Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Nyårsdagen Årg 1 - Ett nytt år med Jesus

Bibelskolan januari 2021

Så börjar vi ett nytt år och vi börjar det i det bästa av namn – namnet Jesus. Att namnet betyder ”Herren är frälsning/räddning” det har vi lärt oss men dess djuphet och styrka, och just frälsning, skulle vi behöva växa in i djupare. Kanske ett rapsodiskt studium av Apostlagärningarna kan hjälpa oss på vägen.

Apg 2:14-41 Petrus predikar fylld till bredden av Ande och det blir en magnifik presentation av Jesus. Vem var denne Jesus?  Jo, han var ”erkänd av Gud.... genom kraftgärningar, under och tecken”. Han blev ”löst ur dödens vånda”Ja, han har ”blivit upphöjd till Guds högra sida och fått den utlovade helige Ande av Fadern, och han har utgjutit det ni ser och hör”. Och så inbjudan: ”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna”.

Apg 3:1-11 Petrus och Johannes befinner sig i Jerusalems tempel. De möter en förlamad, som ber om en gåva. Petrus svarar: ”Silver och guld har jag inte, men vad jag har det ger jag dig: I Jesu Kristi nasaréns namn: res dig och gå!” Och undret sker.

Apg 3:11-26 Efter undret med den förlamade är folket förundrat och tror att det finns någon speciell kraft kring Petrus och Johannes. Nej, säger apostlarna, ”tron på namnet gett styrka åt denna man som ni ser och känner. Tron som kommer genom det namnet har gett honom full hälsa”.

Apg 7:54-60 Den förste martyren Stefanos dödas. I dödsögonblicket ser han ”himlen öppen och Människosonen stå på Guds högra sida” och hans sista ord blir: ”Herre Jesus, ta emot min Ande”.

Apg 8:4-13 Diakonen Filippos är i Samaria och ”förkunnade evangeliet om Guds rike och Jesu Kristi namn” och under sker och människor blir döpta till det namnet.

Apg 9:1-18 Kristusförföljaren Paulus får ett möte med Jesus och lärjungen Ananias förklarar: ”Herren Jesus, som visade sig för dig på vägen hit, har sänt mig för att du ska kunna se igen och bli uppfylld av den helige Ande”.

Apg 9:19-31 Så till allas häpnad börjar den f.d. kristusförföljaren frimodigt predika, att ”Jesus är Guds son” och ”Messias”.  

Apg 9:32-43 Petrus, är i Lydda och ställs inför din sängliggande Eneas och Petrus hälsar honom: ”Eneas, Jesus Kristus botar dig. Stig upp och bädda din säng”!” Och Eneas reser sig upp. Petrus fortsätter till Joppe och där väcker han upp Dorkas med kraften från samma namn.

Apg 10:34-43 Nu är Petrus i Caesarea vid havet, några romerska officerare söker honom och Petrus predikar om vem? Jo, förstås om Jesus som ”är allas Herre” som Gud smorde med den helige Andes kraft” och hur han gick omkring och ”gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld, för Gud var med honom”.  Han är också av Gud utvald till att vara ”domare över levande och döda” men ”var och en som tror på honom får förlåtelse genom hans namn”. De romerska officerarna responderar med att bli döpta i Jesu Kristi namn.

Apg 13:13-32 Nu är Paulus och Barnabas utsända av församlingen i Antiokia till mindre Asien. Och över deras läppar kommer samma budskap: Jesus, som korsfästes, har uppstått. Genom honom förkunnas syndernas förlåtelse för alla.

Apg 16:16-40 Paulus och Silas sitter i fängelse i Filippi. En jordbävning sker, fångvaktaren blir rädd och frågar dem vad han ska göra. Apostlarnas svar är glasklart: ”Tro på Herren Jesus så blir du frälst, du och din familj” och fångvaktaren och tror och blir döpt med hela sin familj.

Apg 17:1-13 Nu är apostlarna, frisläppta från fängelset i Filippi, i Thessaloniki och nu predikar Paulus: ”Denne Jesus som jag predikar för er, han är Messias”.

Apg 18:23-28 Ivrige Apollos från Alexandria i Efesos predikar för judarna med kraft och ”bevisade offentligt utifrån Skrifterna att Jesus är Messias”.

Apg 19:1-20 Nu är Paulus i den stora staden Efesos och där blir det en kraftmätning i andarnas värld. Några judiska andeutdrivare försöker använda Jesus i sin ockulta tjänst  men när de gör det, så svarar den onda andan: ”Jesus känner jag, och Paulus vet jag vem det är, men vilka är ni?” En av andeutdrivarna, översteprästen Skeuas,  blir misshandlad av den onda anden medan anden i Paulus segrar och ”alla greps av fruktan och Herren Jesu namn blev prisat”. Många av dem som hade blviit troende kom nu och bekände öppet vad de tidigare hade gjort. Åtskilliga av dem som hade utövat magi samlade ihop sina böcker och brände dem offentligt. Man räknade ut vad de var värda och kom fram till femtiotusen drachmer. Så fick ordet framgång genom Herrens kraft och visade sin styrka”.

Apg 20:17-38 Paulus är på väg till Jerusaem men han vill ta avsked av sina vänner i Efesos. Han påminner dem om att han ”vittnat för både judar och greker om omvändelsen till Gud och tron på vår Herres Jesu Kristus”. Han påminner vännerna om Jesu ord: ”Det är saligare att ge än att ta”.  Efter en bönestund på knä vid Medelhavet tar han avsked av vännerna.

Apg 22:1-21 Paulus fängslas i Jerusalem och får tillfälle att ge sitt vittnesbörd om hur han var fostrad i fädernas lag men på vägen till Jerusalem hade ett möte med den uppståndne Jesus som han inte kan förneka. Jag blev döpt, ja, jag t.o.m. såg honom levande och jag fick uppmaningen att bli sänd ”långt bort till hedningarna”.

Apg 23:1-11 Inför judarnas högsta män, Stora rådet, berättar Paulus att Jesus gett honom mod i denna hans andliga kamp och och ftt uppmuntran: ”Så som du har vittnat om mig måste du vittna även i Rom”.

Apg 24:22-27 Nu är Paulus ställd inför landshövdingen Felix i Caesarea och Felix med fru Drusilla får höra Paulus ”tala om tron på Kristus”.

Apg 26:1-32 Paulus får vittna ännu en gång, denna gång inför kung Agrippa, regent över Galiléen. Men vare sig Paulus predikade för hög som lag, så blir vittnesbördet detsamma, hur han på vägen till Damaskus mött Jesus som bl.a. sagt till honom: ”Jag sänder dig till dem för att öppna deras ögon, för att vända dem från mörker till ljus och från Satans makt till Gud”.

Apg 28:15-31 Efter en vådlig sjöresa över Medelhavet fram till Rom, möter han den judiska församlingen där – med samma budskap: ”Från morgon till kväll förklarade han för dem och vittnade om Guds rike och försökte övertyga dem om Jesus Kristus utifrån både Mose och profeterna. Vissa lät sig övertygas av hans ord, men andra ville inte tro”. Paulus får hyra en bostad och där fortsätter han – och där slutar Apostlagärnngarna – med att säga, att ”Han predikade Guds rike och undervisade med stor frimodighet om Herren Jesus Kristus utan att bli hindrad”.

 I det namnet börjar vi ett nytt år. Bättre kan vi inte börja det.Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg