Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Kyndelsmässodagen Årg 1 - Ljuset är alltid starkare än mörkret

 ”Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra.  Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och vissnar.”  Joh 15:5-6

Här talar Jesus om botemedlet mot den svåra skada som de första människorna åsamkade sig själva när de valde att gå sin egen väg (Jes 53:6). Detta att vandra sin egen väg är detsamma som synd och medför att vi vandrar rakt in i begärelserna, detta som är den gamla människonaturens levnadstillstånd, att leva i mörkret. Utsikterna är inte lysande för en avskuren gren, den vissnar och kastas i elden. Paulus formulerar det: Syndens lön är döden.

Guds vilja är att vi ska leva i relation till honom som grenar på trädet Jesus Kristus. Saven som kommer från stammen ut i grenarna är all gudomlig välsignelse och ett ständigt flöde av liv från Gud själv, att leva i ljuset. Denna livsström skars av när människorna valde att gå sin egen väg. För att överleva måste grenen ympas in i stammen. Så ympas vi in i stammen Jesus när vi omvänder oss till honom och blir döpta. Då strömmar Guds upprättande och helande livsflöde in i oss genom den helige Andes försorg. Han kommer själv och bor i oss:

Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den helige Ande som bor i er och som ni har fått av Gud?  1 Kor 6:19

Att leva i mörkret innebär att vi inte kan se, vi är som blinda. Men ofta märker vi inte själva att vi är blinda för sanningen och den verkliga skillnaden mellan gott och ont. Det är t.ex. blindheten som gör att vi hela tiden utgår från det mänskliga perspektivet utan att lägga märke till att det finns ett annat perspektiv som bättre avslöjar och förklarar verkligheten: det gudomliga perspektivet.

Det är blindheten som gör att många av oss hela tiden ser den krävande, straffande och dömande Guden, när Gud hela tiden försöker tala om för oss att han älskar oss och vill fylla oss med sin nåd och kärlek.

Det är blindheten som gör att människan menar att i regel alla framgångar, all lycka, all välsignelse i hennes liv har åstadkommits antingen av slumpen eller av henne själv. Så länge solen skiner funderar hon aldrig på Gud. Men när olyckorna hopar sig är hon ganska snabb med att göra Gud ansvarig. Lyckan kommer från slumpen eller henne själv, olyckan kommer från Gud. Paulus säger i Galaterbrevet att den naturliga människans inställning är fiendskap mot Gud, att se honom som ond när han i själva verket är god. De gudsbilder vi bygger upp på egen hand från det att vi föds måste därför bli felaktiga. Och ju mer felaktiga de är, desto mer får Gud egentligen djävulens personlighetsdrag. Och ju mer han får det, desto mer blockerade blir vi från att ta emot det som Gud hela tiden verkligen vill ge oss.

Gud måste därför avslöjas i sin godhet och vi måste avslöjas i våra begärelser. Att komma fram till den insikten eller inställningen att man behöver hjälp för sin blindhet och fiendskap mot Gud är något som Bibeln kallar förkrosselse.

Den som följer Jesus och vandrar i ljuset under Andens ledning är naturligtvis kallad att leva under den nya världens, Gudsrikets, lagar snarare än under den gamla världens. Den gamla världen kommer inte att tycka om det. Visserligen är det himmelska livet som hela tiden flödar genom dig i Andens kraft avsett att läka det jordiska livet, men de makter som råder över den här världen – politiken, medierna, yrkeslivet, affärslivet - har inrättat den för sina egna syften och förkastar varje antydan till ett annat sätt.

Det är detta som den gamle Symeon profeterar om i evangelietexten och i episteln markerar evangelisten Johannes vikten av att vandra, leva, i ljuset Jesus och inte bara säga att man gör det.

Hur gör man då det, vandrar i ljuset, lever tillsammans med Jesus?

1    Ta dig tid för honom, ofta och regelbundet.

2.     Ge honom din inre tomhet, vanmakt och oförmåga.

3.     Ge honom din öppenhet, tystnad och ditt lyssnande.

4.     Ge honom din erkända synd och ditt behov av hans läkedom.

5.     Be honom om att bli fylld med den helige Ande?

Ljuset är alltid starkare än mörkret!

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg