDE FRÄLSAREN PÅ KORSET.

Guds allmakt är som starkast i Guds svaghet. Gud arbetar mot det onda nedifrån. Han ger oss inte ett lättvindigt teologiskt eller filosofiskt svar. Han inbjuder oss att tillsammans med honom brottas, gråta, kämpa, lida över det ondas problem. Vi får ropa ut vår och andras nöd och vi får se och ana hur Gud tänder sitt Jesus-ljus där. Gud förklarar inte. Han förkunnar i stället. Han tröstar, lär, förmanar, varnar .

Lyssna inåt till ett ljusord från Jesus:

Jag är världens ljus.
Den som följer mig skall inte vandra i mörkret
utan ha livets ljus.
(Joh 8:12)

När du ber Psalm 22 i Psaltaren kan du ana ett Jesus-ljus i ditt mörker, din övergivenhet.

På korset hör vi hur Jesus ber. Han ber ofta med ord från Psaltaren. Psalm 22 är viktig. Först är där början av den psalmen: Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? och sedan ber Jesus hela den psalmen och den sluter med de orden han har gjort det. Det är gjort. Det är fullbordat.

På denna vandring genom 22 psalmen går Jesus in i all den nöd och smärta som alla Guds människobarn har lidit under, ångesten, övergivenheten, smärtor av sårande ord och slag av motstånd och motgångar som mött dem.

Kan du hitta dig själv där? Kan du känna igen mörkret, de hånfulla tankarna, övergivenheten, förkastelsen. Stunderna då du inte längre kan säga Fader, utan bara Gud....

Jesus går in i din nöd. När du ser honom på korset så ser du hur han tagit in din smärta in i sig. Och han går igenom den tillsammans med dig. Hans närvaro i dina minnens mörker ger ljus, helande, läkedom. Han talar in sin frid i dina minnens mörker.

Du möter den sårade helaren. Det gör inte ont längre när han den sårade helaren fått röra vid dina minnen. Du styrs inte längre av ditt förflutna. Du behöver inte längre gå baklänges in i framtiden. Jesus fullgjorde vad du borde och blev din rättfärdighet.

Tillsammans med Jesus hittar du på nytt kärleksförhållandet till din himmelske Fader och du kan tillsammans med Jesus säga varje dag: Fader, i dina händer lämnar jag min ande.

Begrunda också Olof Hartmans psalm, nr 38 i vår psalmbok:
För att du inte tog det gudomliga dig till en krona
För att du valde smälek och fattigdom
Vet vi vem Gud är...

 

Svara på dessa frågor:
Vem är Gud? Vad är Gud? Var är Gud? Vad är Jesus?

 

Många goda och varma hälsningar

       Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg