Stiftelsen Bibelskolan.com
 

3 sönd. i Påsktiden (Årg 1) - Han ropar på sina får med deras namn


 

Den engelske biskopen och professorn N. T. Wright beskriver i en av sina böcker hur man firar fastetiden och Påsk i den engelska kyrkan. Man samlas till gudstjänster under hela fastetiden och följer Jesu intåg i Jerusalem och hans undervisning under de sista dagarna. Man följer mycket noga den allra sista tiden fram till kulmen på Långfredagen med gudstjänster, musikstunder och böner. Därefter, på påskdagen, firar man uppståndelsen med en högmässa. Därefter stänger man igen och åker iväg på ferieledighet.

Detta, menar han, ger en alldeles skev bild av både korset och uppståndelsen. Liksom vi lägger ner mycket tid på fastetiden borde vi lägga ner lika mycket tid på tiden efter påsk för att kunna ta till oss uppståndelsens underverk och vad detta betyder för vårt fortsatta liv. En av hans böcker har fått den svenska titeln ”Dagen då revolutionen började” och det ger en antydan om vad det borde handla om att vara kristen. En inre revolution som leder in i ett nytt sätt att leva på.

Den tredje söndagen i Påsktiden belyser i evangeliet just hur detta går till:

1.     Den gode herden ropar på sina får med deras namn.

2.     Han för ut dem ur fållan de hittills varit i.

3.     Han går före dem.

4.     Fåren följer honom därför att de känner igen hans röst.

Den gode herden ropar på dig med ditt namn. Det betyder att han känner dig och vet precis vem du är, din livssituation och vad du kämpar med just nu. Hans rop är inte en allmän opersonlig inbjudan utan riktar sig till just dig i just den rätta tidpunkten när du är som mest öppen för att lyssna till honom. Du kanske inte till en början förstår att det är han som ropar på dig men det är något som drar liksom inifrån ditt hjärtas djup.

Att bli medveten om hans rop och kallelse innebär en befrielse från det som dina tankar och känslor hittills har snurrat kring. Här öppnar sig en annan väg, en bättre väg. Det kan ta emot att börja gå den vägen, för den kanske känns okänd, den kan innebära att du måste offra din egenvilja, erkänna andras förtjänster, den bild av dig själv som du vill visa fram för andra börjar krackelera osv. Dina vardagsrutiner kanske förändras och kompletteras. Du börjar se på omvärlden på ett annat sätt. Du börjar upptäcka nya saker om dig själv, nya självinsikter, nya intressen, en ny inriktning.

Du börjar upptäcka nya saker i din bibelläsning. Vissa ställen talar mer än tidigare till dig. Bönen går inte längre bara på rutin. Du börjar lyssna mer inåt, till den där inre ”rösten”. Gudstjänsterna med undervisning och nattvardsbord blir viktiga liksom gemenskapen med de andra kristna. Du kanske börjar längta efter att vara med i en bibelstudie-eller bönegrupp, åka på retreat och komma djupare in i Gudsgemenskapen.

Detta öppnar också upp för nya vägar i ditt vardagsliv. Du börjar upptäcka att det är inte allt som bidrar till en positiv utveckling varken för dig eller andra. Du kanske börjar söka efter vägar till engagemang för att kunna utbreda Guds rike mer, i t.ex. församlingen, på arbetet och fritiden osv. Du kanske börjar upptäcka tidigare dolda talanger och gåvor i ditt liv som du nu vill utveckla tillsammans med andra. Åka ut som missionär? Ställa upp i volontärarbete?

Efterhand har du lärt känna igen herdens röst och ledning. Du kan märka hur saker stämmer eller inte stämmer med Bibelns ord, du kan urskilja allt bättre herdens väg och ledning genom att avläsa var friden och glädjen och den osjälviska kärleken finns. Du kan urskilja när herden använder andra människor som budbärare. Du börjar ana, smaka på, Gudsrikets närvaro redan här på jorden. Bibeln börjar öppna sig och ger dig framtidsperspektiv som du innan inte förstått. Det eviga livet har redan börjat. Den inre revolutionen är på gång.Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg