Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Vandring 9 - Jordens skapare och du (skapelsen del I)

 

 

 


Kära nyfikenhetsupptäcktsvandrare!
Vi har tittat in bakom orden Vi tro på Gud Fader allsmäktig, himmelens ... Var nu nyfiken på vad som finns bakom orden jordens skapare. Där finns så mycket att hem-ta (= ta hem och leva på) att vi gör fyra vandringar.

Vandring 9: Jordens skapare och du. Här möts alltså två storheter!

Vandring 10: Alla dessa dagar. Här kommer vi in i en stor lovsångskör som sjunger sånger från Bibelns skapelseberättelse.

Vandring 11: Alla dessa tröstor. Det finns mer att hämta i Skapelseberättelsen. Var nyfiken på alla dessa tröstor och glädjor som där finns.

Vandring 12: En invandring in i Den Underbara Trädgården. Det är Edens lustgård i 1 Moseboken kapitel 2. Eden betyder 'ljuvlighet'. Så bered dig på ljuvligheter. Det kan du verkligen behöva.

Men får jag ge dig ett gott råd: Stressa inte. Unna Dig att få andas in bibliska tankar. Det kommer att våras för dig då!      

____________________________________________

 

Jordens Skapare - vem är det?
Vi söker upp den gamle Jesaja i Gamla Testamentet.
Han ger oss svar i kapitel 40:26-31

Läs dessa ord om igen. Sätt in ditt eget namn där. Orden gäller också gamla män och unga kvinnor i alla åldrar.

Vem är jordens skapare?
Inte slumpen, inte Ödet. Det är vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader. Allt har framgått ur Guds skaparhand.

I Bibeln berättar Gud på flera ställen om sin skapelse:
- 1 Moseboken kapitel 1.
Där ställs skapelsen av världen i centrum. På de två nästa vandringarna skall vi göra djupdykningar in i detta kapitel.

- 1 Moseboken kapitel 2.
Där ställs skapelsen av människorna (Adam och Eva) i centrum. Ge dig till tåls, vi kommer också dit.

- Johannes evangelium kapitel 1,
den s.k. Johannesprologen som sjunger för oss om att Ordet (=Jesus) var med och uppfann världen. Vi kommer också dit så småningom.

När du läser dessa skapelseskildringar ska du komma ihåg två ting om Bibeln:

1. Bibeln är inte en vetenskaplig pocketbok
Vi får i Bibeln inte reda på hur allt gick till då världen blev till. Bibeln svänger sig inte med naturvetenskapliga termer. I så fall hade bara du (som har så hög IQ) begripit det. Inte fru von Johansson från Medeltiden.

Men Gud har ju givit oss vårt förnuft. Det får vi använda för att tränga in i skapelsens hemligheter. Våra naturvetare forskar i frågan om HUR och NÄR världen uppstått. Av dem kan vi lära oss många spännande ting om detta. Men lyssna till dem med kritiskt sinne. Gå inte på allt. Deras uppfattningar ändras ju vart tionde år.

Men dessa naturvetare kan ju faktiskt också hjälpa oss att se hur märkliga Bibelns skapelseskildringar är. Ty där finns detaljer som de gamla israeliterna omöjligen kunde känna till på egen hand, men som modern forskning visat sig vara riktiga. Man kan lugnt räkna med att Gud haft sitt finger med vid tillkomsten av Bibelns skapelseskildringar.
Läs om Guds finger i Lukas 11:20 och jämför med Matteus 12:28.

2. Bibeln är en tröstebok
Bibeln vill tala in en tröst både i nobelpristagares och gymnasisters hjärtan. Enkelt och barnsligt talar Bibeln om för oss VEM som givit oss livet och VARFÖR vi lever.

Bibelns skapelseskildringar vill i första hand peka på HONOM som skapat allting. Han böjer sig ned mot sin skapelse. Han ger sina människobarn svar på deras oroliga frågor: VEM har gjort allt detta? VARFÖR lever jag? VAD är meningen med mitt liv.

    

Jordens människa - vem är du?
Kung David undrar över det? Och vi ställer oss bredvid honom där han står och tittar upp mot stjärnorna. Vi får svindelkänslor. Vad stort allting är, tänker han. Vad fantastiskt allting är tänker vi.
Men vad liten jag är. Ett litet stoftkorn utkastat i ett oändligt universum.
Vem bryr sig om mig?

Vad är då en människa att du tänker på henne? (Psalt 8:5)
Får jag berätta en hemlighet för dig. Jag har en tidsmaskin hemma. När jag trycker på några knappar kan jag få fram vem som helst i historien. Häromdagen knappade jag in en god vän från 1500-talet. Han hette Martin. En ruskigt trevlig man.

Han berättade att han mött många människor som levde
'i lågstora dar'. Alltså i låga tankar om sig själva. Därför skrev han en förklaring åt dem om Guds skapelse. Den skulle de plugga in. När han ville förklara vad det innebär att Gud är himmelens och jordens skapare så börjar han inte med universum och stjärnevärldar och allt det som får det att svindla för våra tankar och killa i våra magar. Han börjar med dig och mig. Så här låter det:

Jag tror att Gud har skapat mig och alla varelser
givit mig kropp och själ, ögon, öron och alla lemmar,
förnuft och alla sinnen och att han ännu uppehåller sin skapelse.
Dessutom försörjer han mig rikligen och dagligen
med kläder och föda, hus och hem
och med allt som jag behöver till livets uppehälle,
samt skyddar och bevarar mig för skada, farlighet och allt ont; och allt detta av sin blotta nåd och faderliga godhet utan all min förtjänst eller värdighet;
för allt detta bör jag tacka och lova, lyda och tjäna honom.
Det är visst och sant.

(Finns längst bak i Svenska kyrkans Psalmbok)

Det är tydligt att Jordens Skapare vill ha ett personligt förhållande just till dig. Fattar du?

För att riktigt understryka detta säger han tre viktiga ting om just dig.

- Jordens skapare säger till dig: Du är min avbild
Gud skapade människan till sin avbild, står i 1 Mos 1:27.
Här slår Bibeln redan från början vakt om en människas värde. Människan jämförs inte nedifrån.

Hon är inte det högsta djuret. Den vackraste apan.
Hon jämförs uppifrån.
Hon är lik Gud.
Hon får uppgiften att återspegla Guds kärlek och Guds visdom.

Att synden och det onda gjort spegelbilden både smutsig och sprucken är en annan historia, som vi skall tala allvar med varandra om längre fram på dessa vandringar.
Men nu gläder vi oss med varandra över Guds ursprungliga mening med oss. Och den meningen vill Bibeln hjälpa oss att hitta igen.

- Jordens skapare säger till dig: Du är min förvaltare
Människan - du och jag - får uppdraget RÅDA över fiskar och fåglar och andra djur. Se 1 Mos 1:26, Psaltaren 8:6-10. Uppdraget att RÅDA är uppdraget att VÅRDA. Gud använder människan som sin ståthållare härpå jorden. Hon är Guds FÖRVALTARE. Hon har ansvar inför Gud. Och inför Gud skall hon göra räkenskap för sin förvaltning.

- Jordens skapare säger till dig: Du är övermåttan underbar
Det är kung David som i Psalm 139:14 hjälper dig att säga:

Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad.
Ja, underbara är dina verk, min själ vet det väl.


Vet du om hur fantastisk du är?

'Människan är så komplicerad att hon är osannolik', säger en forskare. 'Det skulle behövas 1000 volymer á 500 sidor var för att kunna göra en beskrivning av hur människan fungerar', skriver en nobelpristagare.

Vet du om hur fantastisk du är?
I dina ögon har du ett par märkliga färg-TV-kameror. I din hjärna finns en förnämlig stereoanläggning. Allt vad du sett och hört bandas och lagras i hjärnans 'hår-disk'. Somliga påstår att ingenting försvinner. Vad säger du om det?

Vet du om hur fantastisk du är?
Du går dagligen omkring i ett levande palats - DIN KROPP. Du har 50 miljoner röda blodkroppar i detta palats. Varje gång du andas bildas ett par miljoner nya blodkroppar. Vart sjunde år byts cellerna i din kropp ut. Som folkpensionär har du förnyats 10 gånger. Det är en stor hemlighet hur kroppen fungerar. Hur själsliv uppstår ur materia finns inte en teori om. Man börjar endast långsamt ana hur minnet fungerar. Håller du med?

Vet du om hur fantastisk du är?
Du som läser detta är förmodligen hemskt stark. Men egentligen finns det ännu mer kraft i dig än du anar. Ty om du lyckades frigöra en enda atom i dig - säger forskarna - skulle den räcka till att driva ett elektriskt tåg eller lösa ditt hems energibehov för många år framåt. (Jag är glad att jag inte behövt träffa dig, jag skulle inte vågat)

Vet du om hur fantastisk du är?
Du som läser detta är kanske mycket ung. 19 år? 23 år?
Du ser kanske föraktfullt på äldre damer och herrar med klädsamt grått hår ... De är ju hopplöst föråldrade.
Men hur gammal är du egentligen själv? Atomerna i din kropp är faktiskt lika gamla som universum. Några miljarder år!! Gubbstrutt själv!!

 

Efter dessa kärleksfulla upplysningar önskar jag dig god tanke-smältning. Idissla långsamt dessa kloka ord.

Och om det är så att någon i din närhet ber dig dra åt skogen, så gör det. Där i skogen får du andas ut alla trötta tankar och andas in det friska livet. Skogen är Guds goda skapelse, som han tillverkat till din glädje och din hälsa.

På nästa vandring skall du få upptäcka vilken god sångröst du har.
Varma hälsningar


   

 

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg