Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Vandring 18 - Jesus (del I)

I de två förra breven kära nyfikna surfvandrare
öppnade vi dörren in till den andra trosartikeln, den som handlar om Jesus. Vi smög oss in i gänget omkring Jesus och tittade en del på de underliga typer Jesus samlade omkring sig - impulsiva, blyga, tvivlande, explosiva, tuffa. Där fanns folk från både KD och KFMLr, aktieklippare och gudrunschymanianer. Vi hittade i skafferiet en del nollor som funderade på sitt värde och en del elitkristna, som tyckte att vi borde bli som dom. Vår tanke studsar när vi tänker på hur Jesus kunde klara av alla dessa?

Och vi undrar : Vem är Han? Vem Han är som lyckades förena och förvandla alla dessa olika typer? Vem är Han som lyckades få dem att satsa sina liv på Jesus-saken? Vem är Han som genom dem satte i gång en rörelse som påverkat miljarder? Vem är Han som fått mer än en tredjedel av jordens befolkning att vilja tro och följa honom? Vem är Han som delat historien i två delar? Ty allt som hänt på den här planeten vi bor på inträffade antingen före eller efter Kristi födelse.
Och du undrar: Vad kan det ha för betydelse för mitt liv att det för två tusen år sedan levde en man på en plats som heter Palestina? Vem är den här karln egentligen? Får jag presentera JESUS för dig? Ämnet är rikt. Det blir två vandringar.

Goda hälsningar från guiden!


 Vi tro ock på JESUS
 
Denna vandring handlar om:

1. Namnet Jesus
2. Jesu personnummer
3. Kejsare, kungar och andra maktmänniskor
4. Jesu barndom
5. De tysta åren
6. Vilket språk talade Jesus?

 

1. Namnet Jesus
Det var det namnet han fick - Jesus. Hans mor sa Joshua - och namnet betyder Herren räddar. Himmelens änglar var engagerade i namngivningen. En ängel säger till Maria redan då hon väntar barnet att hon skall kalla honom Jesus (Luk 2:21). En Herrens ängel säger till Josef: Maria skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. (Matt 1:21). Ängeln visste både könet och namnet.

Namnet Jesus betyder HERREN RÄDDAR, Herren frälsar.
Ordet frälsa kommer av ordet frihalsa. På den gamla onda tiden då vi höll oss med slavar satte vi ett halsjärn runt slavens hals. När man gav honom friheten, då fri-halsade man honom. Man frälste honom.

Jesus var ett vanligt pojknamn på den tiden. När föräldrar gav sitt barn detta namn var det en påminnelse om Guds löften i Gamla Testamentet att sända en frälsare. När Gud själv bestämmer att Marias son skall heta Jesus, så vill Han tala om att löftet nu är uppfyllt. Jesus har kommit för att frälsa, rädda, befria, läka ...

Barnet som bär namnet Jesus, Herren frälsar, Herren räddar, är den Frälsaren, som hela Gamla Testamentet sjungit om.

Namnet Jesus fångar upp vårt gränslösa behov av frälsning, räddning, befrielse, rening, friskhet.

'Se, Jesus är ett tröstrikt namn'
(Sv Psalm 42)

'Säg, känner du det underbara namnet...'
(Sv Ps 47)

 

2. Jesu personnummer
Det vet vi ingenting om. Vi vet varken datum eller år för Jesu födelse. Men vi firar hans födelse vid jul, vid den tid under året då mörkret måste ge vika för ljuset och då tomten med alla snällhetskrav får ge vika för Jesus med alla kärleksgåvor.

Förmodligen föddes Jesus Kristus ca 7 år före Kristi födelse. På 500-talet gav påven uppdrag åt munken Dionysius Exiguus att räkna ut Jesu födelseår. Enligt Matteus 2:1 föddes Jesus under Herodes den stores tid. Men denne dog år 4 f.Kr. Den käre munken räknade fel på några år. Jag själv, som alltid har varit oerhört duktig på att räkna fel, har stort överseende med honom för detta.

 

3. Kejsare, kungar och andra maktmänniskor
Den tid som föregick Jesu födelse var en svår tid. Uppror, krig, våldsdåd, terrorism, blodbad förekom ständigt. I varje familj fanns det någon eller några som med smärta kunde berätta om detta. Det var en hård tid. Landet var ockuperat av romerska krigsknektar. Långt bort på en lite kulle i staden Rom satt den mäktige kejsaren Augustus och tänkte på inkomstskatter och förmögenhetsskatter och fastighetsskatter och moms och dylikt.

Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning
om att hela världen skulle skattskrivas.

(Lukas 2:1)

Vi hade inte vetat så mycket om denne kejsare om inte Lukas nämnt honom i sitt evangelium. Dåtidens mäktigaste härskare behövdes bara för att ange tidpunkten för Jesu födelse. En statistroll i världshistoriens största drama!

När Jesus föddes regerade Herodes som romersk lydkung i Jerusalem. Han var duktig på många sätt. Hade ett fint sinne för byggnadskonst. Han restaurerade och nyuppförde Jerusalems tempel. Han byggde palats med dyrbara badanläggningar i ett land där vatten var en bristvara. Han höll folket i sitt järngrepp och betraktades som en stor konung. Herodes den Store kallade man honom. Men han var despot, sjukligt misstänksam mot alla i sin omgivning. Han lät döda två av sina svågrar, lät avrätta sin hustru Mariamne och två av sina egna söner. Fem dagar innan han själv dog gav han order om att arrestera ett stort antal människor, som skulle avrättas på hans egen dödsdag. Då skulle en djup sorgestämning råda i landet.

Vi känner denne Herodes till följd av den massaker han lät genomföra på oskyldiga barn i Betlehem. Den händelsen omtalades förr i vår almanacka den 28 december - Menlösa (=oskyldiga) barns dag. Då kunde man gratulera alla sina ovänner på namnsdagen. Nu tar Rakel och Benjamin emot namnsdagshyllningarna.

 

4. Jesu barndom
Vi vet inte så mycket om Jesu barndom. Matteus 1 och 2 och Lukas 2 berättar en del om den. Han föddes i Betlehem. Hans mor Maria var då tonårsflicka (i de lägre tonåren). Från Betlehem måste Maria och hennes man Josef fly tillsammans med barnet Jesus till Egypten. Sedan bosatte de sig i Nasaret i Galiléen. Därför kallas Jesus ibland för 'Jesus från Nasaret'.

Jesus och de flesta av Jesu lärjungar kom från Galiléen. I rabbinsk litteratur framställs galiléerna som enfaldiga bondtölpar, som man ofta skämtade om. De kunde inte tala 'riksarameiska', de var slarviga och sluddriga i uttalet. Man hörde om någon kom från Galiléen. Petrus fick känna på det när han var på översteprästens gård och fick frågan om han hörde ihop med Jesus. Hans uttal röjde varifrån han kom (läs Matteus 26:69-75). Det hörs på talet, sa man. Han var så att säga norrlänningen bland skåningarna.

Jesus hade fyra bröder och två eller tre systrar (Matteus 13:55-56) Evangelisten Lukas har en skildring av Jesu besök i Jerusalem, då han var tolv år gammal. (Lukas 2:41-52) Något mer får vi inte veta av Jesu barndom och uppväxt.

 

5. De tysta åren

Jesus börjar sin offentliga verksamhet först i mogen ålder. Lukas säger att Jesus var omkring trettio år då han först trädde fram (Lukas 3:23).

Vad gjorde Jesus under de tysta åren? Även om Nya Testamentet inte berättar direkt om denna tid, kan man ändå veta en hel del om vad Jesus gjorde då. Han skaffade sig ett yrke. Han blev snickare precis som Josef (Markus 6:3). En snickare, eller som man sa förr, timmerman, skulle kunna uppföra både ladugårdar och bostadshus. Han skulle kunna bygga en båt, snickra möbler och mycket annat.

På den tiden var det vanligt att en far lärde sin son att läsa och lärde honom de viktigaste styckena ur den gammaltestamentliga lagen. Tidigt satte man också sönerna i byskolan. Att Jesus redan som barn var hemmastadd i judiskt tänkande och judiska skrifter, visar berättelsen om Jesus vid tolv års ålder i templet, där de lärda rabbinerna häpnade över hans förstånd och de svar han gav (Lukas 2:47).

 

6. Vilket språk talade Jesus?
Jesu modersmål var arameiska. Detta språk var besläktat med hebreiskan, Gamla Testamentets språk, som Jesus läste i synagogan. Palestina var ett land som genomströmmades av karavaner från många olika länder. Många olika språk surrade på basarer, motell och världshus. Och folk snappade upp de främmande orden. I Jesu omgivning fanns det många som talade både grekiska och latin. Grekiskan var dåtidens världspråk och latinet var romarrikets officiella språk. Man förmodar att Jesus talade båda dessa språk.Nu tar vi paus.
Nästa gång fortsätter vi att berätta om Jesus. Så vänta med förväntningar.

 
 

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg