Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Vandring 8 - Fader vår som är i himmelen

 

 

Kära surfare och nyfikenhetsupptäcktsvandrare!
Under förra vandringen hamnade vi i himlen. Du var väl med? Under denna vandring skall vi få träffa Fader vår som är i himmelen. Vi ska försöka hitta ett personligt förhållande till honom. Det sker i bönen. Genom bönen kan vi dra ner himlen till oss. Fader vår som är himmelen vill låta himmelska välsignelser strömma över oss. När han får som han vill blir det på jorden såsom i himmelen.

 

_____________________________________________

 

 

Först får du här två versioner av bönen Fader Vår:

Fader vår som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja såsom i himmelen så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd giv oss idag.
Och förlåt oss våra skulder, såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro,
Och inled oss icke i frestelse Utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten härligheten i evighet
Amen

 

Vår Fader, Du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver
och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
Utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet.
Amen

Recept:
Bed bönen Fader vår mycket långsamt, rakt igenom.
Stanna en lång stund vid varje bön.

Låt dig inspireras av Fadervår-meditationen på de följande sidorna. Slut ögonen. Bed med egna ord.

 

Fader vår som är i himmelen / Vår Fader du som är i himlen
Du, o Gud, är upphovet till allt.
Men du är inte en kall intelligens eller ett opersonligt öde,
Som får oss att frysa eller vara rädda.
Du är vår Far och du älskar oss,
Dina slarviga och dumma barn.
'Du öppnar o evige Fader i Kristus din famn'.
Och när vi i nattvarden kryper upp i den famnen, hör vi pulsslagen
Från Ditt Fadershjärta:
FÖR DIG!
FÖR DIG!

Då förstår vi att himmelen inte är någonstans ovanför oss
utan mitt ibland oss och i oss.


Helgat varde ditt namn / Låt ditt namn bli helgat
Ditt namn är allt det varmed Du gör Dig känd för oss.
Det är Bibeln på vår bokhylla.
Det är dopets vatten och en måltid av bröd och vin.
Här får vi veta vem Du är och vad Du vill med oss.
Här är himmelens port där rikedomarna och glädjen och trösten från Dig når fram till oss.
Hjälp oss att vi inte missbrukar Ditt namn
och tänker ytligt och slarvigt om det som är heligt.
Hjälp oss att ständigt ta emot Din kärlek och leva ut Din kärlek ty så helgar vi Ditt namn.


Tillkomme ditt rike / Låt ditt rike komma
Ditt rike kan inte pekas ut på kartan.
Men varje gång en syndare vänder om till Dig är det en seger för Ditt rike.
Och varje gång Du talar till oss genom Bibelns texter
Och i nattvarden får säga oss att vi trots allt är älskade,

Då är vi innanför gränsen till Ditt rike. TILLKOMME DITT RIKE Till våra hjärtan så att Du får regera oss inifrån TILLKOMME DITT RIKE Till våra hem och våra arbetsplatser och till människor Du sänder i vår väg så att de ser att de är älskade och att Du har en mening åt dem i livet TILLKOMME DITT RIKE Till människor av alla folk och raser så att evangeliets glädje når ut till alla jordens folk.


Ske Din vilja såsom i himmelen så ock på jorden / Låt din vilja ske på jorden så som i himlen
Här på jorden sker inte alltid Din vilja.
Det finns onda viljor som förvandlar livet till ett helvete.
Och själviska viljor som sliter sönder gemenskapen
mellan människor och mellan folk.
Själva inbillar vi oss ofta att vår vilja är bättre än Din.
Men i den himmelska världen sker Din vilja ty änglarna lyder Din vilja
och de fyller himmelen med jubel och lovsång.
Här på jorden har korset slagit en bro mellan himmel och jord.
Där Du får frälsa en syndare och ge honom Kristi kropp och blod
där sker Din vilja och där är det himmel på jorden.
Och därför kan vi gå och gnola för varandra
på tonen från himmelen redan nu.


Vårt dagliga bröd giv oss idag / Ge oss idag det bröd vi behöver.
'Vårt dagliga bröd'är ett uttryck som samlar upp allt det vi behöver för att kunna leva och göra nytta såsom mat och dryck, skor och kläder, bostad och bränsle, arbete och fritid, hälsa och krafter och mera sådant.
Vi tackar Dig för att vi får komma och tala med Dig om allt sådant.
Men hela vår vardag med dess strävan och slit, dess behov och önskningar, dess glädje och besvikelser, smälter samman i Nattvarden bröd.

Ty innan brödet dukas fram på altaret
har bonden och mjölnaren, och grossisten och kontorsflickan och diakonissan och posttjänstemannen och kyrkväktaren, och många, många fler, arbetat med detta bröd.

När Du välsignar brödet på altaret välsignar Du hela vår vardag och ger oss glädje och kraft att ge ut oss för varandra såsom Du utgav Dig för oss, och dela med oss av vårt bröd till vår broder i nöd.


Förlåt oss våra skulder
såsom ock vi förlåta dem oss skyldiga äro /
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss
Fader, vi ber Dig om skuldernas förlåtelse.
Ty den försummade kärleken, det ovänliga svaret, den nedlåtande minen, den hårda blicken, och mycket annat hopar skuld på skuld på skuld som tynger oss och binder oss och tar ifrån oss vår frimodighet och hindrar vår vandring och gör oss till problem för andra.

Hjälp oss att kunna se våra egna synder och ärligt bekänna dem och längta efter förlåtelsen ty då blir det lättare att snabbt räcka handen till försoning åt dem oss skyldiga äro.


Inled oss icke i frestelse / Och utsätt oss inte för prövning
Fader, sätt oss inte på alltför hårda prov.
Pröva oss inte med så mycken framgång
att vi frestas att tro att vi klarar livet utan Dig.
Pröva oss inte med så stora svårigheter
att vi frestas att tro att det inte finns någon hjälp att få
eller att det inte finns någon mening med livet eller någon kärlek i världen
.
Var med oss i vardagens småhändelser
så att vi inte faller för frestelsen att leva endast för oss själv, snålt och själviskt, okänsliga för vår broder och syster i nöd.
Tag du hand om oss så att vi aldrig avfaller från Dig utan alltid vet att
Jesu Kristi kropp och blod bevarar oss till evigt liv.


Utan fräls oss från ondo / Utan rädda oss från det onda
Fader, fräls oss från det onda och från den Onde.
Låt aldrig det som är ont och mörkt och djävulskt få makt över oss.
Vi ber om Din närvaro i vårt mörker.
Vi ber om Din segerkraft i vår kamp.
Vi ber att Du styrker oss med KRISTI KROPP OCH BLOD
så att vi kan vandra frimodiga och glada, förlösta och befriade som Din lyckliga barn och sjunga för varandra sången om att Du älskar oss och att riket är

Ditt och makten och härligheten i evighet / Ditt är riket. Din är makten och äran i evighet.
Amen

 

 

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg