Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Midfastosöndagen Årg 1 - Pengar en god tjänare men en dålig herre!


2 Kor 9:8-10

 

 Det kan förvåna en del, att Jesus talade rätt ofta om hur vi skulle handskas med pengar. Samtalet med den rike ynglingen fokuserade just på den frågan (Mark 10:17-27) och Jesus varnade gång på gång för rikedomens frestelse – att bli ägd av det man äger. ”Akta er för all slags girighet”, sa han t.ex. (Luk. 12:15) och den som tydligen var fast i det och bara ville bygga större och större lador i sitt liv kallades av Jesus för ingenting annat än ”dåre”. (Luk. 12:20)  Jesus visste, att ”bedräglig rikedom kväver ordet” (Matt. 13:22) – och kväver anden.  Och Nya Testamentet som helhet följer samma spår – ”lev inte för pengar” (Hebr. 13:5).

 Fast pengar i sig är inte roten till allt ont – det är kärleken till pengar som är roten till allt ont (1 Tim. 6:10) I midfastosöndagens episteltext ger oss Paulus tidlösa råd hur vi ska se på och handskas med pengar.


1.    PENGAR ÄR NÅGOT GOTT. Vi ska se pengar som gåvor från en Gud som ”förmår ge er allt gott”. Jag lever i Tanzania, ett av världens fattigaste länder, och jag ser dagligen att fattigdom inte är något gott. Nej, Gud är god och ger oss det som är gott – och så tillägger Paulus ”i överflöd”. Det där ”överflödstänket” finns ofta när Gud talar eller när man talar om Gud. Han kan ”göra långt mycket mer  än allt vi ber om eller tänker”. (Ef. 3:20) Jesus säger: ”Ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och för evangeliets skull utan att få hundrafalt igen”. (Mark. 10:30) Jesus uppmanade: ”sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra  också”.  (Matt. 6:33) Den älskade psaltarpsalmen 23 tackar Gud för att ”du låter min bägare flöda över”. (Ps. 23:5) Och Paulus igen: ”Gud förmår ge er allt gott i överflöd”.

 

2.     PENGAR ÄR NÅGOT GOTT FÖR MED PENGAR KAN MAN GÖRA NÅGOT GOTT.  Målet med att ha pengar i överflöd är att vi själva ska kunna ge i överflöd ”till varje gott ändamål”. Dorkas i Joppe var en som visste hur man skulle förhålla sig till pengar. Hon ”var rik på goda gärningar och generös mot de fattiga”. (Apg. 9:36) En annan förebild är den barmhärtige samariern i den välkända liknelsen – han som hade pengar, så han kunde hjälpa den slagne vid vägen. Han hade en åsna, han hade vin att lägga i såren och han hade pengar att betala den som skötte honom. Han använde sina pengar på rätt sätt – och det ska en kristen göra. Den fattiga änkan i Jerusalems tempel som också hon gav är ett annat gott exempel som Jesus lyfter fram. (Luk 21:1-4)

 

3.     DEN SOM GER BLIR LYCKLIG.  ”Det är saligare (lyckligare) att ge än att få” sa Jesus. (Apg. 20:35) I dagens episteltext står det att en generös människa som strör ut, blir välsignad – ”hans rättfärdighet varar i evighet”. Om den romerske militären Cornelius står det, att ”dina böner och dina gåvor har stigit upp och blivit ihågkomna inför Gud”. (Luk. 10:4) Ja, Ordspråsboken 11:24 påstår frankt, att ”den ene strör ut och får ändå mer”. Så, ingen förlorar på att ge. Gud mångdubblar vårt utsäde.  

 Jag kanske inte skulle skriva så, om jag inte själv hade upplevt det. Mamma och pappa skildes när jag var 12 år. Mamma fick ensam försörjningsbörda. Vi var fattiga och vi blev retade.  Idag är jag inte fattig – jag kan ta Paulus i hand och säga, att Gud har verkligen förmått ge mig allt gott i överflöd. Idag befinner jag mig i ett barn- och hjälparbete i Tanzania – 450 barn får dagligen mat och skolgång, 45 hus är byggda för änkor och fattiga. Paulus har rätt – Gud belönar.  Han ger oss för att vi sen i vår tur ska kunna ge, och bli lyckliga och välsignade.

 

Carl-Erik Sahlberg

 

 

 

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg